Grafikoni statistike najma plovila

Za Vas smo pripremili statističke podatke o ponudi brodova i jahti za najam te njihov grafički prikaz uz pomoć tablica, dijagrama i grafikona. Prikazani su podaci o broju plovila, kretanju cijena plovila za najam kroz cijelu godine, preračunate cijene po osobi prema maksimalnom dopuštenom broju osoba na plovilu te popunjenosti plovila kroz cijelu godine. Svi ovi podaci uspoređeni su između zemalja u kojima nudimo brodove za najam, kao što su Hrvatska, Grčka, Francuska, Italija, Turska, Španjolska i cijela karipska regija.
 
Kako bismo lakše mogli usporediti cijene plovila u pojedinim zemljama, rasporedili smo grafikone plovila prema broju kabina kako bi posjetitelji lakše uočili razlike u cijenama plovila s istim brojem kabina. Vjerujemo da bi ovakav grafički prikaz važnih podataka bio koristan za analizu tržišta i donošenje odluka bilo o ulaganju u najam jahti ili o izboru optimalnog perioda za najam plovila.
 

Budući da su podaci na trenutnoj stranici generirani na temelju svih tipova plovila, grafikone statistike temeljene na podacima filtrirane prema tipu plovila možete pronaći na sljedećim poveznicama:

- statistički grafovi za jedrilice

- statistički grafovi za motorne brodove

- statistički grafovi za katamarane

- statistički grafovi za motorne jedrenjake

Postotak rezervacije i cijene su važan faktor prilikom donošenja odluke o investiciji u neki određeni model plovila za najam. Na slijedecem linku mozete vidjeti listu modela plovila u čarteru s grafovima prosječnog postotka rezervacije i cijene za taj model u onim zemljama gdje taj model nudimo za najam.

- statistički grafovi prema modelu plovila

 
Svi grafikoni dostupni su za preuzimanje u SVG formatu i mogu se besplatno koristiti u člancima i blogovima s obaveznim priznanjem naše web stranice u obliku poveznice na istu.
 

Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 6956 plovila za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 30.08.2023

       
 
HrvGrčItaTurFraKarŠpa 1000200030004000Broj plovila#'; 3391 2026 527 510 117 125 157

Kolika je prosječna cijena najma plovila u 2023?

Prosječna cijena najma plovila u 2023 je 4.960€ tjedno na temelju 6956 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (7.397€), a najniža je u tjednu od 28.10.2023 (3.952€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 47% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
3391 Plovila
7.329€
(29.07.2023)
4.713€3.568€
(21.10.2023)
↓51%
Grč
2026 Plovila
7.687€
(05.08.2023)
4.962€3.794€
(04.11.2023)
↓51%
Ita
527 Plovila
9.038€
(12.08.2023)
5.157€4.091€
(28.10.2023)
↓55%
Tur
510 Plovila
6.219€
(12.08.2023)
5.076€4.189€
(02.12.2023)
↓33%
Fra
117 Plovila
7.117€
(05.08.2023)
3.939€2.956€
(04.11.2023)
↓58%
Kar
125 Plovila
14.659€
(23.12.2023)
10.151€8.107€
(21.10.2023)
↓45%
Špa
157 Plovila
7.934€
(05.08.2023)
5.197€4.076€
(21.01.2023)
↓49%
Plovila:6956


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50001000015000Cijena€/tjedan'; 3.680€07.01.20233.680€14.01.20233.680€21.01.20233.680€28.01.20233.680€04.02.20233.680€11.02.20233.680€18.02.20233.680€25.02.20233.688€04.03.20233.688€11.03.20233.680€18.03.20233.682€25.03.20233.705€01.04.20233.739€08.04.20233.812€15.04.20233.959€22.04.20234.093€29.04.20234.198€06.05.20234.596€13.05.20234.878€20.05.20235.334€27.05.20235.735€03.06.20235.986€10.06.20236.255€17.06.20236.602€24.06.20236.984€01.07.20237.117€08.07.20237.224€15.07.20237.291€22.07.20237.329€29.07.20237.313€05.08.20237.146€12.08.20236.858€19.08.20236.459€26.08.20236.002€02.09.20235.656€09.09.20235.201€16.09.20234.544€23.09.20234.013€30.09.20233.733€07.10.20233.618€14.10.20233.568€21.10.20233.576€28.10.20233.656€04.11.20233.673€11.11.20233.692€18.11.20233.696€25.11.20233.736€02.12.20233.739€09.12.20233.735€16.12.20233.734€23.12.2023 3.838€07.01.20233.838€14.01.20233.838€21.01.20233.838€28.01.20233.838€04.02.20233.838€11.02.20233.838€18.02.20233.838€25.02.20233.838€04.03.20233.838€11.03.20233.838€18.03.20233.838€25.03.20233.817€01.04.20233.818€08.04.20233.878€15.04.20234.417€22.04.20234.762€29.04.20234.773€06.05.20234.806€13.05.20235.469€20.05.20235.782€27.05.20235.896€03.06.20235.965€10.06.20236.541€17.06.20236.598€24.06.20236.738€01.07.20236.766€08.07.20236.780€15.07.20236.831€22.07.20237.645€29.07.20237.687€05.08.20237.677€12.08.20236.866€19.08.20236.627€26.08.20236.444€02.09.20236.316€09.09.20235.896€16.09.20235.753€23.09.20234.850€30.09.20234.526€07.10.20234.069€14.10.20233.844€21.10.20233.820€28.10.20233.794€04.11.20233.822€11.11.20233.826€18.11.20233.898€25.11.20233.993€02.12.20234.007€09.12.20234.003€16.12.20233.989€23.12.2023 4.263€07.01.20234.255€14.01.20234.255€21.01.20234.254€28.01.20234.256€04.02.20234.256€11.02.20234.257€18.02.20234.256€25.02.20234.255€04.03.20234.248€11.03.20234.218€18.03.20234.232€25.03.20234.243€01.04.20234.344€08.04.20234.343€15.04.20234.387€22.04.20234.479€29.04.20234.521€06.05.20234.596€13.05.20234.676€20.05.20235.325€27.05.20235.600€03.06.20235.745€10.06.20236.284€17.06.20236.611€24.06.20236.749€01.07.20237.115€08.07.20237.494€15.07.20237.613€22.07.20238.094€29.07.20238.969€05.08.20239.038€12.08.20237.762€19.08.20236.856€26.08.20236.255€02.09.20235.915€09.09.20235.570€16.09.20234.951€23.09.20234.500€30.09.20234.315€07.10.20234.167€14.10.20234.110€21.10.20234.091€28.10.20234.098€04.11.20234.096€11.11.20234.095€18.11.20234.169€25.11.20234.205€02.12.20234.211€09.12.20234.213€16.12.20234.217€23.12.2023 4.255€07.01.20234.255€14.01.20234.255€21.01.20234.255€28.01.20234.255€04.02.20234.255€11.02.20234.255€18.02.20234.252€25.02.20234.261€04.03.20234.261€11.03.20234.261€18.03.20234.266€25.03.20234.363€01.04.20234.416€08.04.20234.669€15.04.20234.898€22.04.20235.102€29.04.20235.151€06.05.20235.261€13.05.20235.340€20.05.20235.480€27.05.20235.564€03.06.20235.679€10.06.20235.734€17.06.20235.977€24.06.20236.070€01.07.20236.110€08.07.20236.089€15.07.20236.162€22.07.20236.183€29.07.20236.217€05.08.20236.219€12.08.20236.165€19.08.20236.163€26.08.20236.111€02.09.20236.032€09.09.20235.996€16.09.20235.995€23.09.20235.728€30.09.20235.558€07.10.20235.326€14.10.20235.156€21.10.20234.935€28.10.20234.473€04.11.20234.253€11.11.20234.228€18.11.20234.206€25.11.20234.189€02.12.20234.190€09.12.20234.190€16.12.20234.191€23.12.2023 3.241€07.01.20233.241€14.01.20233.241€21.01.20233.241€28.01.20233.241€04.02.20233.251€11.02.20233.201€18.02.20233.201€25.02.20233.201€04.03.20233.201€11.03.20233.181€18.03.20233.116€25.03.20233.116€01.04.20233.198€08.04.20233.330€15.04.20233.394€22.04.20233.540€29.04.20233.583€06.05.20233.856€13.05.20233.858€20.05.20233.940€27.05.20234.408€03.06.20234.474€10.06.20234.420€17.06.20235.094€24.06.20235.476€01.07.20235.608€08.07.20235.957€15.07.20236.348€22.07.20236.903€29.07.20237.117€05.08.20236.891€12.08.20235.718€19.08.20235.127€26.08.20234.656€02.09.20234.521€09.09.20233.883€16.09.20233.777€23.09.20233.360€30.09.20233.169€07.10.20233.140€14.10.20233.101€21.10.20232.998€28.10.20232.956€04.11.20232.958€11.11.20232.960€18.11.20233.000€25.11.20233.086€02.12.20233.086€09.12.20233.030€16.12.20233.310€23.12.2023 12.344€07.01.202312.309€14.01.202312.308€21.01.202313.112€28.01.202313.113€04.02.202313.156€11.02.202312.917€18.02.202312.917€25.02.202312.917€04.03.202312.917€11.03.202312.826€18.03.202312.520€25.03.202310.192€01.04.202310.182€08.04.20239.995€15.04.20239.981€22.04.20239.539€29.04.20239.508€06.05.20239.485€13.05.20239.484€20.05.20239.473€27.05.20239.464€03.06.20239.463€10.06.20239.463€17.06.20239.463€24.06.20238.894€01.07.20238.807€08.07.20238.802€15.07.20238.793€22.07.20238.658€29.07.20238.658€05.08.20238.657€12.08.20238.652€19.08.20238.652€26.08.20238.652€02.09.20238.652€09.09.20238.688€16.09.20238.699€23.09.20238.670€30.09.20238.634€07.10.20238.321€14.10.20238.107€21.10.20238.637€28.10.20239.541€04.11.20239.971€11.11.202310.197€18.11.20239.716€25.11.20239.425€02.12.20238.881€09.12.202310.628€16.12.202314.659€23.12.2023 4.076€07.01.20234.076€14.01.20234.076€21.01.20234.087€28.01.20234.085€04.02.20234.085€11.02.20234.088€18.02.20234.087€25.02.20234.089€04.03.20234.103€11.03.20234.131€18.03.20234.117€25.03.20234.182€01.04.20234.212€08.04.20234.307€15.04.20234.538€22.04.20234.576€29.04.20234.862€06.05.20235.058€13.05.20235.324€20.05.20235.738€27.05.20236.086€03.06.20236.347€10.06.20236.444€17.06.20236.755€24.06.20236.711€01.07.20236.924€08.07.20237.092€15.07.20237.241€22.07.20237.533€29.07.20237.934€05.08.20237.426€12.08.20237.214€19.08.20236.647€26.08.20236.510€02.09.20236.387€09.09.20236.248€16.09.20235.613€23.09.20235.008€30.09.20234.834€07.10.20234.415€14.10.20234.447€21.10.20234.347€28.10.20234.304€04.11.20234.368€11.11.20234.343€18.11.20234.330€25.11.20234.399€02.12.20234.399€09.12.20234.411€16.12.20234.411€23.12.2023

Koliko košta najam plovila po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila po osobi u 2023 je 544€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 6956 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (801€), a najniža u tjednu od 28.10.2023 (439€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 45%.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
3391 Plovila
810€
(29.07.2023)
532€410€
(21.10.2023)
↓49%
Grč
2026 Plovila
811€
(05.08.2023)
530€411€
(04.11.2023)
↓49%
Ita
527 Plovila
877€
(12.08.2023)
507€404€
(28.10.2023)
↓54%
Tur
510 Plovila
746€
(12.08.2023)
615€512€
(02.12.2023)
↓31%
Fra
117 Plovila
776€
(05.08.2023)
422€312€
(04.11.2023)
↓60%
Kar
125 Plovila
1.234€
(23.12.2023)
855€682€
(21.10.2023)
↓45%
Špa
157 Plovila
847€
(05.08.2023)
570€457€
(21.01.2023)
↓46%
Plovila:6956


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 30060090012001500Cijena po osobi€/tjedan'; 422€07.01.2023422€14.01.2023422€21.01.2023422€28.01.2023422€04.02.2023422€11.02.2023422€18.02.2023422€25.02.2023424€04.03.2023424€11.03.2023423€18.03.2023423€25.03.2023426€01.04.2023430€08.04.2023437€15.04.2023452€22.04.2023467€29.04.2023478€06.05.2023519€13.05.2023550€20.05.2023597€27.05.2023641€03.06.2023667€10.06.2023694€17.06.2023733€24.06.2023772€01.07.2023787€08.07.2023798€15.07.2023806€22.07.2023810€29.07.2023808€05.08.2023791€12.08.2023760€19.08.2023718€26.08.2023667€02.09.2023631€09.09.2023582€16.09.2023515€23.09.2023456€30.09.2023427€07.10.2023415€14.10.2023410€21.10.2023411€28.10.2023419€04.11.2023421€11.11.2023423€18.11.2023423€25.11.2023427€02.12.2023428€09.12.2023427€16.12.2023427€23.12.2023 415€07.01.2023415€14.01.2023415€21.01.2023415€28.01.2023415€04.02.2023415€11.02.2023415€18.02.2023415€25.02.2023415€04.03.2023415€11.03.2023415€18.03.2023415€25.03.2023412€01.04.2023413€08.04.2023418€15.04.2023474€22.04.2023510€29.04.2023511€06.05.2023514€13.05.2023583€20.05.2023615€27.05.2023627€03.06.2023634€10.06.2023693€17.06.2023699€24.06.2023713€01.07.2023716€08.07.2023718€15.07.2023723€22.07.2023807€29.07.2023811€05.08.2023810€12.08.2023726€19.08.2023701€26.08.2023682€02.09.2023669€09.09.2023626€16.09.2023612€23.09.2023518€30.09.2023486€07.10.2023439€14.10.2023416€21.10.2023414€28.10.2023411€04.11.2023413€11.11.2023414€18.11.2023421€25.11.2023431€02.12.2023433€09.12.2023431€16.12.2023429€23.12.2023 421€07.01.2023421€14.01.2023421€21.01.2023421€28.01.2023421€04.02.2023421€11.02.2023421€18.02.2023421€25.02.2023421€04.03.2023420€11.03.2023418€18.03.2023419€25.03.2023420€01.04.2023429€08.04.2023429€15.04.2023434€22.04.2023442€29.04.2023446€06.05.2023453€13.05.2023461€20.05.2023525€27.05.2023550€03.06.2023562€10.06.2023613€17.06.2023644€24.06.2023657€01.07.2023690€08.07.2023727€15.07.2023738€22.07.2023789€29.07.2023871€05.08.2023877€12.08.2023757€19.08.2023668€26.08.2023611€02.09.2023579€09.09.2023547€16.09.2023487€23.09.2023445€30.09.2023426€07.10.2023412€14.10.2023406€21.10.2023404€28.10.2023405€04.11.2023405€11.11.2023405€18.11.2023412€25.11.2023415€02.12.2023416€09.12.2023416€16.12.2023416€23.12.2023 520€07.01.2023520€14.01.2023520€21.01.2023520€28.01.2023520€04.02.2023520€11.02.2023520€18.02.2023520€25.02.2023521€04.03.2023521€11.03.2023521€18.03.2023522€25.03.2023533€01.04.2023540€08.04.2023569€15.04.2023596€22.04.2023619€29.04.2023625€06.05.2023638€13.05.2023648€20.05.2023662€27.05.2023671€03.06.2023685€10.06.2023691€17.06.2023718€24.06.2023728€01.07.2023732€08.07.2023730€15.07.2023739€22.07.2023741€29.07.2023745€05.08.2023746€12.08.2023739€19.08.2023741€26.08.2023737€02.09.2023726€09.09.2023723€16.09.2023723€23.09.2023694€30.09.2023674€07.10.2023647€14.10.2023627€21.10.2023601€28.10.2023546€04.11.2023520€11.11.2023517€18.11.2023514€25.11.2023512€02.12.2023512€09.12.2023512€16.12.2023512€23.12.2023 336€07.01.2023336€14.01.2023336€21.01.2023336€28.01.2023336€04.02.2023337€11.02.2023333€18.02.2023333€25.02.2023333€04.03.2023333€11.03.2023331€18.03.2023326€25.03.2023326€01.04.2023336€08.04.2023357€15.04.2023364€22.04.2023380€29.04.2023385€06.05.2023419€13.05.2023419€20.05.2023428€27.05.2023480€03.06.2023487€10.06.2023482€17.06.2023551€24.06.2023595€01.07.2023610€08.07.2023649€15.07.2023690€22.07.2023756€29.07.2023776€05.08.2023755€12.08.2023625€19.08.2023559€26.08.2023507€02.09.2023495€09.09.2023423€16.09.2023412€23.09.2023363€30.09.2023342€07.10.2023339€14.10.2023334€21.10.2023316€28.10.2023312€04.11.2023312€11.11.2023312€18.11.2023316€25.11.2023325€02.12.2023325€09.12.2023315€16.12.2023342€23.12.2023 1.040€07.01.20231.037€14.01.20231.037€21.01.20231.107€28.01.20231.107€04.02.20231.110€11.02.20231.092€18.02.20231.092€25.02.20231.092€04.03.20231.092€11.03.20231.085€18.03.20231.062€25.03.2023861€01.04.2023860€08.04.2023845€15.04.2023843€22.04.2023805€29.04.2023802€06.05.2023800€13.05.2023800€20.05.2023799€27.05.2023798€03.06.2023798€10.06.2023798€17.06.2023798€24.06.2023749€01.07.2023741€08.07.2023741€15.07.2023740€22.07.2023728€29.07.2023728€05.08.2023728€12.08.2023727€19.08.2023727€26.08.2023727€02.09.2023727€09.09.2023731€16.09.2023732€23.09.2023729€30.09.2023726€07.10.2023698€14.10.2023682€21.10.2023726€28.10.2023803€04.11.2023840€11.11.2023862€18.11.2023818€25.11.2023792€02.12.2023744€09.12.2023891€16.12.20231.234€23.12.2023 457€07.01.2023457€14.01.2023457€21.01.2023458€28.01.2023458€04.02.2023458€11.02.2023458€18.02.2023458€25.02.2023458€04.03.2023459€11.03.2023463€18.03.2023461€25.03.2023469€01.04.2023472€08.04.2023482€15.04.2023502€22.04.2023506€29.04.2023535€06.05.2023554€13.05.2023578€20.05.2023624€27.05.2023661€03.06.2023687€10.06.2023697€17.06.2023724€24.06.2023724€01.07.2023744€08.07.2023760€15.07.2023775€22.07.2023807€29.07.2023847€05.08.2023801€12.08.2023779€19.08.2023722€26.08.2023704€02.09.2023691€09.09.2023677€16.09.2023618€23.09.2023550€30.09.2023532€07.10.2023491€14.10.2023494€21.10.2023483€28.10.2023478€04.11.2023485€11.11.2023482€18.11.2023481€25.11.2023488€02.12.2023488€09.12.2023489€16.12.2023489€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 41.07% tjedana godišnje (21 tjedana) na temelju 5590 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 05.08.2023 (78.9%), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (8.12%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
2694 Plovila
78.41%
(12.08.2023)
37.54%7.35%
(04.11.2023)
19
Grč
1759 Plovila
88.06%
(16.09.2023)
44.95%5.36%
(18.11.2023)
23
Ita
332 Plovila
69.33%
(01.07.2023)
35.15%1.64%
(18.11.2023)
18
Tur
491 Plovila
73.46%
(24.06.2023)
35.88%1.13%
(23.12.2023)
18
Fra
101 Plovila
80%
(05.08.2023)
43%1.28%
(18.11.2023)
22
Kar
84 Plovila
87.69%
(18.02.2023)
58.34%6.67%
(30.09.2023)
30
Špa
95 Plovila
86.96%
(19.08.2023)
50.84%1.96%
(25.11.2023)
26
Plovila:5590


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 20406080100Popunjenost%'; 10.96%07.01.202310.69%14.01.202310.97%21.01.202310.88%28.01.20239.95%04.02.202310.36%11.02.202310.5%18.02.202310.23%25.02.202313.27%04.03.202312.47%11.03.20237.78%18.03.202311.55%25.03.202320.85%01.04.202319.2%08.04.202320.3%15.04.202326.97%22.04.202347.95%29.04.202338.49%06.05.202345.65%13.05.202352.13%20.05.202364.24%27.05.202373.3%03.06.202363.47%10.06.202369.65%17.06.202371.59%24.06.202370.42%01.07.202369.51%08.07.202372.49%15.07.202374.13%22.07.202373.83%29.07.202378.07%05.08.202378.41%12.08.202373.4%19.08.202374.6%26.08.202374.8%02.09.202374.91%09.09.202369.19%16.09.202365.28%23.09.202353.62%30.09.202332.12%07.10.202321.31%14.10.202314.33%21.10.20237.62%28.10.20237.35%04.11.20238.48%11.11.20237.94%18.11.202313.56%25.11.202313.88%02.12.202313.94%09.12.202313.98%16.12.202313.93%23.12.2023 30.46%07.01.202330.7%14.01.202330.72%21.01.202330.72%28.01.202330.95%04.02.202331.02%11.02.202331.14%18.02.202331.53%25.02.202321.47%04.03.202321.42%11.03.20239.58%18.03.20239.85%25.03.202314.1%01.04.202320.59%08.04.202322.76%15.04.202331.07%22.04.202336.19%29.04.202335.16%06.05.202351.97%13.05.202353.4%20.05.202360.04%27.05.202374.07%03.06.202372.52%10.06.202369.55%17.06.202376.46%24.06.202375.73%01.07.202376.53%08.07.202378.27%15.07.202382.82%22.07.202375.54%29.07.202385.88%05.08.202383.44%12.08.202381.21%19.08.202379.52%26.08.202385.96%02.09.202380.78%09.09.202388.06%16.09.202380.49%23.09.202381.04%30.09.202354.28%07.10.202339.13%14.10.202325.7%21.10.202314.9%28.10.20237.51%04.11.20235.59%11.11.20235.36%18.11.202315.66%25.11.202315.46%02.12.202315.34%09.12.202315.35%16.12.202315.35%23.12.2023 21.32%07.01.202321.32%14.01.202321.32%21.01.202320.93%28.01.202320.93%04.02.202321.71%11.02.202319.64%18.02.202320%25.02.202312.73%04.03.202313.09%11.03.202314.55%18.03.202315.94%25.03.202315.44%01.04.202319.33%08.04.202315.33%15.04.202324.92%22.04.202330.13%29.04.202334.71%06.05.202336.08%13.05.202343.44%20.05.202348.44%27.05.202361.8%03.06.202358.02%10.06.202356.92%17.06.202363.89%24.06.202369.33%01.07.202365.43%08.07.202367.79%15.07.202368.5%22.07.202356.53%29.07.202365.86%05.08.202361.14%12.08.202363.86%19.08.202358.61%26.08.202368.18%02.09.202367.37%09.09.202367.98%16.09.202359.52%23.09.202349.85%30.09.202329.18%07.10.202317.07%14.10.202310.98%21.10.20237.48%28.10.20232.58%04.11.20231.94%11.11.20231.64%18.11.202317.7%25.11.202320.91%02.12.202320.53%09.12.202320.53%16.12.202320.3%23.12.2023 12.85%07.01.202312.9%14.01.202314.56%21.01.202313.27%28.01.202314.15%04.02.202314.95%11.02.202318.07%18.02.202315.24%25.02.202316.22%04.03.202315.34%11.03.20236.11%18.03.20238.99%25.03.202317.7%01.04.202323.32%08.04.202322.32%15.04.202328.89%22.04.202350.68%29.04.202351.8%06.05.202337.44%13.05.202339.82%20.05.202341.83%27.05.202359.51%03.06.202357.43%10.06.202359.52%17.06.202373.46%24.06.202354.33%01.07.202351.5%08.07.202354.43%15.07.202354.43%22.07.202362.55%29.07.202372.65%05.08.202368.81%12.08.202361.88%19.08.202360.42%26.08.202361.9%02.09.202363.37%09.09.202365.91%16.09.202367.56%23.09.202370.9%30.09.202361.84%07.10.202355.92%14.10.202344.81%21.10.202326.79%28.10.202322.32%04.11.20239.32%11.11.20234.04%18.11.20232.38%25.11.20231.95%02.12.20231.13%09.12.20231.35%16.12.20231.13%23.12.2023 32.73%07.01.202335.85%14.01.202335.85%21.01.202335.85%28.01.202334.62%04.02.202336.54%11.02.202336.54%18.02.202334.62%25.02.202330%04.03.202330.43%11.03.202329.41%18.03.202336.76%25.03.202327.94%01.04.202341.79%08.04.202336.76%15.04.202344.78%22.04.202354.29%29.04.202350.68%06.05.202365.33%13.05.202362.67%20.05.202361.33%27.05.202354.65%03.06.202352.33%10.06.202358.62%17.06.202359.78%24.06.202366.67%01.07.202369.89%08.07.202361.46%15.07.202366.67%22.07.202371.29%29.07.202380%05.08.202367.68%12.08.202376.77%19.08.202361.86%26.08.202357.73%02.09.202358.76%09.09.202370.53%16.09.202344.57%23.09.202347.13%30.09.202326.44%07.10.202323.26%14.10.202316.28%21.10.202319.28%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20231.28%18.11.202317.95%25.11.202324.56%02.12.202324.56%09.12.202328.57%16.12.202329.79%23.12.2023 81.82%07.01.202377.97%14.01.202383.33%21.01.202379.03%28.01.202376.19%04.02.202381.25%11.02.202387.69%18.02.202382.54%25.02.202372.58%04.03.202382.54%11.03.202387.5%18.03.202377.94%25.03.202385.51%01.04.202387.32%08.04.202384.29%15.04.202362.16%22.04.202361.64%29.04.202360.53%06.05.202350%13.05.202363.16%20.05.202365.79%27.05.202353.75%03.06.202356.25%10.06.202372%17.06.202368.83%24.06.202360.53%01.07.202367.57%08.07.202375.34%15.07.202379.45%22.07.202357.5%29.07.202333.33%05.08.202343.75%12.08.202340%19.08.202333.33%26.08.202320%02.09.202320%09.09.202333.33%16.09.202325%23.09.20236.67%30.09.202331.03%07.10.202343.18%14.10.202331.08%21.10.202343.42%28.10.202350.65%04.11.202351.28%11.11.202362.03%18.11.202350.62%25.11.202337.04%02.12.202343.9%09.12.202324.69%16.12.202369.05%23.12.2023 26.83%07.01.202329.27%14.01.202329.27%21.01.202330%28.01.202335%04.02.202337.21%11.02.202331.03%18.02.202324.14%25.02.202325.86%04.03.202333.9%11.03.202328.33%18.03.202333.33%25.03.202343.59%01.04.202350.63%08.04.202351.85%15.04.202357.83%22.04.202371.76%29.04.202367.86%06.05.202372.09%13.05.202364.77%20.05.202369.23%27.05.202386.52%03.06.202373.03%10.06.202364.89%17.06.202372.83%24.06.202378.02%01.07.202373.33%08.07.202382.61%15.07.202384.62%22.07.202384.95%29.07.202386.81%05.08.202382.98%12.08.202386.96%19.08.202377.66%26.08.202381.05%02.09.202377.89%09.09.202378.49%16.09.202376.84%23.09.202369.57%30.09.202374.44%07.10.202342.86%14.10.202345.45%21.10.202343.24%28.10.202311.76%04.11.20238%11.11.20235.88%18.11.20231.96%25.11.20236.45%02.12.20233.23%09.12.202310%16.12.20236.9%23.12.2023

Koliki je broj plovila s 2 kabine za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 380 plovila s 2 kabine za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 30.08.2023

      
 
HrvGrčItaTurFraŠpa 50100150200250300Broj plovila s 2 kabine#'; 267 49 11 20 10 5

Kolika je prosječna cijena najma plovila s 2 kabine u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 2 kabine u 2023 je 3.029€ tjedno na temelju 380 plovila s 2 kabine iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 29.07.2023 (4.128€), a najniža je u tjednu od 11.11.2023 (2.585€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 37% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila s 2 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
267 Plovila
4.300€
(29.07.2023)
3.094€2.578€
(28.10.2023)
↓40%
Grč
49 Plovila
4.708€
(12.08.2023)
3.675€3.142€
(23.12.2023)
↓33%
Ita
11 Plovila
2.786€
(12.08.2023)
1.745€1.419€
(28.10.2023)
↓49%
Tur
20 Plovila
3.328€
(09.09.2023)
2.685€2.165€
(02.12.2023)
↓35%
Fra
10 Plovila
3.069€
(05.08.2023)
1.699€1.230€
(25.11.2023)
↓60%
Špa
5 Plovila
4.104€
(29.07.2023)
3.125€2.448€
(11.03.2023)
↓40%
Plovila:380


      
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraŠpa 10002000300040005000Cijena€/tjedan'; 2.651€07.01.20232.651€14.01.20232.651€21.01.20232.651€28.01.20232.651€04.02.20232.651€11.02.20232.651€18.02.20232.651€25.02.20232.678€04.03.20232.678€11.03.20232.685€18.03.20232.686€25.03.20232.713€01.04.20232.726€08.04.20232.745€15.04.20232.800€22.04.20232.881€29.04.20232.928€06.05.20233.046€13.05.20233.206€20.05.20233.357€27.05.20233.531€03.06.20233.651€10.06.20233.758€17.06.20233.970€24.06.20234.089€01.07.20234.169€08.07.20234.230€15.07.20234.283€22.07.20234.300€29.07.20234.292€05.08.20234.203€12.08.20234.062€19.08.20233.833€26.08.20233.576€02.09.20233.366€09.09.20233.195€16.09.20232.941€23.09.20232.716€30.09.20232.650€07.10.20232.608€14.10.20232.583€21.10.20232.578€28.10.20232.600€04.11.20232.605€11.11.20232.612€18.11.20232.611€25.11.20232.611€02.12.20232.611€09.12.20232.613€16.12.20232.614€23.12.2023 3.339€07.01.20233.339€14.01.20233.339€21.01.20233.339€28.01.20233.339€04.02.20233.339€11.02.20233.339€18.02.20233.339€25.02.20233.339€04.03.20233.339€11.03.20233.339€18.03.20233.338€25.03.20233.320€01.04.20233.320€08.04.20233.336€15.04.20233.473€22.04.20233.573€29.04.20233.592€06.05.20233.612€13.05.20233.795€20.05.20233.905€27.05.20233.943€03.06.20234.009€10.06.20234.255€17.06.20234.315€24.06.20234.350€01.07.20234.365€08.07.20234.371€15.07.20234.485€22.07.20234.695€29.07.20234.708€05.08.20234.708€12.08.20234.407€19.08.20234.196€26.08.20234.109€02.09.20234.081€09.09.20233.875€16.09.20233.858€23.09.20233.575€30.09.20233.479€07.10.20233.311€14.10.20233.288€21.10.20233.253€28.10.20233.234€04.11.20233.233€11.11.20233.244€18.11.20233.276€25.11.20233.266€02.12.20233.271€09.12.20233.142€16.12.20233.142€23.12.2023 1.530€07.01.20231.530€14.01.20231.530€21.01.20231.530€28.01.20231.530€04.02.20231.530€11.02.20231.530€18.02.20231.530€25.02.20231.530€04.03.20231.530€11.03.20231.530€18.03.20231.530€25.03.20231.557€01.04.20231.557€08.04.20231.557€15.04.20231.571€22.04.20231.571€29.04.20231.563€06.05.20231.557€13.05.20231.630€20.05.20231.861€27.05.20231.861€03.06.20231.901€10.06.20232.072€17.06.20232.138€24.06.20232.080€01.07.20232.164€08.07.20232.247€15.07.20232.247€22.07.20232.654€29.07.20232.684€05.08.20232.786€12.08.20232.657€19.08.20232.334€26.08.20231.921€02.09.20231.914€09.09.20231.837€16.09.20231.749€23.09.20231.564€30.09.20231.487€07.10.20231.449€14.10.20231.437€21.10.20231.419€28.10.20231.452€04.11.20231.452€11.11.20231.452€18.11.20231.452€25.11.20231.452€02.12.20231.452€09.12.20231.452€16.12.20231.452€23.12.2023 2.265€07.01.20232.265€14.01.20232.265€21.01.20232.265€28.01.20232.265€04.02.20232.265€11.02.20232.265€18.02.20232.265€25.02.20232.278€04.03.20232.278€11.03.20232.278€18.03.20232.278€25.03.20232.310€01.04.20232.338€08.04.20232.428€15.04.20232.665€22.04.20232.694€29.04.20232.714€06.05.20232.825€13.05.20232.853€20.05.20232.868€27.05.20232.903€03.06.20232.977€10.06.20233.002€17.06.20233.060€24.06.20233.050€01.07.20233.088€08.07.20233.055€15.07.20233.175€22.07.20233.178€29.07.20233.223€05.08.20233.223€12.08.20233.208€19.08.20233.296€26.08.20233.328€02.09.20233.328€09.09.20233.322€16.09.20233.287€23.09.20233.203€30.09.20233.043€07.10.20232.894€14.10.20232.812€21.10.20232.730€28.10.20232.306€04.11.20232.228€11.11.20232.193€18.11.20232.189€25.11.20232.165€02.12.20232.181€09.12.20232.181€16.12.20232.181€23.12.2023 1.267€07.01.20231.267€14.01.20231.267€21.01.20231.267€28.01.20231.267€04.02.20231.267€11.02.20231.267€18.02.20231.267€25.02.20231.267€04.03.20231.267€11.03.20231.267€18.03.20231.267€25.03.20231.267€01.04.20231.304€08.04.20231.534€15.04.20231.541€22.04.20231.615€29.04.20231.630€06.05.20231.929€13.05.20231.939€20.05.20231.909€27.05.20232.077€03.06.20232.077€10.06.20232.089€17.06.20232.096€24.06.20232.345€01.07.20232.404€08.07.20232.573€15.07.20232.682€22.07.20233.039€29.07.20233.069€05.08.20233.041€12.08.20232.478€19.08.20232.183€26.08.20232.006€02.09.20232.030€09.09.20231.751€16.09.20231.737€23.09.20231.476€30.09.20231.437€07.10.20231.417€14.10.20231.435€21.10.20231.230€28.10.20231.230€04.11.20231.230€11.11.20231.230€18.11.20231.230€25.11.20231.296€02.12.20231.296€09.12.20231.296€16.12.20231.296€23.12.2023 2.448€07.01.20232.448€14.01.20232.448€21.01.20232.448€28.01.20232.448€04.02.20232.448€11.02.20232.448€18.02.20232.448€25.02.20232.448€04.03.20232.448€11.03.20232.648€18.03.20232.648€25.03.20232.688€01.04.20232.701€08.04.20232.714€15.04.20232.727€22.04.20232.741€29.04.20232.905€06.05.20232.920€13.05.20232.942€20.05.20233.126€27.05.20233.143€03.06.20233.356€10.06.20233.434€17.06.20233.453€24.06.20233.623€01.07.20233.715€08.07.20233.736€15.07.20233.765€22.07.20234.104€29.07.20234.100€05.08.20234.063€12.08.20233.892€19.08.20233.674€26.08.20233.578€02.09.20233.562€09.09.20233.507€16.09.20233.454€23.09.20232.843€30.09.20232.919€07.10.20232.688€14.10.20233.325€21.10.20233.264€28.10.20233.369€04.11.20233.369€11.11.20233.369€18.11.20233.369€25.11.20233.369€02.12.20233.369€09.12.20233.369€16.12.20233.369€23.12.2023

Koliko košta najam plovila s 2 kabine po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 2 kabine po osobi u 2023 je 621€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 380 plovila s 2 kabine iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 29.07.2023 (832€), a najniža u tjednu od 16.12.2023 (535€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 36%.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila s 2 kabine po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
267 Plovila
850€
(29.07.2023)
621€523€
(28.10.2023)
↓38%
Grč
49 Plovila
1.044€
(12.08.2023)
830€714€
(23.12.2023)
↓32%
Ita
11 Plovila
550€
(12.08.2023)
344€279€
(28.10.2023)
↓49%
Tur
20 Plovila
724€
(09.09.2023)
587€475€
(02.12.2023)
↓34%
Fra
10 Plovila
578€
(05.08.2023)
319€221€
(25.11.2023)
↓62%
Špa
5 Plovila
661€
(29.07.2023)
485€379€
(11.03.2023)
↓43%
Plovila:380


      
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraŠpa 25050075010001250Cijena po osobi€/tjedan'; 538€07.01.2023538€14.01.2023538€21.01.2023538€28.01.2023538€04.02.2023538€11.02.2023538€18.02.2023538€25.02.2023545€04.03.2023545€11.03.2023546€18.03.2023546€25.03.2023551€01.04.2023553€08.04.2023557€15.04.2023566€22.04.2023583€29.04.2023592€06.05.2023612€13.05.2023642€20.05.2023669€27.05.2023704€03.06.2023727€10.06.2023746€17.06.2023788€24.06.2023810€01.07.2023825€08.07.2023835€15.07.2023846€22.07.2023850€29.07.2023849€05.08.2023833€12.08.2023806€19.08.2023760€26.08.2023712€02.09.2023672€09.09.2023640€16.09.2023594€23.09.2023549€30.09.2023537€07.10.2023528€14.10.2023524€21.10.2023523€28.10.2023527€04.11.2023528€11.11.2023529€18.11.2023529€25.11.2023529€02.12.2023529€09.12.2023529€16.12.2023529€23.12.2023 764€07.01.2023764€14.01.2023764€21.01.2023764€28.01.2023764€04.02.2023764€11.02.2023764€18.02.2023764€25.02.2023764€04.03.2023764€11.03.2023764€18.03.2023764€25.03.2023759€01.04.2023759€08.04.2023762€15.04.2023788€22.04.2023807€29.04.2023810€06.05.2023814€13.05.2023850€20.05.2023874€27.05.2023883€03.06.2023899€10.06.2023954€17.06.2023964€24.06.2023972€01.07.2023974€08.07.2023976€15.07.2023997€22.07.20231.041€29.07.20231.044€05.08.20231.044€12.08.2023981€19.08.2023934€26.08.2023914€02.09.2023907€09.09.2023863€16.09.2023859€23.09.2023804€30.09.2023786€07.10.2023756€14.10.2023751€21.10.2023744€28.10.2023741€04.11.2023741€11.11.2023742€18.11.2023748€25.11.2023746€02.12.2023747€09.12.2023714€16.12.2023714€23.12.2023 299€07.01.2023299€14.01.2023299€21.01.2023299€28.01.2023299€04.02.2023299€11.02.2023299€18.02.2023299€25.02.2023299€04.03.2023299€11.03.2023299€18.03.2023299€25.03.2023305€01.04.2023305€08.04.2023305€15.04.2023309€22.04.2023309€29.04.2023306€06.05.2023305€13.05.2023323€20.05.2023369€27.05.2023369€03.06.2023375€10.06.2023413€17.06.2023430€24.06.2023415€01.07.2023437€08.07.2023453€15.07.2023453€22.07.2023531€29.07.2023525€05.08.2023550€12.08.2023518€19.08.2023459€26.08.2023382€02.09.2023377€09.09.2023367€16.09.2023348€23.09.2023310€30.09.2023290€07.10.2023284€14.10.2023285€21.10.2023279€28.10.2023286€04.11.2023286€11.11.2023286€18.11.2023286€25.11.2023286€02.12.2023286€09.12.2023286€16.12.2023286€23.12.2023 496€07.01.2023496€14.01.2023496€21.01.2023496€28.01.2023496€04.02.2023496€11.02.2023496€18.02.2023496€25.02.2023499€04.03.2023499€11.03.2023499€18.03.2023499€25.03.2023505€01.04.2023512€08.04.2023534€15.04.2023581€22.04.2023587€29.04.2023592€06.05.2023615€13.05.2023622€20.05.2023625€27.05.2023634€03.06.2023648€10.06.2023654€17.06.2023667€24.06.2023666€01.07.2023675€08.07.2023667€15.07.2023692€22.07.2023692€29.07.2023704€05.08.2023704€12.08.2023700€19.08.2023716€26.08.2023724€02.09.2023724€09.09.2023723€16.09.2023717€23.09.2023696€30.09.2023663€07.10.2023632€14.10.2023616€21.10.2023596€28.10.2023506€04.11.2023491€11.11.2023482€18.11.2023481€25.11.2023475€02.12.2023479€09.12.2023479€16.12.2023479€23.12.2023 232€07.01.2023232€14.01.2023232€21.01.2023232€28.01.2023232€04.02.2023232€11.02.2023232€18.02.2023232€25.02.2023232€04.03.2023232€11.03.2023232€18.03.2023232€25.03.2023232€01.04.2023238€08.04.2023296€15.04.2023297€22.04.2023309€29.04.2023312€06.05.2023372€13.05.2023374€20.05.2023369€27.05.2023398€03.06.2023398€10.06.2023400€17.06.2023401€24.06.2023449€01.07.2023459€08.07.2023492€15.07.2023515€22.07.2023573€29.07.2023578€05.08.2023573€12.08.2023470€19.08.2023416€26.08.2023381€02.09.2023385€09.09.2023333€16.09.2023330€23.09.2023278€30.09.2023272€07.10.2023268€14.10.2023271€21.10.2023221€28.10.2023221€04.11.2023221€11.11.2023221€18.11.2023221€25.11.2023232€02.12.2023232€09.12.2023232€16.12.2023232€23.12.2023 379€07.01.2023379€14.01.2023379€21.01.2023379€28.01.2023379€04.02.2023379€11.02.2023379€18.02.2023379€25.02.2023379€04.03.2023379€11.03.2023399€18.03.2023399€25.03.2023407€01.04.2023410€08.04.2023414€15.04.2023417€22.04.2023420€29.04.2023454€06.05.2023458€13.05.2023463€20.05.2023501€27.05.2023505€03.06.2023528€10.06.2023545€17.06.2023550€24.06.2023581€01.07.2023598€08.07.2023603€15.07.2023611€22.07.2023661€29.07.2023661€05.08.2023651€12.08.2023621€19.08.2023597€26.08.2023577€02.09.2023573€09.09.2023559€16.09.2023548€23.09.2023447€30.09.2023462€07.10.2023409€14.10.2023483€21.10.2023468€28.10.2023494€04.11.2023494€11.11.2023494€18.11.2023494€25.11.2023494€02.12.2023494€09.12.2023494€16.12.2023494€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila s 2 kabine za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila s 2 kabine (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 33.51% tjedana godišnje (17 tjedana) na temelju 292 plovila s 2 kabine iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 12.08.2023 (74.31%), a najniža u tjednu od 18.03.2023 (8.29%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila s 2 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
203 Plovila
75.25%
(12.08.2023)
31.42%3.49%
(25.02.2023)
16
Grč
37 Plovila
86.49%
(03.06.2023)
37.12%5.88%
(11.11.2023)
19
Ita
7 Plovila
100%
(16.09.2023)
41.18%0%
(23.12.2023)
21
Tur
19 Plovila
76.47%
(24.06.2023)
39.04%0%
(23.12.2023)
20
Fra
8 Plovila
85.71%
(02.09.2023)
34.82%0%
(23.12.2023)
18
Špa
4 Plovila
100%
(04.11.2023)
54.74%0%
(23.12.2023)
28
Plovila:292


      
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraŠpa 50100Popunjenost%'; 4.65%07.01.20233.49%14.01.20233.49%21.01.20233.53%28.01.20233.49%04.02.20233.49%11.02.20234.65%18.02.20233.49%25.02.202311.22%04.03.202311.65%11.03.20235.08%18.03.20234.26%25.03.202311.18%01.04.202311.18%08.04.202313.95%15.04.202322.03%22.04.202335.91%29.04.202328.65%06.05.202332.45%13.05.202346.56%20.05.202351.83%27.05.202362.18%03.06.202356.41%10.06.202363.96%17.06.202363.13%24.06.202360%01.07.202361.69%08.07.202369.46%15.07.202372.28%22.07.202371.43%29.07.202374.26%05.08.202375.25%12.08.202368.81%19.08.202369.8%26.08.202363.05%02.09.202357.14%09.09.202354.23%16.09.202343.07%23.09.202334.5%30.09.202318.69%07.10.202312.82%14.10.20237.18%21.10.20236.98%28.10.202310.74%04.11.202312.77%11.11.202313.64%18.11.202316.22%25.11.202316.36%02.12.202316.36%09.12.202316.36%16.12.202317.27%23.12.2023 7.14%07.01.20237.14%14.01.20237.14%21.01.20237.14%28.01.20237.14%04.02.20237.14%11.02.20237.14%18.02.20237.14%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.20230%25.03.20238.57%01.04.202317.14%08.04.202328.57%15.04.202325.71%22.04.202328.57%29.04.202344.44%06.05.202355.56%13.05.202355.56%20.05.202358.33%27.05.202386.49%03.06.202367.57%10.06.202375.68%17.06.202364.86%24.06.202364.86%01.07.202364.86%08.07.202372.97%15.07.202372.97%22.07.202370.27%29.07.202370.27%05.08.202372.97%12.08.202364.86%19.08.202356.76%26.08.202375.68%02.09.202375.68%09.09.202375%16.09.202366.67%23.09.202366.67%30.09.202357.14%07.10.202340%14.10.202340%21.10.202320.59%28.10.20235.88%04.11.20235.88%11.11.20238.82%18.11.202316.67%25.11.202313.33%02.12.202313.33%09.12.202313.33%16.12.202313.33%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.202314.29%04.03.202314.29%11.03.202314.29%18.03.202314.29%25.03.20230%01.04.202314.29%08.04.202328.57%15.04.202314.29%22.04.202357.14%29.04.202357.14%06.05.202357.14%13.05.202328.57%20.05.202371.43%27.05.2023100%03.06.202371.43%10.06.202371.43%17.06.2023100%24.06.2023100%01.07.2023100%08.07.2023100%15.07.2023100%22.07.2023100%29.07.202385.71%05.08.202385.71%12.08.202385.71%19.08.202385.71%26.08.202385.71%02.09.202385.71%09.09.2023100%16.09.202371.43%23.09.202371.43%30.09.202357.14%07.10.202328.57%14.10.202314.29%21.10.202314.29%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 33.33%07.01.202333.33%14.01.202333.33%21.01.202333.33%28.01.202333.33%04.02.202333.33%11.02.202322.22%18.02.202320%25.02.202320%04.03.202320%11.03.20230%18.03.20230%25.03.202323.53%01.04.202335.29%08.04.202335.29%15.04.202329.41%22.04.202337.5%29.04.202356.25%06.05.202370.59%13.05.202364.71%20.05.202335.29%27.05.202347.06%03.06.202370.59%10.06.202358.82%17.06.202376.47%24.06.202347.06%01.07.202347.06%08.07.202347.06%15.07.202352.94%22.07.202358.82%29.07.202364.71%05.08.202370.59%12.08.202370.59%19.08.202358.82%26.08.202355.56%02.09.202373.68%09.09.202368.42%16.09.202373.68%23.09.202373.68%30.09.202347.37%07.10.202357.89%14.10.202347.37%21.10.202331.58%28.10.202321.05%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.202333.33%25.03.202320%01.04.202340%08.04.202350%15.04.202366.67%22.04.202366.67%29.04.202366.67%06.05.202383.33%13.05.202366.67%20.05.202366.67%27.05.202371.43%03.06.202357.14%10.06.202357.14%17.06.202357.14%24.06.202385.71%01.07.202385.71%08.07.202357.14%15.07.202357.14%22.07.202362.5%29.07.202375%05.08.202350%12.08.202371.43%19.08.202385.71%26.08.202385.71%02.09.202371.43%09.09.202371.43%16.09.202328.57%23.09.202342.86%30.09.202328.57%07.10.20230%14.10.202314.29%21.10.20230%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 50%07.01.202350%14.01.202350%21.01.202350%28.01.202350%04.02.202350%11.02.202350%18.02.202366.67%25.02.202366.67%04.03.202366.67%11.03.202350%18.03.202366.67%25.03.202366.67%01.04.202366.67%08.04.202366.67%15.04.202325%22.04.202325%29.04.202350%06.05.202350%13.05.202350%20.05.202350%27.05.202375%03.06.202375%10.06.202375%17.06.202350%24.06.202375%01.07.202350%08.07.202375%15.07.2023100%22.07.2023100%29.07.2023100%05.08.2023100%12.08.2023100%19.08.2023100%26.08.202375%02.09.202375%09.09.2023100%16.09.2023100%23.09.202350%30.09.202375%07.10.202325%14.10.20230%21.10.20230%28.10.2023100%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023

Koliki je broj plovila s 3 kabine za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 1937 plovila s 3 kabine za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 30.08.2023

       
 
HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50010001500Broj plovila s 3 kabine#'; 1061 451 115 171 52 3 40

Kolika je prosječna cijena najma plovila s 3 kabine u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 3 kabine u 2023 je 2.946€ tjedno na temelju 1937 plovila s 3 kabine iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (4.414€), a najniža je u tjednu od 21.01.2023 (2.334€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 47% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila s 3 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
1061 Plovila
4.518€
(29.07.2023)
2.919€2.209€
(21.10.2023)
↓51%
Grč
451 Plovila
4.450€
(05.08.2023)
2.905€2.227€
(01.04.2023)
↓50%
Ita
115 Plovila
4.435€
(05.08.2023)
2.647€2.154€
(28.10.2023)
↓51%
Tur
171 Plovila
3.951€
(26.08.2023)
3.234€2.635€
(02.12.2023)
↓33%
Fra
52 Plovila
4.372€
(05.08.2023)
2.298€1.581€
(04.11.2023)
↓64%
Kar
3 Plovila
10.497€
(25.03.2023)
7.989€5.712€
(14.10.2023)
↓46%
Špa
40 Plovila
5.866€
(05.08.2023)
4.202€3.447€
(21.01.2023)
↓41%
Plovila:1937


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 2500500075001000012500Cijena€/tjedan'; 2.266€07.01.20232.266€14.01.20232.266€21.01.20232.266€28.01.20232.266€04.02.20232.266€11.02.20232.266€18.02.20232.266€25.02.20232.272€04.03.20232.272€11.03.20232.268€18.03.20232.269€25.03.20232.298€01.04.20232.335€08.04.20232.373€15.04.20232.457€22.04.20232.556€29.04.20232.647€06.05.20232.858€13.05.20233.084€20.05.20233.296€27.05.20233.556€03.06.20233.705€10.06.20233.840€17.06.20234.105€24.06.20234.262€01.07.20234.348€08.07.20234.432€15.07.20234.492€22.07.20234.518€29.07.20234.511€05.08.20234.405€12.08.20234.224€19.08.20233.997€26.08.20233.757€02.09.20233.559€09.09.20233.267€16.09.20232.908€23.09.20232.514€30.09.20232.311€07.10.20232.212€14.10.20232.209€21.10.20232.218€28.10.20232.269€04.11.20232.281€11.11.20232.295€18.11.20232.289€25.11.20232.318€02.12.20232.318€09.12.20232.319€16.12.20232.315€23.12.2023 2.245€07.01.20232.245€14.01.20232.245€21.01.20232.245€28.01.20232.245€04.02.20232.245€11.02.20232.245€18.02.20232.245€25.02.20232.246€04.03.20232.246€11.03.20232.246€18.03.20232.245€25.03.20232.227€01.04.20232.227€08.04.20232.246€15.04.20232.539€22.04.20232.790€29.04.20232.817€06.05.20232.833€13.05.20233.246€20.05.20233.421€27.05.20233.485€03.06.20233.499€10.06.20233.795€17.06.20233.845€24.06.20233.902€01.07.20233.924€08.07.20233.946€15.07.20234.001€22.07.20234.447€29.07.20234.450€05.08.20234.439€12.08.20233.968€19.08.20233.842€26.08.20233.755€02.09.20233.741€09.09.20233.535€16.09.20233.439€23.09.20232.816€30.09.20232.666€07.10.20232.389€14.10.20232.296€21.10.20232.265€28.10.20232.248€04.11.20232.252€11.11.20232.252€18.11.20232.306€25.11.20232.340€02.12.20232.347€09.12.20232.342€16.12.20232.332€23.12.2023 2.215€07.01.20232.215€14.01.20232.215€21.01.20232.215€28.01.20232.215€04.02.20232.215€11.02.20232.215€18.02.20232.215€25.02.20232.211€04.03.20232.210€11.03.20232.195€18.03.20232.197€25.03.20232.217€01.04.20232.237€08.04.20232.253€15.04.20232.280€22.04.20232.330€29.04.20232.337€06.05.20232.357€13.05.20232.423€20.05.20232.810€27.05.20232.884€03.06.20232.933€10.06.20233.133€17.06.20233.331€24.06.20233.397€01.07.20233.529€08.07.20233.670€15.07.20233.706€22.07.20233.997€29.07.20234.435€05.08.20234.428€12.08.20233.789€19.08.20233.351€26.08.20233.196€02.09.20233.052€09.09.20232.930€16.09.20232.600€23.09.20232.427€30.09.20232.287€07.10.20232.219€14.10.20232.169€21.10.20232.154€28.10.20232.164€04.11.20232.166€11.11.20232.166€18.11.20232.209€25.11.20232.218€02.12.20232.218€09.12.20232.218€16.12.20232.218€23.12.2023 2.689€07.01.20232.689€14.01.20232.689€21.01.20232.689€28.01.20232.689€04.02.20232.689€11.02.20232.689€18.02.20232.689€25.02.20232.696€04.03.20232.696€11.03.20232.696€18.03.20232.698€25.03.20232.790€01.04.20232.811€08.04.20232.934€15.04.20233.154€22.04.20233.292€29.04.20233.319€06.05.20233.429€13.05.20233.488€20.05.20233.530€27.05.20233.535€03.06.20233.635€10.06.20233.687€17.06.20233.801€24.06.20233.777€01.07.20233.794€08.07.20233.790€15.07.20233.873€22.07.20233.880€29.07.20233.905€05.08.20233.913€12.08.20233.881€19.08.20233.951€26.08.20233.951€02.09.20233.874€09.09.20233.872€16.09.20233.851€23.09.20233.801€30.09.20233.672€07.10.20233.449€14.10.20233.349€21.10.20233.243€28.10.20232.849€04.11.20232.681€11.11.20232.684€18.11.20232.668€25.11.20232.635€02.12.20232.638€09.12.20232.638€16.12.20232.637€23.12.2023 1.692€07.01.20231.692€14.01.20231.692€21.01.20231.692€28.01.20231.692€04.02.20231.692€11.02.20231.692€18.02.20231.692€25.02.20231.692€04.03.20231.692€11.03.20231.692€18.03.20231.692€25.03.20231.692€01.04.20231.773€08.04.20231.948€15.04.20232.016€22.04.20232.133€29.04.20232.168€06.05.20232.440€13.05.20232.445€20.05.20232.523€27.05.20232.776€03.06.20232.832€10.06.20232.812€17.06.20232.995€24.06.20233.289€01.07.20233.415€08.07.20233.568€15.07.20233.782€22.07.20234.291€29.07.20234.372€05.08.20234.306€12.08.20233.465€19.08.20233.097€26.08.20232.707€02.09.20232.708€09.09.20232.462€16.09.20232.423€23.09.20232.098€30.09.20231.877€07.10.20231.867€14.10.20231.819€21.10.20231.641€28.10.20231.581€04.11.20231.586€11.11.20231.590€18.11.20231.620€25.11.20231.690€02.12.20231.690€09.12.20231.685€16.12.20231.684€23.12.2023 9.143€07.01.20239.143€14.01.20239.143€21.01.20239.780€28.01.20239.812€04.02.202310.007€11.02.202310.007€18.02.202310.007€25.02.202310.007€04.03.202310.007€11.03.202310.077€18.03.202310.497€25.03.20238.640€01.04.20238.640€08.04.20238.640€15.04.20238.591€22.04.20237.960€29.04.20237.960€06.05.20237.960€13.05.20237.960€20.05.20237.960€27.05.20237.960€03.06.20237.960€10.06.20237.960€17.06.20237.960€24.06.20237.507€01.07.20237.409€08.07.20237.183€15.07.20237.183€22.07.20236.830€29.07.20236.830€05.08.20236.798€12.08.20236.603€19.08.20236.603€26.08.20236.603€02.09.20236.603€09.09.20236.603€16.09.20236.603€23.09.20236.603€30.09.20236.477€07.10.20235.712€14.10.20236.467€21.10.20236.833€28.10.20237.338€04.11.20236.792€11.11.20238.423€18.11.20237.730€25.11.20237.377€02.12.20236.315€09.12.20237.810€16.12.202310.431€23.12.2023 3.447€07.01.20233.447€14.01.20233.447€21.01.20233.462€28.01.20233.465€04.02.20233.465€11.02.20233.465€18.02.20233.459€25.02.20233.459€04.03.20233.460€11.03.20233.510€18.03.20233.509€25.03.20233.551€01.04.20233.601€08.04.20233.682€15.04.20233.710€22.04.20233.718€29.04.20233.898€06.05.20233.996€13.05.20234.077€20.05.20234.348€27.05.20234.650€03.06.20234.819€10.06.20234.878€17.06.20235.040€24.06.20235.192€01.07.20235.300€08.07.20235.405€15.07.20235.470€22.07.20235.694€29.07.20235.866€05.08.20235.684€12.08.20235.514€19.08.20235.127€26.08.20234.947€02.09.20234.900€09.09.20234.796€16.09.20234.606€23.09.20234.095€30.09.20233.934€07.10.20233.761€14.10.20233.967€21.10.20233.853€28.10.20233.742€04.11.20233.848€11.11.20233.824€18.11.20233.807€25.11.20233.841€02.12.20233.841€09.12.20233.863€16.12.20233.863€23.12.2023

Koliko košta najam plovila s 3 kabine po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 3 kabine po osobi u 2023 je 409€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 1937 plovila s 3 kabine iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (610€), a najniža u tjednu od 21.01.2023 (326€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 47%.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila s 3 kabine po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
1061 Plovila
615€
(29.07.2023)
400€305€
(21.10.2023)
↓50%
Grč
451 Plovila
623€
(05.08.2023)
408€315€
(01.04.2023)
↓49%
Ita
115 Plovila
604€
(05.08.2023)
362€296€
(28.10.2023)
↓51%
Tur
171 Plovila
571€
(02.09.2023)
468€383€
(02.12.2023)
↓33%
Fra
52 Plovila
580€
(05.08.2023)
303€207€
(04.11.2023)
↓64%
Kar
3 Plovila
1.312€
(25.03.2023)
999€714€
(14.10.2023)
↓46%
Špa
40 Plovila
843€
(05.08.2023)
613€505€
(21.01.2023)
↓40%
Plovila:1937


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50010001500Cijena po osobi€/tjedan'; 312€07.01.2023312€14.01.2023312€21.01.2023312€28.01.2023312€04.02.2023312€11.02.2023312€18.02.2023312€25.02.2023313€04.03.2023313€11.03.2023312€18.03.2023312€25.03.2023316€01.04.2023321€08.04.2023326€15.04.2023337€22.04.2023351€29.04.2023363€06.05.2023391€13.05.2023421€20.05.2023450€27.05.2023485€03.06.2023505€10.06.2023523€17.06.2023559€24.06.2023581€01.07.2023592€08.07.2023604€15.07.2023612€22.07.2023615€29.07.2023614€05.08.2023600€12.08.2023576€19.08.2023545€26.08.2023511€02.09.2023485€09.09.2023446€16.09.2023399€23.09.2023346€30.09.2023319€07.10.2023305€14.10.2023305€21.10.2023306€28.10.2023313€04.11.2023314€11.11.2023316€18.11.2023315€25.11.2023320€02.12.2023320€09.12.2023320€16.12.2023319€23.12.2023 317€07.01.2023317€14.01.2023317€21.01.2023317€28.01.2023317€04.02.2023317€11.02.2023317€18.02.2023317€25.02.2023317€04.03.2023317€11.03.2023317€18.03.2023317€25.03.2023315€01.04.2023315€08.04.2023317€15.04.2023358€22.04.2023392€29.04.2023396€06.05.2023398€13.05.2023456€20.05.2023480€27.05.2023488€03.06.2023491€10.06.2023531€17.06.2023538€24.06.2023547€01.07.2023549€08.07.2023553€15.07.2023560€22.07.2023623€29.07.2023623€05.08.2023621€12.08.2023556€19.08.2023538€26.08.2023526€02.09.2023524€09.09.2023495€16.09.2023482€23.09.2023395€30.09.2023375€07.10.2023337€14.10.2023324€21.10.2023320€28.10.2023318€04.11.2023318€11.11.2023318€18.11.2023326€25.11.2023331€02.12.2023332€09.12.2023331€16.12.2023330€23.12.2023 303€07.01.2023303€14.01.2023303€21.01.2023303€28.01.2023303€04.02.2023303€11.02.2023303€18.02.2023303€25.02.2023303€04.03.2023303€11.03.2023301€18.03.2023301€25.03.2023304€01.04.2023307€08.04.2023309€15.04.2023313€22.04.2023319€29.04.2023320€06.05.2023323€13.05.2023333€20.05.2023384€27.05.2023394€03.06.2023400€10.06.2023427€17.06.2023453€24.06.2023464€01.07.2023481€08.07.2023500€15.07.2023505€22.07.2023547€29.07.2023604€05.08.2023603€12.08.2023518€19.08.2023458€26.08.2023437€02.09.2023417€09.09.2023401€16.09.2023357€23.09.2023332€30.09.2023314€07.10.2023304€14.10.2023298€21.10.2023296€28.10.2023296€04.11.2023297€11.11.2023297€18.11.2023302€25.11.2023303€02.12.2023303€09.12.2023303€16.12.2023303€23.12.2023 390€07.01.2023390€14.01.2023390€21.01.2023390€28.01.2023390€04.02.2023390€11.02.2023390€18.02.2023390€25.02.2023391€04.03.2023391€11.03.2023391€18.03.2023391€25.03.2023404€01.04.2023407€08.04.2023424€15.04.2023456€22.04.2023474€29.04.2023478€06.05.2023494€13.05.2023503€20.05.2023510€27.05.2023511€03.06.2023525€10.06.2023532€17.06.2023550€24.06.2023546€01.07.2023549€08.07.2023548€15.07.2023560€22.07.2023561€29.07.2023565€05.08.2023566€12.08.2023561€19.08.2023570€26.08.2023571€02.09.2023559€09.09.2023560€16.09.2023556€23.09.2023548€30.09.2023530€07.10.2023499€14.10.2023484€21.10.2023469€28.10.2023414€04.11.2023390€11.11.2023390€18.11.2023388€25.11.2023383€02.12.2023383€09.12.2023383€16.12.2023383€23.12.2023 222€07.01.2023222€14.01.2023222€21.01.2023222€28.01.2023222€04.02.2023222€11.02.2023222€18.02.2023222€25.02.2023222€04.03.2023222€11.03.2023222€18.03.2023222€25.03.2023222€01.04.2023232€08.04.2023258€15.04.2023267€22.04.2023282€29.04.2023286€06.05.2023323€13.05.2023323€20.05.2023333€27.05.2023368€03.06.2023375€10.06.2023373€17.06.2023396€24.06.2023435€01.07.2023451€08.07.2023474€15.07.2023502€22.07.2023570€29.07.2023580€05.08.2023572€12.08.2023461€19.08.2023412€26.08.2023360€02.09.2023360€09.09.2023326€16.09.2023321€23.09.2023278€30.09.2023249€07.10.2023248€14.10.2023242€21.10.2023215€28.10.2023207€04.11.2023208€11.11.2023209€18.11.2023212€25.11.2023221€02.12.2023221€09.12.2023221€16.12.2023221€23.12.2023 1.143€07.01.20231.143€14.01.20231.143€21.01.20231.223€28.01.20231.227€04.02.20231.251€11.02.20231.251€18.02.20231.251€25.02.20231.251€04.03.20231.251€11.03.20231.260€18.03.20231.312€25.03.20231.080€01.04.20231.080€08.04.20231.080€15.04.20231.074€22.04.2023995€29.04.2023995€06.05.2023995€13.05.2023995€20.05.2023995€27.05.2023995€03.06.2023995€10.06.2023995€17.06.2023995€24.06.2023938€01.07.2023926€08.07.2023898€15.07.2023898€22.07.2023854€29.07.2023854€05.08.2023850€12.08.2023825€19.08.2023825€26.08.2023825€02.09.2023825€09.09.2023825€16.09.2023825€23.09.2023825€30.09.2023810€07.10.2023714€14.10.2023808€21.10.2023854€28.10.2023917€04.11.2023849€11.11.20231.053€18.11.2023966€25.11.2023922€02.12.2023789€09.12.2023976€16.12.20231.304€23.12.2023 505€07.01.2023505€14.01.2023505€21.01.2023506€28.01.2023507€04.02.2023507€11.02.2023507€18.02.2023506€25.02.2023506€04.03.2023506€11.03.2023513€18.03.2023513€25.03.2023519€01.04.2023527€08.04.2023538€15.04.2023541€22.04.2023543€29.04.2023569€06.05.2023584€13.05.2023594€20.05.2023634€27.05.2023678€03.06.2023701€10.06.2023710€17.06.2023732€24.06.2023754€01.07.2023769€08.07.2023782€15.07.2023791€22.07.2023822€29.07.2023843€05.08.2023820€12.08.2023797€19.08.2023747€26.08.2023719€02.09.2023713€09.09.2023698€16.09.2023673€23.09.2023598€30.09.2023576€07.10.2023551€14.10.2023582€21.10.2023567€28.10.2023551€04.11.2023566€11.11.2023563€18.11.2023561€25.11.2023566€02.12.2023566€09.12.2023568€16.12.2023568€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila s 3 kabine za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila s 3 kabine (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 42.98% tjedana godišnje (22 tjedana) na temelju 1544 plovila s 3 kabine iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 05.08.2023 (78.79%), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (8.88%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila s 3 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
832 Plovila
80.65%
(02.09.2023)
40.07%6.18%
(18.03.2023)
20
Grč
379 Plovila
92.61%
(16.09.2023)
47.39%4.72%
(18.11.2023)
24
Ita
62 Plovila
75.81%
(02.09.2023)
36.37%1.79%
(04.11.2023)
19
Tur
162 Plovila
73.46%
(30.09.2023)
38.12%1.28%
(02.12.2023)
19
Fra
47 Plovila
84.78%
(05.08.2023)
48.88%2.94%
(18.11.2023)
25
Kar
3 Plovila
100%
(23.12.2023)
61.44%33.33%
(09.12.2023)
31
Špa
22 Plovila
90%
(29.07.2023)
54.17%8.33%
(09.12.2023)
28
Plovila:1544


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 255075100Popunjenost%'; 11.3%07.01.202311%14.01.202311%21.01.202310.96%28.01.20239.91%04.02.202311.01%11.02.202311.14%18.02.20239.97%25.02.202317.75%04.03.202316.55%11.03.20236.18%18.03.202310.46%25.03.202322.11%01.04.202320.45%08.04.202321.83%15.04.202330.03%22.04.202356.94%29.04.202346.01%06.05.202352.87%13.05.202356.7%20.05.202372.17%27.05.202378.21%03.06.202370.09%10.06.202373.13%17.06.202374.08%24.06.202371.55%01.07.202370.73%08.07.202376.15%15.07.202375.72%22.07.202374.46%29.07.202379.32%05.08.202379.47%12.08.202375.87%19.08.202376.48%26.08.202380.65%02.09.202380.29%09.09.202374.88%16.09.202369.59%23.09.202353.98%30.09.202331.04%07.10.202320.15%14.10.202314.87%21.10.20238.1%28.10.20239.95%04.11.202312.03%11.11.202311.03%18.11.202316.85%25.11.202317.4%02.12.202317.18%09.12.202317.19%16.12.202316.96%23.12.2023 31.82%07.01.202331.93%14.01.202332.04%21.01.202332.04%28.01.202332.04%04.02.202332.04%11.02.202332.16%18.02.202332.74%25.02.202321.95%04.03.202323.53%11.03.202311.26%18.03.202311.18%25.03.202321.61%01.04.202325.22%08.04.202323.73%15.04.202334.16%22.04.202341.85%29.04.202343.63%06.05.202361.35%13.05.202363.61%20.05.202363.07%27.05.202375.6%03.06.202378.72%10.06.202373.67%17.06.202375.33%24.06.202371.35%01.07.202377.57%08.07.202380.21%15.07.202383.86%22.07.202380.47%29.07.202384.96%05.08.202382.28%12.08.202380.37%19.08.202381.53%26.08.202388.92%02.09.202388.39%09.09.202392.61%16.09.202386.24%23.09.202384.66%30.09.202360.58%07.10.202345.5%14.10.202329.37%21.10.202314.1%28.10.20237.55%04.11.20235.28%11.11.20234.72%18.11.202316.13%25.11.202316.27%02.12.202315.98%09.12.202315.98%16.12.202315.98%23.12.2023 28%07.01.202328%14.01.202328%21.01.202328%28.01.202328%04.02.202328%11.02.202325.45%18.02.202325.45%25.02.202312.73%04.03.202312.73%11.03.202314.55%18.03.202316.36%25.03.202316.67%01.04.202325%08.04.202311.67%15.04.202329.51%22.04.202327.87%29.04.202337.7%06.05.202337.7%13.05.202337.7%20.05.202347.54%27.05.202354.1%03.06.202351.61%10.06.202353.23%17.06.202354.84%24.06.202362.9%01.07.202355.74%08.07.202361.29%15.07.202366.13%22.07.202356.45%29.07.202358.06%05.08.202354.84%12.08.202364.52%19.08.202361.29%26.08.202375.81%02.09.202370.97%09.09.202374.19%16.09.202362.9%23.09.202358.06%30.09.202332.26%07.10.202316.13%14.10.20236.45%21.10.20233.39%28.10.20231.79%04.11.20231.82%11.11.20231.85%18.11.202327.78%25.11.202330%02.12.202330%09.12.202330%16.12.202330%23.12.2023 15.79%07.01.202316.51%14.01.202321.1%21.01.202319.27%28.01.202319.82%04.02.202321.55%11.02.202327.59%18.02.202325%25.02.202322.03%04.03.202322.03%11.03.20237.14%18.03.202311.63%25.03.202324.67%01.04.202326.85%08.04.202329.14%15.04.202331.82%22.04.202348.39%29.04.202353.9%06.05.202343.79%13.05.202344.74%20.05.202340.52%27.05.202361.18%03.06.202356.58%10.06.202358.94%17.06.202373.2%24.06.202351.61%01.07.202345.51%08.07.202359.75%15.07.202355.7%22.07.202360.76%29.07.202372.78%05.08.202366.25%12.08.202359.75%19.08.202361.25%26.08.202361.49%02.09.202360.49%09.09.202371.6%16.09.202367.9%23.09.202373.46%30.09.202363.58%07.10.202365.84%14.10.202350.62%21.10.202326.58%28.10.202322.01%04.11.202310.19%11.11.20234.46%18.11.20233.21%25.11.20231.28%02.12.20231.35%09.12.20232.03%16.12.20231.36%23.12.2023 36%07.01.202339.13%14.01.202339.13%21.01.202339.13%28.01.202339.13%04.02.202343.48%11.02.202339.13%18.02.202339.13%25.02.202336.11%04.03.202337.14%11.03.202335.29%18.03.202341.18%25.03.202340%01.04.202360%08.04.202345.71%15.04.202350%22.04.202352.78%29.04.202352.63%06.05.202368.42%13.05.202371.05%20.05.202365.79%27.05.202360.98%03.06.202360.98%10.06.202365.85%17.06.202371.43%24.06.202369.77%01.07.202372.09%08.07.202373.33%15.07.202374.47%22.07.202382.98%29.07.202384.78%05.08.202369.57%12.08.202380.43%19.08.202369.57%26.08.202360.87%02.09.202363.83%09.09.202373.33%16.09.202360.47%23.09.202360%30.09.202327.5%07.10.202335.9%14.10.202325.64%21.10.202335.14%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20232.94%18.11.202317.65%25.11.202330%02.12.202330%09.12.202331.58%16.12.202331.58%23.12.2023 66.67%07.01.202350%14.01.202350%21.01.202350%28.01.2023100%04.02.202366.67%11.02.202366.67%18.02.202333.33%25.02.202333.33%04.03.202333.33%11.03.202333.33%18.03.202366.67%25.03.2023100%01.04.2023100%08.04.2023100%15.04.202366.67%22.04.202366.67%29.04.2023100%06.05.2023100%13.05.2023100%20.05.202350%27.05.2023100%03.06.2023100%10.06.2023100%17.06.202333.33%24.06.202366.67%01.07.202366.67%08.07.2023100%15.07.2023100%22.07.2023100%29.07.20230%05.08.2023100%12.08.20230%19.08.20230%26.08.20230%02.09.20230%09.09.20230%16.09.20230%23.09.20230%30.09.20230%07.10.2023100%14.10.202366.67%21.10.2023100%28.10.2023100%04.11.202366.67%11.11.202366.67%18.11.202366.67%25.11.202366.67%02.12.202333.33%09.12.202366.67%16.12.2023100%23.12.2023 37.5%07.01.202337.5%14.01.202340%21.01.202340%28.01.202343.75%04.02.202344.44%11.02.202350%18.02.202335%25.02.202330%04.03.202350%11.03.202340%18.03.202345%25.03.202347.62%01.04.202340.91%08.04.202350%15.04.202372.73%22.04.202377.27%29.04.202368.18%06.05.202354.55%13.05.202363.64%20.05.202363.64%27.05.202372.73%03.06.202371.43%10.06.202368.18%17.06.202380%24.06.202380%01.07.202370%08.07.202376.19%15.07.202385.71%22.07.202390%29.07.202378.95%05.08.202385.71%12.08.202385%19.08.202380.95%26.08.202380.95%02.09.202385.71%09.09.202378.95%16.09.202380%23.09.202375%30.09.202380%07.10.202342.86%14.10.202353.33%21.10.202353.33%28.10.20236.67%04.11.20236.67%11.11.202312.5%18.11.20230%25.11.20238.33%02.12.20238.33%09.12.202316.67%16.12.202316.67%23.12.2023

Koliki je broj plovila s 4 kabine za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 1897 plovila s 4 kabine za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 30.08.2023

       
 
HrvGrčItaTurFraKarŠpa 2505007501000Broj plovila s 4 kabine#'; 916 581 122 170 20 10 41

Kolika je prosječna cijena najma plovila s 4 kabine u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 4 kabine u 2023 je 4.499€ tjedno na temelju 1897 plovila s 4 kabine iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (6.613€), a najniža je u tjednu od 21.01.2023 (3.614€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 45% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila s 4 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
916 Plovila
6.802€
(29.07.2023)
4.463€3.386€
(21.10.2023)
↓50%
Grč
581 Plovila
6.585€
(05.08.2023)
4.350€3.366€
(01.04.2023)
↓49%
Ita
122 Plovila
6.732€
(12.08.2023)
3.957€3.180€
(28.10.2023)
↓53%
Tur
170 Plovila
5.862€
(12.08.2023)
4.812€3.907€
(23.12.2023)
↓33%
Fra
20 Plovila
8.830€
(05.08.2023)
5.431€4.127€
(18.11.2023)
↓53%
Kar
10 Plovila
8.964€
(23.12.2023)
6.415€4.612€
(21.10.2023)
↓49%
Špa
41 Plovila
7.862€
(05.08.2023)
5.760€4.878€
(21.01.2023)
↓38%
Plovila:1897


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 200040006000800010000Cijena€/tjedan'; 3.480€07.01.20233.480€14.01.20233.480€21.01.20233.480€28.01.20233.480€04.02.20233.480€11.02.20233.480€18.02.20233.480€25.02.20233.486€04.03.20233.486€11.03.20233.477€18.03.20233.479€25.03.20233.517€01.04.20233.572€08.04.20233.637€15.04.20233.793€22.04.20233.941€29.04.20234.034€06.05.20234.400€13.05.20234.700€20.05.20235.133€27.05.20235.473€03.06.20235.695€10.06.20235.933€17.06.20236.232€24.06.20236.488€01.07.20236.602€08.07.20236.700€15.07.20236.771€22.07.20236.802€29.07.20236.783€05.08.20236.640€12.08.20236.393€19.08.20236.075€26.08.20235.729€02.09.20235.442€09.09.20235.018€16.09.20234.410€23.09.20233.868€30.09.20233.563€07.10.20233.446€14.10.20233.386€21.10.20233.391€28.10.20233.485€04.11.20233.506€11.11.20233.533€18.11.20233.536€25.11.20233.563€02.12.20233.564€09.12.20233.536€16.12.20233.537€23.12.2023 3.382€07.01.20233.382€14.01.20233.382€21.01.20233.382€28.01.20233.382€04.02.20233.382€11.02.20233.382€18.02.20233.382€25.02.20233.382€04.03.20233.382€11.03.20233.382€18.03.20233.382€25.03.20233.366€01.04.20233.366€08.04.20233.403€15.04.20233.842€22.04.20234.199€29.04.20234.203€06.05.20234.221€13.05.20234.781€20.05.20235.077€27.05.20235.154€03.06.20235.242€10.06.20235.674€17.06.20235.717€24.06.20235.843€01.07.20235.849€08.07.20235.856€15.07.20235.892€22.07.20236.543€29.07.20236.585€05.08.20236.576€12.08.20235.926€19.08.20235.718€26.08.20235.568€02.09.20235.462€09.09.20235.172€16.09.20235.101€23.09.20234.253€30.09.20234.034€07.10.20233.622€14.10.20233.457€21.10.20233.453€28.10.20233.408€04.11.20233.435€11.11.20233.433€18.11.20233.511€25.11.20233.570€02.12.20233.582€09.12.20233.582€16.12.20233.577€23.12.2023 3.332€07.01.20233.332€14.01.20233.332€21.01.20233.332€28.01.20233.332€04.02.20233.332€11.02.20233.332€18.02.20233.332€25.02.20233.332€04.03.20233.329€11.03.20233.315€18.03.20233.322€25.03.20233.336€01.04.20233.399€08.04.20233.407€15.04.20233.433€22.04.20233.484€29.04.20233.504€06.05.20233.536€13.05.20233.624€20.05.20234.165€27.05.20234.295€03.06.20234.392€10.06.20234.667€17.06.20234.882€24.06.20234.982€01.07.20235.164€08.07.20235.423€15.07.20235.522€22.07.20236.009€29.07.20236.657€05.08.20236.732€12.08.20235.805€19.08.20235.122€26.08.20234.725€02.09.20234.588€09.09.20234.300€16.09.20233.837€23.09.20233.534€30.09.20233.358€07.10.20233.250€14.10.20233.192€21.10.20233.180€28.10.20233.235€04.11.20233.235€11.11.20233.235€18.11.20233.315€25.11.20233.341€02.12.20233.336€09.12.20233.341€16.12.20233.341€23.12.2023 4.010€07.01.20234.010€14.01.20234.010€21.01.20234.010€28.01.20234.010€04.02.20234.010€11.02.20234.010€18.02.20234.012€25.02.20234.023€04.03.20234.023€11.03.20234.023€18.03.20234.027€25.03.20234.122€01.04.20234.194€08.04.20234.390€15.04.20234.630€22.04.20234.865€29.04.20234.919€06.05.20235.068€13.05.20235.141€20.05.20235.209€27.05.20235.264€03.06.20235.372€10.06.20235.411€17.06.20235.568€24.06.20235.682€01.07.20235.737€08.07.20235.723€15.07.20235.805€22.07.20235.817€29.07.20235.856€05.08.20235.862€12.08.20235.804€19.08.20235.857€26.08.20235.845€02.09.20235.723€09.09.20235.748€16.09.20235.780€23.09.20235.572€30.09.20235.442€07.10.20235.207€14.10.20235.056€21.10.20234.778€28.10.20234.261€04.11.20234.002€11.11.20233.964€18.11.20233.914€25.11.20233.907€02.12.20233.907€09.12.20233.907€16.12.20233.907€23.12.2023 4.649€07.01.20234.649€14.01.20234.649€21.01.20234.649€28.01.20234.649€04.02.20234.649€11.02.20234.649€18.02.20234.649€25.02.20234.649€04.03.20234.649€11.03.20234.649€18.03.20234.649€25.03.20234.649€01.04.20234.751€08.04.20234.964€15.04.20235.024€22.04.20235.172€29.04.20235.248€06.05.20235.589€13.05.20235.603€20.05.20235.680€27.05.20236.418€03.06.20236.465€10.06.20236.347€17.06.20236.443€24.06.20237.209€01.07.20237.335€08.07.20237.641€15.07.20238.108€22.07.20238.658€29.07.20238.830€05.08.20238.656€12.08.20237.547€19.08.20236.756€26.08.20235.920€02.09.20235.772€09.09.20235.121€16.09.20235.261€23.09.20234.646€30.09.20234.559€07.10.20234.483€14.10.20234.490€21.10.20234.150€28.10.20234.127€04.11.20234.127€11.11.20234.127€18.11.20234.181€25.11.20234.285€02.12.20234.285€09.12.20234.285€16.12.20234.285€23.12.2023 8.010€07.01.20238.010€14.01.20238.010€21.01.20238.779€28.01.20238.779€04.02.20238.753€11.02.20238.753€18.02.20238.753€25.02.20238.753€04.03.20238.753€11.03.20238.828€18.03.20238.828€25.03.20236.735€01.04.20236.735€08.04.20236.640€15.04.20236.640€22.04.20236.219€29.04.20236.186€06.05.20236.186€13.05.20236.186€20.05.20236.158€27.05.20236.158€03.06.20236.158€10.06.20236.158€17.06.20236.158€24.06.20235.687€01.07.20235.521€08.07.20235.521€15.07.20235.451€22.07.20235.067€29.07.20235.067€05.08.20235.067€12.08.20235.067€19.08.20235.067€26.08.20235.067€02.09.20235.067€09.09.20235.109€16.09.20235.109€23.09.20235.109€30.09.20235.109€07.10.20234.991€14.10.20234.612€21.10.20234.657€28.10.20235.522€04.11.20236.346€11.11.20236.864€18.11.20235.945€25.11.20235.139€02.12.20234.867€09.12.20235.873€16.12.20238.964€23.12.2023 4.878€07.01.20234.878€14.01.20234.878€21.01.20234.895€28.01.20234.885€04.02.20234.885€11.02.20234.895€18.02.20234.895€25.02.20234.895€04.03.20234.903€11.03.20234.917€18.03.20234.910€25.03.20234.986€01.04.20235.021€08.04.20235.089€15.04.20235.255€22.04.20235.283€29.04.20235.479€06.05.20235.579€13.05.20235.753€20.05.20236.721€27.05.20237.022€03.06.20237.196€10.06.20237.241€17.06.20236.707€24.06.20236.785€01.07.20236.830€08.07.20236.880€15.07.20237.051€22.07.20237.444€29.07.20237.862€05.08.20237.746€12.08.20237.434€19.08.20236.966€26.08.20236.800€02.09.20236.671€09.09.20236.567€16.09.20236.100€23.09.20235.484€30.09.20235.365€07.10.20235.025€14.10.20235.116€21.10.20235.097€28.10.20235.028€04.11.20235.066€11.11.20235.032€18.11.20235.035€25.11.20235.069€02.12.20235.069€09.12.20235.087€16.12.20235.087€23.12.2023

Koliko košta najam plovila s 4 kabine po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 4 kabine po osobi u 2023 je 511€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 1897 plovila s 4 kabine iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (742€), a najniža u tjednu od 18.03.2023 (414€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 44%.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječne cijene najma plovila s 4 kabine po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
916 Plovila
762€
(29.07.2023)
508€391€
(21.10.2023)
↓49%
Grč
581 Plovila
739€
(05.08.2023)
493€385€
(01.04.2023)
↓48%
Ita
122 Plovila
704€
(12.08.2023)
418€339€
(28.10.2023)
↓52%
Tur
170 Plovila
689€
(12.08.2023)
566€461€
(23.12.2023)
↓33%
Fra
20 Plovila
914€
(05.08.2023)
555€421€
(18.11.2023)
↓54%
Kar
10 Plovila
918€
(23.12.2023)
657€471€
(21.10.2023)
↓49%
Špa
41 Plovila
891€
(05.08.2023)
658€561€
(21.01.2023)
↓37%
Plovila:1897


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 2505007501000Cijena po osobi€/tjedan'; 403€07.01.2023403€14.01.2023403€21.01.2023403€28.01.2023403€04.02.2023403€11.02.2023403€18.02.2023403€25.02.2023403€04.03.2023403€11.03.2023402€18.03.2023402€25.03.2023406€01.04.2023412€08.04.2023419€15.04.2023435€22.04.2023451€29.04.2023461€06.05.2023500€13.05.2023533€20.05.2023579€27.05.2023618€03.06.2023642€10.06.2023667€17.06.2023700€24.06.2023728€01.07.2023741€08.07.2023751€15.07.2023759€22.07.2023762€29.07.2023760€05.08.2023745€12.08.2023718€19.08.2023683€26.08.2023643€02.09.2023613€09.09.2023566€16.09.2023501€23.09.2023442€30.09.2023410€07.10.2023398€14.10.2023391€21.10.2023392€28.10.2023402€04.11.2023404€11.11.2023407€18.11.2023408€25.11.2023411€02.12.2023412€09.12.2023409€16.12.2023409€23.12.2023 386€07.01.2023386€14.01.2023386€21.01.2023386€28.01.2023386€04.02.2023386€11.02.2023386€18.02.2023386€25.02.2023386€04.03.2023386€11.03.2023386€18.03.2023386€25.03.2023385€01.04.2023385€08.04.2023389€15.04.2023437€22.04.2023475€29.04.2023475€06.05.2023477€13.05.2023539€20.05.2023572€27.05.2023581€03.06.2023591€10.06.2023638€17.06.2023643€24.06.2023658€01.07.2023659€08.07.2023660€15.07.2023663€22.07.2023735€29.07.2023739€05.08.2023739€12.08.2023668€19.08.2023644€26.08.2023626€02.09.2023614€09.09.2023583€16.09.2023575€23.09.2023481€30.09.2023457€07.10.2023412€14.10.2023394€21.10.2023394€28.10.2023389€04.11.2023391€11.11.2023391€18.11.2023399€25.11.2023406€02.12.2023408€09.12.2023408€16.12.2023407€23.12.2023 353€07.01.2023353€14.01.2023353€21.01.2023353€28.01.2023353€04.02.2023353€11.02.2023353€18.02.2023353€25.02.2023353€04.03.2023353€11.03.2023352€18.03.2023352€25.03.2023354€01.04.2023360€08.04.2023361€15.04.2023364€22.04.2023369€29.04.2023371€06.05.2023374€13.05.2023384€20.05.2023439€27.05.2023452€03.06.2023463€10.06.2023491€17.06.2023513€24.06.2023524€01.07.2023543€08.07.2023570€15.07.2023580€22.07.2023632€29.07.2023696€05.08.2023704€12.08.2023609€19.08.2023539€26.08.2023498€02.09.2023483€09.09.2023453€16.09.2023406€23.09.2023374€30.09.2023357€07.10.2023346€14.10.2023340€21.10.2023339€28.10.2023344€04.11.2023344€11.11.2023344€18.11.2023352€25.11.2023355€02.12.2023354€09.12.2023355€16.12.2023355€23.12.2023 471€07.01.2023471€14.01.2023471€21.01.2023471€28.01.2023471€04.02.2023471€11.02.2023471€18.02.2023473€25.02.2023474€04.03.2023474€11.03.2023474€18.03.2023474€25.03.2023485€01.04.2023493€08.04.2023516€15.04.2023544€22.04.2023571€29.04.2023577€06.05.2023594€13.05.2023602€20.05.2023611€27.05.2023618€03.06.2023631€10.06.2023635€17.06.2023654€24.06.2023669€01.07.2023675€08.07.2023674€15.07.2023683€22.07.2023684€29.07.2023689€05.08.2023689€12.08.2023683€19.08.2023689€26.08.2023687€02.09.2023672€09.09.2023675€16.09.2023679€23.09.2023654€30.09.2023639€07.10.2023612€14.10.2023595€21.10.2023561€28.10.2023502€04.11.2023471€11.11.2023467€18.11.2023461€25.11.2023461€02.12.2023461€09.12.2023461€16.12.2023461€23.12.2023 470€07.01.2023470€14.01.2023470€21.01.2023470€28.01.2023470€04.02.2023470€11.02.2023470€18.02.2023470€25.02.2023470€04.03.2023470€11.03.2023470€18.03.2023470€25.03.2023470€01.04.2023480€08.04.2023503€15.04.2023509€22.04.2023523€29.04.2023531€06.05.2023566€13.05.2023567€20.05.2023575€27.05.2023656€03.06.2023661€10.06.2023649€17.06.2023668€24.06.2023744€01.07.2023756€08.07.2023790€15.07.2023837€22.07.2023896€29.07.2023914€05.08.2023896€12.08.2023781€19.08.2023696€26.08.2023617€02.09.2023603€09.09.2023527€16.09.2023540€23.09.2023474€30.09.2023465€07.10.2023458€14.10.2023458€21.10.2023423€28.10.2023421€04.11.2023421€11.11.2023421€18.11.2023426€25.11.2023437€02.12.2023437€09.12.2023437€16.12.2023437€23.12.2023 821€07.01.2023821€14.01.2023821€21.01.2023900€28.01.2023900€04.02.2023897€11.02.2023897€18.02.2023897€25.02.2023897€04.03.2023897€11.03.2023904€18.03.2023904€25.03.2023689€01.04.2023689€08.04.2023680€15.04.2023680€22.04.2023636€29.04.2023633€06.05.2023633€13.05.2023633€20.05.2023630€27.05.2023630€03.06.2023630€10.06.2023630€17.06.2023630€24.06.2023582€01.07.2023565€08.07.2023565€15.07.2023558€22.07.2023519€29.07.2023519€05.08.2023519€12.08.2023519€19.08.2023519€26.08.2023519€02.09.2023519€09.09.2023523€16.09.2023523€23.09.2023523€30.09.2023523€07.10.2023510€14.10.2023471€21.10.2023478€28.10.2023566€04.11.2023650€11.11.2023703€18.11.2023610€25.11.2023528€02.12.2023500€09.12.2023603€16.12.2023918€23.12.2023 561€07.01.2023561€14.01.2023561€21.01.2023563€28.01.2023562€04.02.2023562€11.02.2023563€18.02.2023563€25.02.2023563€04.03.2023564€11.03.2023565€18.03.2023565€25.03.2023573€01.04.2023577€08.04.2023584€15.04.2023601€22.04.2023604€29.04.2023625€06.05.2023636€13.05.2023654€20.05.2023753€27.05.2023790€03.06.2023808€10.06.2023813€17.06.2023761€24.06.2023768€01.07.2023773€08.07.2023780€15.07.2023798€22.07.2023845€29.07.2023891€05.08.2023877€12.08.2023846€19.08.2023796€26.08.2023775€02.09.2023760€09.09.2023750€16.09.2023702€23.09.2023625€30.09.2023611€07.10.2023576€14.10.2023591€21.10.2023588€28.10.2023581€04.11.2023585€11.11.2023581€18.11.2023582€25.11.2023586€02.12.2023586€09.12.2023587€16.12.2023587€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila s 4 kabine za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila s 4 kabine (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 41.35% tjedana godišnje (21 tjedana) na temelju 1537 plovila s 4 kabine iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 05.08.2023 (78.37%), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (6.74%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 30.08.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila s 4 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
717 Plovila
79.92%
(09.09.2023)
38.08%5.68%
(04.11.2023)
19
Grč
501 Plovila
90.62%
(16.09.2023)
45.39%5.72%
(11.11.2023)
23
Ita
81 Plovila
77.5%
(05.08.2023)
38.25%21.33%
(25.11.2023)
20
Tur
166 Plovila
76.83%
(30.09.2023)
36.58%1.99%
(23.12.2023)
19
Fra
15 Plovila
73.33%
(19.08.2023)
37.35%25%
(25.11.2023)
19
Kar
7 Plovila
100%
(15.04.2023)
52.02%14.29%
(02.12.2023)
27
Špa
24 Plovila
90.91%
(19.08.2023)
49.21%0%
(23.12.2023)
25
Plovila:1537