OPĆI UVJETI NAJMA (EU)

2015.

1. VALJANOST: Ugovor postaje važeći sa plaćanjem cjelokupnog iznosa smještaja davatelju usluge

smještaja na plovilu.

2. IZNOS REZERVACIJE uključuje upotrebu broda. Gorivo nije uključeno u cijenu smještaja. Plovilo će korisnik usluge smještaja na plovilu vratiti sa punim spremnikom za gorivo i spremnikom za vodu, čisto i suho, te s motorom u ispravnom stanju.

3. TROŠKOVI TIJEKOM SMJEŠTAJA NA PLOVILU: Nakon preuzimanja plovila sve troškove dnevnog veza u luci pristajanja ili marini, troškove za gorivo, ulje, vodu i sve druge potrepštine, isto kao i otklanjanje bilo kakve štete ili defekta, koje se mogu javiti dok je plovilo pod odgovornošću korisnika smještaja na plovilu i koji nisu rezultat normalnog prirodnog trošenja plovila, snosit će na svoj račun korisnik usluge smještaja na plovilu, pod uvjetom da je korisnik usluge smještaja na plovilu prethodno postigao sporazum s davateljem usluge smještaja na plovilu o tehničkoj opravdanosti popravka koji se trebaju obaviti. U slučaju štete ili nedostatka uslijed normalnog prirodnog trošenja plovila, korisnik usluge smještaja na plovilu će prethodno dobiti pristanak davatelja usluge smještaja na plovilu s obzirom za cijenu i tehničku opravdanost tih popravaka, te će korisnik usluge smještaja na plovilu dobiti odgovarajući račun na osnovu kojeg će namiriti svoje potraživanje od davatelja usluge smještaja na plovilu nakon isteka vremena za koje je plovilo rezervirano.

4. ODGOVORNOST KORISNIKA USLUGE SMJEŠTAJA NA PLOVILU: Za radnje i propuste korisnika usluge smještaja na plovilu, za koje odgovara davatelj usluge smještaja na plovilu trećoj strani, korisnik usluge smještaja na plovilu ih je dužan u cijelosti nadoknaditi davatelju usluge smještaja na plovilu, bilo da se radi o materijalnim i/ili pravnim troškovima koji rezultiraju iz takvih radnji ili propusta. Korisnik usluge smještaja na plovilu je izričito odgovoran za plovilo u slučaju njegove zapljene od strane bilo kojeg službenog tijela zbog neodgovarajućih ili ilegalnih radnji poduzetih prilikom korištenja plovila tijekom perioda za kojeg je plovilo bilo rezervirano.

5. ODUSTANAK OD SMJEŠTAJA NA PLOVILU: Ukoliko je iz bilo kojeg razloga korisnik usluge smještaja na plovilu u nemogućnosti preuzeti plovilo, korisnik usluge smještaja na plovilu može pronaći drugu osobu koja će umjesto njega preuzeti sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora. Ukoliko se ne pronane zamjena, davatelj usluge smještaja na plovilu zadržat će:

- 30% od rezervacije u slučaju otkazivanja od strane korisnika usluge smještaja na plovilu najkasnije do 4 tjedna prije početka smještaja

- cijeli iznos rezervacije u slučaju otkazivanja od strane korisnika usluge smještaja na plovilu unutar 4 tjedana prije početka smještaja

6. PRIMOPREDAJA: Izdavanje plovila je u 18:00 sati, a vraćanje plovila je u 09:00 sati. Davatelj usluge smještaja na plovilu se obvezuje predati plovilo u ispravnom stanju. Ukoliko davatelj usluge smještaja na plovilu iz bilo kojeg razloga ne stavi plovilo na raspolaganje korisniku usluge smještaja na plovilu na ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme, korisnik usluge smještaja na plovilu može zatražiti povrat iznosa rezervacije onoliko dana koliko nije mogao raspolagati plovilom. Ugovoreno vremensko trajanje smještaja može se od strane korisnika usluge smještaja na plovilu produžiti za onoliko vremena koliko je kasnila primopredaja plovila od strane davatelja usluge smještaja na plovilu uz prethodan dogovor sa davateljem usluge smještaja na plovilu. Ako davatelj usluge smještaja na plovilu ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 h nakon isteka roka za primopredaju ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, korisnik usluge smještaja na plovilu ima pravo odustati od Ugovora i potražiti cijeli iznos rezervacije ili potraživati iznos rezervacije za onoliko dana koliko nije mogao raspolagati plovilom. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno. Korisnik usluge smještaja na plovilu je dužan provjeriti stanje plovila i opreme prema inventar listi. Sve primjedbe moraju se podnijeti prije početka smještaja. Svi nedostaci i kvarovi na plovilu i/ili opremi koji nisu zamijećeni za vrijeme primopredaje od davatelja usluge smještaja na plovilu korisniku usluge smještaja na plovilu, ne daju pravu korisniku usluge smještaja na plovilu za sniženje rezervacije.

7. OSIGURANJE: Osiguranje je odreneno uvjetima ustanovljenim od strane osiguravatelja kod kojeg je davatelj usluge smještaja na plovilu osigurao plovilo. Šteta koja je pokrivena osiguranjem, a koja nije odmah prijavljena osiguravatelju, a u skladu je s policom osiguranja, neće biti priznata. U tom slučaju korisnik usluge smještaja na plovilu je osobno odgovoran za svu štetu kao rezultat neprijavljivanja ili zakašnjelog prijavljivanja štete. Jedra nisu osigurana i u svakom slučaju oštećenja jedara troškove snosi korisnik usluge smještaja na plovilu, osim ako je do oštećenja došlo zbog normalnog prirodnog trošenja ili ukoliko su se oštetila uslijed loma jarbola. Nadalje, nije osigurana osobna imovina. Posada plovila je osigurana.

8. OPĆE ODREDBE: Korisnik usluge smještaja na plovilu se obvezuje i izjavljuje da će plovilo koristiti u granicama teritorijalnog mora Republike Hrvatske (svaka iznimka zahtijeva posebno pismeno odobrenje); da neće plovilo davati u podsmještaj niti posuditi drugoj osobi; da neće sudjelovati u regatama ili utrkama plovila; da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe, profesionalni ribolov, školu jedrenja i sl.; da će plovilo koristiti jedino po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti. Nadalje, korisnik usluge smještaja na plovilu preuzima obvezu poštivanja carinskih i ostalih propisa i pravila; te se obvezuje da neće uz naknadu prevoziti robu i osobe; da neće plovilo koristiti u zonama zabranjenim za plovidbu; da će korektno voditi brodski dnevnik i ostaviti ga na plovilu nakon isteka smještaja; da će pažljivo rukovati plovilom, njegovim inventarom i opremom i da neće biti umiješan u tegljenje bilo kojeg drugog plovila. U slučaju havarije i/ili nesreće korisnik usluge smještaja na plovilu će zabilježiti tok doganaja, te tražiti ovjeru od strane lučkog kapetana, liječnika ili nadležnog organa. Isto će tako o tome odmah obavijestiti davatelja usluge smještaja na plovilu. Nadalje, korisnik usluge smještaja na plovilu se obvezuje da će obavijestiti nadležne organe i davatelja usluge smještaja na plovilu u slučaju nestanka plovila, u slučaju nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. U slučaju nepridržavanja gore navedenih obveza korisnik usluge smještaja na plovilu osobno odgovara davatelju usluge smještaja na plovilu i preuzima svu odgovornost za sve posljedice. Oštećenje podvodnog dijela plovila povlači za sobom pregled plovila, što ide na teret korisnika usluge smještaja na plovilu. Držanje kućnih ljubimaca (pasa, mačaka, ptica i sl.) na plovilu nije dozvoljeno osim uz prethodni dogovor.

9. PRAVILA KORIŠTENJA JEDARA: S obzirom na vremenske uvjete korisnik usluge smještaja na plovilu je dužan pravovremeno spustiti jedra i ne dozvoliti da se plovilo koristi pod opterećenjem za jedra većim od onog koje omogućava ugodno jedrenje bez pretjeranog opterećenja i napora za konope i jedra. Korisnik usluge smještaja na plovilu se obvezuje da neće plovilo koristi na području koje je nedovoljno poznato s obzirom na pomorske karte kojima korisnik usluge smještaja na plovilu raspolaže ili da prethodno dobro ne prouči pomorske karte odrenenog područja ili druge relevantne materijale koji su mu na raspolaganju; da neće plovilo koristiti noću bez uporabe svih navigacijskih svjetala i adekvatnog motrenja s palube.

10. PRAVILA ZA NAPUŠTANJE LUKE: Korisnik usluge smještaja na plovilu neće napustiti luku ili sidrište ukoliko jačina vjetra je ili se očekuje preko 30 čvorova ili ako su lučke vlasti zabranile plovidbu ili dok se ne otkloni šteta s bilo kojeg vitalnog dijela plovila kao što su motor, jedra, konopi, kaljužna pumpa, sidreno vitlo, navigacijska svjetla, kompas, sigurnosna oprema i sl. ili ako bilo koji od navedenih urenaja nije u ispravnom stanju; korisnik usluge smještaja na plovilu neće napustiti luku ili sidrište bez dovoljne zalihe goriva i općenito kada su vremenski uvjeti ili stanje plovila ili njegova posada nesigurni ili dvojbeni.

11. DOZVOLA ZA PLOVIDBU: Korisnik usluge smještaja na plovilu izjavljuje da posjeduje važeću dozvolu za upravljanje plovilom ili da će plovilom upravljati član posade koji ima odgovarajuću dozvolu za plovidbu.

12. TEST JEDRENJA: Davatelj usluge smještaja na plovilu (ili njegov predstavnik) može zahtijevati od korisnika usluge smještaja na plovilu i njegove posade da dokažu svoju sposobnost upravljanja plovilom i da svoju sposobnost demonstriraju na moru s davateljem usluge smještaja na plovilu (ili njegovim predstavnikom) prisutnim na plovilu pri testiranju. Ukoliko prema mišljenju davatelja usluge smještaja na plovilu, korisnik usluge smještaja na plovilu ne zadovolji svojim znanjem, davatelj usluge smještaja na plovilu može prekinuti ugovor kao što je gore navedeno ili odrediti mornara koji će upravljati plovilom i koji će biti prihvatljiv i za davatelja usluge smještaja na plovilu i za korisnika usluge smještaja na plovilu. Trošak snosi korisnik usluge smještaja na plovilu i to za onoliko dana koliko je to bilo potrebno radi sigurnosti plovila ili njegovih putnika, a o broju dana odlučuje davatelja usluge smještaja na plovilu. Testiranje sposobnosti korisnika smještaja o upravljanju plovilom sastavni je dio vremenskog perioda za koje je plovilo rezervirano.

13. PRITUŽBE: Samo pritužbe podnijete pismeno, do povratka plovila i potpisane osobno od davatelja usluge smještaja na plovilu i korisnika usluge smještaja na plovilu bit će uzete u obzir.

14. DODATNI DOGOVORI: Moraju biti sačinjeni u pisanom obliku. U slučaju nesporazuma ili spora, težit će se mirnom i sporazumnom rješenju. Ako se sporazum ili spor ne riješe na taj način, spor prelazi u nadležnost suda u Zagrebu i podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske. Ukoliko je neka odredba ovog Ugovora ništavna ili sporna, to nema utjecaja na valjanost ostalih odredaba ovog Ugovora. U tom slučaju umjesto ništavne ili sporne odredbe stranke će se menusobno dogovoriti o odredbi kako bi se inače dogovorile, da su tokom sklapanja Ugovora znale za ništavnost, neprimjenjivost ili spornost ugovorne odredbe.

Ovaj Ugovor potpisuju ugovorne strane u 2 (dva) primjerka, od kojih 1 (jedan) ostaje korisniku usluge smještaja na plovilu, a 1 (jedan) zadržava davatelj usluge smještaja na plovilu.

Mjesto: , ,

Extra popust Extra popust

DJERBA
25%
Harmony 38 2008
10.08.2019 - 17.08.2019
Ležaji: 6+2
1.750€ 1.313€/ tjedan
per person 164€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Šibenik
DIAZ
30%
Elan 36 2003
10.08.2019 - 17.08.2019
Ležaji: 6+2
1.910€ 1.337€/ tjedan
per person 167€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Sukošan
SOGLIOLA
30%
Elan 36 2003
10.08.2019 - 17.08.2019
Ležaji: 6+2
1.910€ 1.337€/ tjedan
per person 167€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Sukošan

Blog Zadnje vijesti

Vjetrovi u Hrvatskoj
13.06.2019
Kada ste rezervirali charter plovilo u Hrvatskoj, vrijeme je da razmislite o vjetru. Vjetar u Hrvatskoj mijenja se s godišnjim dobima i ...
Jedrenje u Hrvatskoj u proljeće i rano ljeto
16.05.2019
Sezona jedrenja u Hrvatskoj službeno traje  od travnja do listopada, a na vrhuncu ljetne turističke sezone vlada poprilična gužv...
Najbolja odredišta za jedrenje u Europi 2019
21.04.2019
Ne možete dočekati sezonu jedrenja i godišnji odmor, ali još se niste odlučili za destinaciju? Vrlo lako se možete razmaziti pruča...
Novo! Planer rute plovidbe i preporučeni itinereri
29.03.2019
Nedavno smo dodali dva nova alata na našu web stranicu: - Planer rute jedrenja/plovidbe - Preporučeni Itinereri   ...
Tražite najam broda od srijede do srijede?
01.02.2019
Nautičari koji su već iznajmljivali plovila znaju da većina čarter tvrtki nudi najam broda po već ustaljenom periodu od subote do su...
Preseljenje brodova za najam iz marine Pomer
19.12.2018
Brodovi za najam koji su do sada bili smješteni u ACI marini Pomer od sljedeće godine imaju novi dom - premještaju se u novu bazu u ma...