OPĆI UVJETI NAJMA (SEC)

2014.

 OPĆI UVJETI NAJMA PLOVILA – SEZONA 2014

1. Svrha

 

Ovim općim uvjetima najma Plovila (u daljnjem tekstu: Uvjeti) regulirana su zajednička prava i obveze povezane s uslugom pružanja smještaja na plovilima - najam plovila. Plovila regulirana Uvjetima (u daljnjem tekstu: Plovila), namijenjena su za rekreaciju i pripadaju floti SailingEuropeChartera - More i brodovi d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: SailingEuropeCharter), kako je objavljeno na službenim stranicama SailingEuropeCharter-a. Ovi Uvjeti i sve odredbe sadržane u njima pravno obvezuju SailingEuropeCharter i klijenta koji unajmi Plovila (u daljnjem tekstu: Klijent). Potvrdom namjere rezervacije ili plaćanjem predujma Klijent prihvaća Uvjete.

 

2. Potvrda rezervacije

 

S gledišta Klijenta, namjera rezervacije je potvrđena kada Klijent uplati predujam.

S gledišta SailingEuropeCharter-a, rezervacija je potvrđena kad je puni iznos predujma zaprimljen na njihov račun.

 

3. Načini i dinamika plaćanja

 

Nakon potvrde rezervacije koja je važeća samo u pisanom obliku, potrebno je izvršiti uplatu prema navedenom izračunu:

- 50% ukupne cijene najma (predujam) u trenutku rezervacije plovila

-50% preostalog iznosa najkasnije mjesec dana prije početka najma

Sve uplate moraju biti izvršene u skladu s uputama za uplatu navedenima u predračunu i popratnoj dokumentaciji koju je SailingEuropeCharter poslao Klijentu ili posredniku koji predstavlja Klijenta.

Osnovni način plaćanja za najam plovila je bankovna transakcija. Klijent prihvaća da će u cijelosti podmiriti troškove bankovne transakcije te da će u trenutku uplate naglasiti svojoj banci da plaća sve bankovne naknade. Ako Klijent to ne učini i SailingEuropeCharteru je obračunata naknada za bankovnu transakciju, smatrat će se da uplata nije do kraja izvršena i Klijent će biti obvezan podmiriti preostali iznos.

Iznimno, SailingEuropeCharter može dozvoliti druge načine plaćanja, no u tim slučajevima popusti za najam Plovila mogu biti umanjeni zbog dodatnih troškova i naknada povezanih s alternativnim načinima plaćanja. Navedeni detalji će biti istaknuti u predračunu i Klijent se s navedenim detaljima slaže ako izabere alternativni način plaćanja.

Plovilo može biti preuzeto tek nakon što je puni iznos za najam Plovila i za sve ostale ugovorene usluge u cijelosti podmiren. Ako uplata predujma ili preostalog iznosa nije u potpunosti izvršena do gore navedenih rokova, SailingEuropeCharter ima pravo otkazati rezervaciju Plovila bez povrata novca Klijentu.

 

4. Cijena najma plovila

 

Cijena najma Plovila uključuje sljedeće: Plovilo opremljeno u skladu s popisom brodske opreme koji je trenutno aktualan kao što su posteljina, pomoćni brod s veslima i sl., kao i uobičajene usluge koje pruža baza za najam Plovila u trenutku najma Plovila (check-in/check-out). Cijena najma Plovila ne uključuje dodatne usluge kao što su hrana i piće, gorivo, troškovi marine i veza, lučke pristojbe, poreze, ulaznice u parkove ili bilo koju drugu dodatnu uslugu za koju nije posebno navedeno da je uključena na listu opreme Plovila. Cijena najma plovila uključuje PDV po stopi važećoj u trenutku potvrde rezervacije, međutim, ako je relevantna stopa PDV-a u skladu sa zakonom povećana prije početka najma, SailingEuropeCharter zadržava pravo naplate razlike. Ako rezervacija započne i/ili završi u alternativnoj bazi (npr. bilo koja druga baza osim baze u Rogaču koja je matična baza Plovila), Klijent prihvaća da naknade za vez takve, alternativne marine, nisu uključene u cijenu najma plovila te da je Klijent obvezan podmiriti naknade za vez u toj marini, dodatno na jednosmjernu naknadu ili naknadu za promjenu baze navedenu u cjeniku SailingEuropeCharter-a.

 

5. Dodatne usluge – dodaci

 

Dodatne usluge i dodatna oprema (u daljnjem tekstu: Dodaci) bit će dodatno naplaćeni u skladu s važećim cjenikom (npr. pomoćni motor, jednosmjerne opcije, transferi, genaker, skiper itd.), te ih Klijent treba zatražiti i dogovoriti prije potvrde rezervacije. Klijent može tražiti određene Dodatke čak i nakon potvrde rezervacije, a SailingEuropeCharter će se potruditi osigurati novo zatražene Dodatke na zadovoljstvo Klijenta, te će obavijestiti Klijenta o tome da li je moguće dopuniti rezervaciju s novo zatraženim Dodacima.

Klijent prihvaća da SailingEuropeCharter nije obvezan osigurati novo zatražene Dodatke u tom periodu. Dodaci trebaju biti obostrano potvrđeni pisanim putem najkasnije 10 dana prije početka najma. Samo iznimno i u posebnim slučajevima SailingEuropeCharter može dopustiti last minute potvrdu Dodataka.

 

6. Angažman skipera, hostese, kuhara ili drugog osoblja

 

Ako klijent zatraži skipera i/ili hostesu i /ili kuhara i/ili drugo brodsko osoblje, nužno je da to istakne tijekom potvrde rezervacije Plovila. Klijent i njegovi gosti na Plovilu prema posadi se trebaju odnositi profesionalno i s poštovanjem, te im trebaju osigurati dovoljnu količinu dnevnog odmora. Hrana za posadu tijekom najma je financijska odgovornost Klijenta u skladu s uobičajenim standardima najma.

Ako Klijent ne zahtijeva skipera, kopija njegove/njezine skiperske dozvole treba biti poslana tijekom potvrde rezervacije, kako bi bila verificirana i odobrena. Ako dozvola nije odobrena, Klijent će biti obvezan angažirati profesionalnog skipera. Za neka Plovila, SailingEuropeCharter može zatražiti angažman profesionalnog skipera i/ili drugog brodskog osoblja bez obzira na dozvole Klijenta. Na navedeno će biti ukazano prilikom dogovora oko rezervacije.

7. Lista posade i detalji dolaska

Klijent se obvezuje poslati pravilno ispunjenu listu posade najkasnije 10 dana prije prvog dana najma. Klijent je suglasan da je on/ona glavna ugovorna strana Sailing Europe Charter, te je odgovoran za ostale goste na Plovilu. Dodatno, preporučuje se poslati okvirno vrijeme dolaska najmanje 10 dana prije prvog dana najma kako bi osoblje baze moglo što bolje organizirati proces check-in-a. Ako je klijent rezervirao transfer (npr. s aerodroma), obavezan je poslati detaljni plan dolaska i odlaska najmanje 10 dana unaprijed. Klijent je odgovoran za točnost dostavljenih informacija o listi posade, kao i za valjanost svih putovnica, viza, dozvola i drugih identifikacijskih dokumenata. Klijent i njegovi gosti na plovilu dužni su osigurati vize za Hrvatsku i druge zemlje u kojima putuju ukoliko su one potrebne. Klijent prihvaća da je jedriličarska dozvola vrlo važan dokument na brodu te je pravno odgovoran za točnost i vjerodostojnost iste.

 

8. Otkaz rezervacije od strane Klijenta

 

Ako Klijent iz bilo kojeg razloga otkaže najam rezerviranog Plovila dužan je odmah po nastalom događaju e-mailom obavijestiti SailingEuropeCharter. Klijent će biti terećen za odštetu u iznosu:

- 35% od pune cijene najma Plovila ako je rezervacija otkazana više od 2 mjeseca prije prvog dana najma.

- 65% od pune cijene najma Plovila ako je rezervacija otkazana više od 1, ali manje od 2 mjeseca prije prvog dana najma.

- 100% cijene najma Plovila ako je rezervacija otkazana manje od mjesec dana prije prvog dana najma. U ovu kategoriju otkaza rezervacije spadaju situacije kada se Klijent ne pojavi na check-in-u ili kada Klijent napusti Plovilo prije ugovorenog check-out-a. U svim takvim slučajevima, Klijent je dužan platiti odštetu u iznosu 100 % cijene najma i nema pravo na nikakav povrat.

Također, ako je Klijent rezervirao, a potom otkazao skipera, dužan je platiti naknadu za skipera, u skladu s gore

navedenim postocima (35% od pune cijene skipera ako je otkazao više od 2 mjeseca prije prvog dana najma, 65%

ako je otkazao 1-2 mjeseca prije i 100% ako je otkazao manje od mjesec dana prije). Isto se primjenjuje i u slučaju

hostese ili kuhara. Otkazivanje skipera, hostese i kuhara se naplaćuje bez obzira na to je li rezervacija Plovila

otkazana ili ne.

U svim slučajevima otkaza, datum kada je SailingEuropeCharter zaprimio obavijest o otkazu se smatra osnovom za obračun navedenih troškova otkazivanja. Od tog datuma, SailingEuropeCharter ima pravo staviti Plovilo na raspolaganje za rezervaciju drugim klijentima te više nema obveza prema Klijentu povezanih s otkazom rezervacije.

Iznimno, ako je do otkaza rezervacije došlo zbog više sile npr. objektivno ozbiljni razlozi o kojima se Klijent izjasnio i priložio dokaze (smrt bliske osobe, iznenadna bolest, ozbiljna nesreća...), SailingEuropeCharter može odlučiti dozvoliti Klijentu da iskoristi već plaćeni iznos kao predujam za sljedeću rezervaciju unutar perioda od 1 godine.

 

9. Izmjene i dopune

 

Ako Klijent zahtjeva manju promjenu u detaljima rezervacije (promjena imena i slično), bit će mu zaračunata administrativna pristojba u iznosu od 45 eura.

Ako Klijent zahtjeva promjenu razdoblja najma Plovila, i /ili promjenu broda ili baze, ili bilo koju veću promjenu, SailingEuropeCharter ima pravo naplatiti otkaz originalne rezervacije. Alternativno, SailingEuropeCharter može odobriti zahtijevanu promjenu Klijenta bez da naplati otkaz originalne rezervacije, no u tom slučaju će Klijentu biti zaračunata administrativna pristojba u iznosu od 300 eura.

 

10. Otkaz rezervacije od strane SailingEurope Chartera

 

Ako je rezervacija otkazana od strane SailingEuropeChartera (npr. usljed kvara originalno rezerviranog Plovila), tada će SailingEuropeCharter ponuditi Klijentu sljedeće:

a) rezervaciju drugog plovila, iz vlastite flote ili iz neke druge flote, približne veličine i sličnih karakteristika, ako je to moguće.

Ako je novo plovilo jeftinije od originalnog Plovila, SailingEuropeCharter će također refundirati razliku u cijeni u skladu s važećim cjenikom oba Plovila, primjenjujući iste popuste koji su odobreni Klijentu za originalnu rezervaciju. U slučaju promjene plovila ovi Uvjeti također vrijede i za novo plovilo.

ili b) povrat svih iznosa koje je SailingEuropeCharter zaprimio od Klijenta za Plovilo.

Klijent prihvaća da u slučaju ozbiljne štete Plovila koja se dogodila tijekom nekog od prethodnih najmova, ili u slučaju više sile, SailingEuropeCharter objektivno nije kriv za nastalu situaciju, te Klijent pristaje na suradnju kako bi se, s obzirom na okolnosti, pronašlo prikladno rješenje.

 

11. Polog

 

Prije preuzimanja Plovila, Klijent mora ostaviti polog (u daljnjem tekstu: Polog) u iznosu koji je definiran važećim SailingEuropeCharter cjenikom. Polog može biti plaćen u gotovini ili kreditnom karticom (prihvaćenom od strane SailingEuropeCharter-a). Nakon završetka najma broda cijeli iznos Pologa će biti vraćen Klijentu, osim u slučaju štete na Plovilu, gubitka opreme, ili ako se Klijent i njegova posada nisu ponašali u skladu s ovim Uvjetima.

No, ako dođe do štete ili povrede Uvjeta, Polog će biti zadržan u punom iznosu ili djelomično, ovisno o ozbiljnosti štete ili povrede:

- u slučaju veće štete ili povrede Uvjeta, Polog će biti zadržan u cijelosti i Klijent nema pravo na povrat

- u slučaju manje štete ili povrede Uvjeta, SailingEuropeCharter će zadržati iznos potreban za popravak i kupovinu oštećene ili izgubljene opreme, troškove intervencije, i dodatnih 100 eura za troškove održavanja dok će ostatak pologa biti vraćen Klijentu.

- u slučaju da zbog oštećenja nije moguće daljnje iznajmljivanje plovila SailingEuropeCharter će zadržati puni iznos Pologa s obzirom

- na troškove povezane s nadoknadom za sljedećeg klijenta.

 

Ostavljanje pologa je obavezno i u slučajevima kada se plovilo unajmljuje sa skiperom angažiranim od strane SailingEuropeChartera. U tom slučaju, ostavljeni polog se ne može koristiti za pokrivanje troškova nastalih uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravljanja Plovilom i opremom.

U slučaju da je do štete došlo uslijed grube nepažnje Klijenta, ili ponašanja poput vožnje u pijanom stanju, vožnje pod utjecajem opojnih sredstava, jedrenja u zabranjeno vrijeme, izvan odobrenog područja, sudjelovanja u regatama bez pismenog dopuštenja SailingEuropeChartera ili sličnih ozbiljnih povreda ovih Uvjeta, Klijent će biti odgovoran za iznos veći od punog iznosa Pologa, uključujući troškove povezane s popravcima i naknadama za izgubljenu dobit u narednim tjednima. U takvim slučajevima, Klijent je odgovoran pokriti te troškove bez odgode, najkasnije u roku 30 dana od završetka najma.

 

12. Umanjenje Pologa

 

Ako Klijent želi smanjiti originalni iznos Pologa, može izabrati da plati “naknadu za umanjenje Pologa” u skladu s trenutno važećim cjenikom SailingEuropeChartera, za što uplata treba biti izvršena unaprijed, najkasnije 10 dana prije početka najma. Naknada za umanjenje pologa je nepovratna. Svrha naknade je smanjenje iznosa Pologa. Ista pravila se primjenjuju za novi, manji Polog, kao što je opisano u prethodnoj točki Polog. Međutim, u slučaju izgubljene opreme kao što je čamac, vanbrodski motor i sl., Klijent je odgovoran SailingEuropeCharter-u za iznos pune cijene izgubljenih predmeta, usprkos umanjenju Pologa. Navedeni iznos mora biti plaćen SailingEuropeCharteru unutar 7 dana od završetka najma.

13. Osiguranje

 

Sva plovila su kasko osigurana s odbitnim franšizama. Osiguranje za štete nanesene osobama i štete prema trećima je također uključeno. Osiguranje ne pokriva štete osobnih predmeta klijenta i imovine donesene na Plovilo kao i štete uzrokovane namjerom i/ili nepažnjom klijenta. Preporučuje se da tijekom rezervacije Klijent i svi gosti ugovore adekvatno putno i zdravstveno osiguranje za svoje putovanje.

 

14. Preuzimanje plovila / Check-in

 

Prilikom preuzimanja plovila Klijent se obvezuje predstavniku SailingEuropeChartera predati ovjereni voucher sa svim podacima unajmitelja i termina usluge smještaja te uvid u original skiperske dozvole.

Također, identifikacijski dokumenti (npr. putovnica) svih gostiju moraju biti predani u svrhu ponovne provjere liste posade.

Prilikom preuzimanja Plovila Klijent zajedno s predstavnikom SailingEuropeCharterea pregledava inventarnu listu te svojim potpisom potvrđuje stanje preuzetog Plovila. Isto se odnosi i na brodske instrumente. Kasnije pritužbe neće biti prihvaćene ukoliko je prilikom preuzimanja potpisom potvrđena ispravnost Plovila i kompletnost opreme. Eventualne prikrivene manjkavosti i/ili nedostaci opreme, koje prilikom primopredaje nisu bili poznati, kao i nedostaci koji nastanu nakon preuzimanja Plovila, a koje SailingEuropeCharter nije mogao predvidjeti, ne daju Klijentu pravo tražiti umanjenje cijene najma.

Ako su za vrijeme prethodnog najma Plovila oštećena i izgubljeni dijelovi koji se nisu mogli nabaviti prije početka novog najma, a isti bitno ne utječu na sigurnost plovidbe, Klijent ne može zbog toga odustati od najma ili tražiti umanjenje cijene najma. Klijent prihvaća da na takvu situaciju Sailing EuropeCharter nema utjecaj, već da je ista posljedica štete koju je učinio prethodni klijent. Plovilo se predaje s punim spremnikom goriva i vode te se isto takvo mora i vratiti.

S obzirom na to da su Plovila skupa imovina i potrebna je određena vještina kako bi se njima upravljalo, SailingEuropeCharter može tražiti od Klijenta (ili njegovog skipera) da u prisutnosti predstavnika SailingEuropeChartera plovidbom na moru demonstrira svoja znanja i vještine. Trošak demonstracije znanja (ukoliko će isti nastati) snosi Klijent i vrijeme utrošeno u testiranje je uključeno u vremenski period najma Plovila. Ukoliko se zaključi da Klijent (skiper) nema dovoljno znanja, SailingEuropeCharter će posadi priključiti službenog skipera uz nadoplatu prema važećem cjeniku. Ukoliko Klijent odbije dodijeljenog mu skipera, bit će mu zabranjeno isplovljavanje, ugovor će odmah biti raskinut te će uplaćeni iznos rezervacije biti zadržan bez prava na nadoknadu.

 

15. Vraćanje plovila / Check-out

 

Prilikom vraćanja Plovila uz ponovnu provjeru prema inventurnoj listi, provjerava se i spremnik goriva. Ako spremnik nije pun klijentu se naplaćuje iznos goriva koji nedostaje (izračunato prema maksimalnoj potrošnji motora određeno prema satima vožnje), uvećan za trošak punjenja goriva od 50 eura. Također, ako je šteta pronađena tijekom pregleda Plovila, Klijent treba platiti štetu na Plovilu kako je opisano u ovim Uvjetima, u točki Polog.

Inače, ako je Plovilo vraćeno u dobrom stanju, s punim spremnikom goriva i punim spremnikom vode, te nije došlo do kršenja Uvjeta od strane Klijenta, puni iznos Pologa biti će vraćen Klijentu. Kod povratka u luku koja nije ugovorena kao odredišna luka, Klijent je dužan platiti sve troškove uključene u transfer Plovila do ugovorene odredišne luke, uključujući sve troškove naknade za idućeg klijenta, te kaznu u iznosu od 300 eura. Slično tome, ako Klijent kasni, biti će mu naplaćena kazna. Svako kašnjenje duže od 3 sata bit će kažnjeno iznosom dvostruke cijene dnevnog najma, a troškove nastale zbog nemogućnosti najma Plovila drugom klijentu također će pokriti Klijent.

Kašnjenja zbog vremenskih uvjeta pri povratku nisu opravdana jer je Plovilo potrebno držati na dovoljnoj distanci od baze posljednjih 48 sata najma.

U slučaju da Klijent iz bilo kojeg razloga želi produljiti razdoblje najma, mora o tome odmah obavijestiti SailingEuropeCharter. Sailing Europe Charter će povratno izvijestiti klijenta da li je željeno produženje najma moguće ili ne, te ako je produženje najma moguće te kao takvo potvrđeno, i Klijent je platio sve troškove produženog najma, SalingEuropeCharter će organizirati svu potrebnu dokumentaciju za dodatne dane najma (npr. produženje liste posade, izvještaj Ministarstvu i dr.)

16. Područje plovidbe

Uobičajeno područje plovidbe je unutar teritorijalnih voda Republike Hrvatske, kao što je naznačeno u registracijskim dokumentima određenog Plovila. Ako Klijent želi ploviti izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske, dužan je obavijestiti SailingEuropeCharter o svojim namjerama, prije potvrde rezervacije, kako bi Plovilo bilo osigurano i registrirano za taj slučaj. Klijentu će biti naplaćeni troškovi za navedeno dodatno osiguranje i registraciju skupa sa svim ostalim eventualnim dodatnim troškovima koje bi SailingEurope Charter mogao imati zbog navedenog zahtjeva.

SailingEuropeCharter u tom slučaju također može tražiti veći iznos Pologa.

Klijent se slaže da ako plovi izvan teritorijalnih voda RH, treba organizirati održavanje Plovila i popravke o vlastitom trošku, s obzirom na to da SailingEuropeCharter ne pokriva usluge održavanja i popravka na tim područjima.

 

17. Šteta nastala tijekom najma

 

Ukoliko za vrijeme usluge najma Plovila nastanu oštećenja uslijed uobičajene istrošenosti materijala ili starosti opreme, Klijent ima pravo organizirati popravke u visini do 150 EUR i taj će mu iznos, uz predočenje računa i potvrde o popravku, biti refundiran nakon povratka u bazu. Ukoliko za vrijeme usluge najma Plovila nastanu oštećenja, a SailingEuoropeCharter ukloni kvar u roku 24 sata, Klijent nema pravo na nikakvu naknadu.

Međutim, ako se šteta ne može popraviti u roku 24 sata i ako je preozbiljna pa Klijent u međuvremenu ne može koristiti Plovilo, tada Klijent može tražiti naknadu proporcionalnu izgubljenom vremenu. Naknada će biti osigurana samo ako je šteta nastala krivnjom SailingEuropeChartera (npr. neadekvatno održavanje ispod razine standarda u industriji). Ako se šteta ne može popraviti na zatečenoj lokaciji već iziskuje povratak u bazu, organizira se popravak kako bi plovilo na vrijeme bilo popravljeno za uslugu najma sljedećeg klijenta. Trošak za izgubljene dane će biti refundiran jedino ukoliko je šteta nastala krivnjom SailingEuropeChartera. Ako nije, Klijent ne može očekivati povrat te će pokriti dodatni trošak pronalaženja zamjenskog Plovila.

Ukoliko dođe do ozbiljne štete, problema s motorom, gubitka Plovila, ozljeda osoba, i slično Klijent je dužan odmah obavijestiti SailingEuropeCharter te dostaviti službene podatke o incidentu od treće strane (npr. lučko osoblje, liječnik, ovlašteni stručnjak…).

Štete koje nisu prijavljene i za koje nema službenog zapisnika smatrat će se da su nastale nepažnjom Klijenta i isti ih je dužan naknaditi.

 

18. Obveze sailingEuropeChartera

 

SailingEuropeCharter će predati Plovilo u dobrom radnom stanju, čisto i s punim tankovima goriva i vode.

SailingEuropeCharter će organizirati i obaviti usluge preuzimanja (check-in) i vraćanja (check-out) plovila u bazi u skladu s uobičajenim standardima i procedurama u Industriji. U slučaju nekih posebnih ili dodatnih zahtjeva Klijenta (npr. raniji check-in, duže objašnjavanje tijekom preuzimanja, posebne potrebe itd.), SailingEuropeCharter će ih pokušati ispuniti na zadovoljstvo Klijenta, no Klijent prihvaća da to nije obveza SailingEuropeChartera te da ne može zatražiti naknadu ukoliko posebni zahtjevi nisu ili su samo djelomično ispunjeni.

Ako nije moguće predati Plovilo najkasnije 4 sata nakon dogovorenog vremena preuzimanja, Klijent ima pravo tražiti naknadu za kašnjenje koja će biti obračunata proporcionalno ugovorenom trajanju najma i primljenoj naknadi za najam). Ukoliko dođe do kašnjenja dužeg od 24 sata, Klijent može od SailingEuropeChartera tražiti drugo plovilo slične veličine i karakteristika.

Ako adekvatno zamjensko plovilo ne može biti pronađeno, Klijent može potraživati iznos ekvivalentan broju dana za vrijeme kojih nije mogao raspolagati Plovilom. Odgovornost SailingEuropeChartera za plaćanje troškova zakašnjenja za iznos veći od iznosa koji je primljen za taj najam se isključuje. SailingEuropeCharter nije odgovoran za kašnjenja nastala višom silom (npr. potresi, poplave, oluje, požari, ratovi, građanski ratovi, terorizam, štrajkove, itd.) ili vremenskim nepogodama.

 

19. Obveze Klijenta

 

Osim svega navedenog u ovim Uvjetima, Klijent se također obvezuje:

- da će imati potrebno pomorsko i navigacijsko znanje za upravljanje Plovilom, u protivnom je obvezan prihvatiti skipera SailingEurope Chartera prema važećem cjeniku

- da će posjedovati sve potrebne dozvole za upravljanje Plovilom

- da neće Plovilo prepustiti trećim osobama

- da neće prevoziti osobe ili robe u komercijalne svrhe, niti će na bilo koji drugi način koristiti Plovilo u komercijalne svrhe

- da će na Plovilu biti točan broj osoba i točno one osobe koje su navedene na listi posade

- da će čuvati potvrdu prijave boravka zajedno sa brodskim dokumentima za vrijeme trajanja usluge najma

- da će obavijestiti ako je za vrijeme trajanja usluge najma došlo do promjene članova posade ili putnika

- da će poštivati zakonske odredbe zemlje domaćina

- da neće sudjelovati na natjecanjima i regatama bez pristanka SailingEuropeCharter-a

- da će se pridržavati obveznih kontrolnih intervala (pogonskog stroja) za vrijeme trajanja plovidbe - da će u slučaju tegljenja ugovoriti nagradu za spašavanje prije prihvaćanja pomoći

- da će poduzeti sve preventivne mjere da sačuva Plovilo u preuzetom stanju i izbjegne situacije tegljenja Plovila

- da neće napuštati luku ako je predviđena jačina vjetra veća od 25 čvorova ili su lučke vlasti izdale zabranu isplovljavanja

- da će ovisno o vremenskim prilikama izbjegavati nepotrebna opterećenja jarbola, jedara i konopa

- da će pažljivo isplanirati rutu plovidbe tako da dva dana prije povratka u bazu bude na otprilike 40NM od baze povratka

- da neće jedriti noću bez prethodnog dopuštenja SailingEuropeChartera

- da neće samostalno (“single-handed”) upravljati Plovilom bez prethodnog odobrenja SailingEuropeChartera

da će u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. olujni vjetar) obavijestiti bazu o točnoj lokaciji kako bi se izbjegle nepotrebne i skupe potrage za Plovilom

- da neće upravljati Plovilom pod utjecajem alkohola ili narkotika, te da na Plovilu općenito neće držati ili koristiti nikakve opojne droge

- da neće raditi prekomjernu buku u marinama, lukama i drugim sidrištima

- da će poštovati pravo na privatnost i odmor stanovnika susjednih kuća i plovila

- da se neće baviti ribolovom i podvodnim aktivnostima bez odgovarajuće dozvole za iste

- da neće ukrcavati kućne ljubimce (pse, mačke, ptice..) bez prethodnog pisanog odobrenja SailingEuropeChartera

Klijent je odgovoran za štetu članova posade i gostiju na Plovilu. Klijent, posada i gosti solidarno odgovaraju za kršenje bilo kojih odredbi iz ovih Uvjeta. U slučaju povrede gore navedenih klauzula i obveza od strane Klijenta i njegove posade/gostiju ili druge povrede Uvjeta, SailingEuropeCharter ima pravo nadoknaditi štetu iz pologa, I to u iznosu između 100 eura do punog iznosa Pologa, ovisno o ozbiljnosti povrede, te dodatno podnijeti tužbu za cjelokupni iznos nastale štete.

 

20. Reklamacije

 

Reklamacije će biti prihvaćene samo u pisanom obliku na dan preuzimanja plovila (check-in). Moraju biti potpisane od strane Klijenta i predstavnika SailingEuropeChartera.

Reklamacije će biti riješene na sljedeći način:

- u slučaju prigovora na čistoću, SailingEuropeCharter će istražiti slučaj te će, ako je prigovor opravdan, organizirati dodatno čišćenje. U slučaju takvih prigovora, neće biti povrata novca.

- u slučaju manjih nedostataka ili štete koji ozbiljno ne utječu na sigurnost navigacije, SailingEuropeCharter će istražiti slučaj te će, ako je prigovor opravdan, organizirati potrebne aktivnosti. Klijent prihvaća da usprkos velikim naporima tima, ponekad iz objektivnih razloga nije moguće ispraviti problem u zadanom vremenskom roku. Općenito, u slučaju takvog manjeg problema, neće biti povrata novca.

- u slučaju većih nedostataka ili šteta koja ozbiljno utječu na sigurnost navigacije, SailingEuropeCharter će istražiti slučaj, te će ako je prigovor opravdan, organizirati potrebne aktivnosti kako bi riješili problem u najkraćem mogućem roku. Ovisno o vremenu potrebnom da bi se riješio problem, Klijentu će biti isplaćena naknada u skladu s ovim Uvjetima (vidi točku: Obveze SailingEuropeChartera).

 

U slučaju ozbiljnih problema koji objektivno nisu mogli biti primijećeni tijekom preuzimanja (check-in-a), ali su propisno prijavljeni u skladu s točkom Šteta nastala tijekom najma, Klijent može tražiti odštetu najkasnije tijekom check-out-a. Treba priložiti pismeni prigovor sa svom potrebnom dokumentacijom koji su potpisale obje strane. Ako prigovor kojeg je Klijent uložio tijekom postupka check-out-a ne može biti riješen tijekom check out-a, Klijent navedeni prigovor treba ponovno poslati u pisanom obliku unutar 14 dana, inače se isti neće razmatrati. SailingEuropeCharter će analizirati primljeni prigovor i pokušati ga pravodobno riješiti. SailingEuropeCharter će Klijentu uputiti pisani odgovor u najkraćem mogućem roku, najkasnije 30 dana od primitka prigovora.

 

21. Nadležnost suda

 

Obje strane će u slučaju spora težiti mirnom i sporazumnom rješenju istog. Ako strane ne uspiju postići dogovor mirnim putem, nadležan je sud u Zagrebu, a primijenjuju se propisi Republike Hrvatske.

 

22. Trajanje ugovora

 

Ovi Uvjeti stupaju na snagu i važeći su od trenutka objave na internet stranici www.sailingeuropecharter.com odnosno od dana 07.01.2014. te od tog datuma zamjenjuju sve prethodne opće uvjete za najam plovila SailingEuropeCharter-a na hrvatskom jeziku.

Ovi Uvjeti vrijede sve dok sljedeća verzija općih uvjeta za najam plovila na hrvatskom jeziku ne bude službeno objavljena i stupi na snagu. Na službenoj stranici SailingEurope Chartera će uvijek biti objavljena trenutno primjenjiva verzija Općih uvjeta za najam plovila.

Ovi uvjeti objavljeni su na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju eventualnih nejasnoća primijenjuje se engleska verzija.

Mjesto: , ,

Extra popust Extra popust

DJERBA
25%
Harmony 38 2008
10.08.2019 - 17.08.2019
Ležaji: 6+2
1.750€ 1.313€/ tjedan
per person 164€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Šibenik
DIAZ
30%
Elan 36 2003
10.08.2019 - 17.08.2019
Ležaji: 6+2
1.910€ 1.337€/ tjedan
per person 167€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Sukošan
SOGLIOLA
30%
Elan 36 2003
10.08.2019 - 17.08.2019
Ležaji: 6+2
1.910€ 1.337€/ tjedan
per person 167€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Sukošan

Blog Zadnje vijesti

Vjetrovi u Hrvatskoj
13.06.2019
Kada ste rezervirali charter plovilo u Hrvatskoj, vrijeme je da razmislite o vjetru. Vjetar u Hrvatskoj mijenja se s godišnjim dobima i ...
Jedrenje u Hrvatskoj u proljeće i rano ljeto
16.05.2019
Sezona jedrenja u Hrvatskoj službeno traje  od travnja do listopada, a na vrhuncu ljetne turističke sezone vlada poprilična gužv...
Najbolja odredišta za jedrenje u Europi 2019
21.04.2019
Ne možete dočekati sezonu jedrenja i godišnji odmor, ali još se niste odlučili za destinaciju? Vrlo lako se možete razmaziti pruča...
Novo! Planer rute plovidbe i preporučeni itinereri
29.03.2019
Nedavno smo dodali dva nova alata na našu web stranicu: - Planer rute jedrenja/plovidbe - Preporučeni Itinereri   ...
Tražite najam broda od srijede do srijede?
01.02.2019
Nautičari koji su već iznajmljivali plovila znaju da većina čarter tvrtki nudi najam broda po već ustaljenom periodu od subote do su...
Preseljenje brodova za najam iz marine Pomer
19.12.2018
Brodovi za najam koji su do sada bili smješteni u ACI marini Pomer od sljedeće godine imaju novi dom - premještaju se u novu bazu u ma...