Grafikoni statistike najma plovila

Za Vas smo pripremili statističke podatke o ponudi brodova i jahti za najam te njihov grafički prikaz uz pomoć tablica, dijagrama i grafikona. Prikazani su podaci o broju plovila, kretanju cijena plovila za najam kroz cijelu godine, preračunate cijene po osobi prema maksimalnom dopuštenom broju osoba na plovilu te popunjenosti plovila kroz cijelu godine. Svi ovi podaci uspoređeni su između zemalja u kojima nudimo brodove za najam, kao što su Hrvatska, Grčka, Francuska, Italija, Turska, Španjolska i cijela karipska regija.
 
Kako bismo lakše mogli usporediti cijene plovila u pojedinim zemljama, rasporedili smo grafikone plovila prema broju kabina kako bi posjetitelji lakše uočili razlike u cijenama plovila s istim brojem kabina. Vjerujemo da bi ovakav grafički prikaz važnih podataka bio koristan za analizu tržišta i donošenje odluka bilo o ulaganju u najam jahti ili o izboru optimalnog perioda za najam plovila.
 

Budući da su podaci na trenutnoj stranici generirani na temelju svih tipova plovila, grafikone statistike temeljene na podacima filtrirane prema tipu plovila možete pronaći na sljedećim poveznicama:

- statistički grafovi za jedrilice

- statistički grafovi za motorne brodove

- statistički grafovi za katamarane

- statistički grafovi za motorne jedrenjake

Postotak rezervacije i cijene su važan faktor prilikom donošenja odluke o investiciji u neki određeni model plovila za najam. Na slijedecem linku mozete vidjeti listu modela plovila u čarteru s grafovima prosječnog postotka rezervacije i cijene za taj model u onim zemljama gdje taj model nudimo za najam.

- statistički grafovi prema modelu plovila

 
Svi grafikoni dostupni su za preuzimanje u SVG formatu i mogu se besplatno koristiti u člancima i blogovima s obaveznim priznanjem naše web stranice u obliku poveznice na istu.
 

Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 7061 plovila za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 31.05.2023

       
 
HrvGrčItaTurFraKarŠpa 1000200030004000Broj plovila#'; 3586 1980 352 491 161 166 86

Kolika je prosječna cijena najma plovila u 2023?

Prosječna cijena najma plovila u 2023 je 5.171€ tjedno na temelju 7061 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (7.755€), a najniža je u tjednu od 21.01.2023 (4.102€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 47% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
3586 Plovila
7.727€
(05.08.2023)
4.985€3.739€
(28.10.2023)
↓52%
Grč
1980 Plovila
7.590€
(05.08.2023)
4.869€3.750€
(01.04.2023)
↓51%
Ita
352 Plovila
9.293€
(05.08.2023)
5.186€4.183€
(18.11.2023)
↓55%
Tur
491 Plovila
6.317€
(12.08.2023)
5.201€4.382€
(16.12.2023)
↓31%
Fra
161 Plovila
6.895€
(05.08.2023)
3.343€2.302€
(16.12.2023)
↓67%
Kar
166 Plovila
15.498€
(23.12.2023)
11.218€8.906€
(30.09.2023)
↓43%
Špa
86 Plovila
11.452€
(05.08.2023)
7.028€5.368€
(25.03.2023)
↓53%
Plovila:7061


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 5000100001500020000Cijena€/tjedan'; 3.774€07.01.20233.774€14.01.20233.774€21.01.20233.774€28.01.20233.774€04.02.20233.774€11.02.20233.774€18.02.20233.774€25.02.20233.782€04.03.20233.782€11.03.20233.773€18.03.20233.775€25.03.20233.798€01.04.20233.832€08.04.20234.232€15.04.20234.376€22.04.20234.506€29.04.20234.613€06.05.20234.984€13.05.20235.253€20.05.20235.543€27.05.20236.126€03.06.20236.238€10.06.20236.580€17.06.20236.932€24.06.20237.337€01.07.20237.486€08.07.20237.591€15.07.20237.686€22.07.20237.710€29.07.20237.727€05.08.20237.533€12.08.20237.180€19.08.20236.879€26.08.20236.619€02.09.20236.267€09.09.20235.846€16.09.20235.175€23.09.20234.520€30.09.20234.257€07.10.20234.164€14.10.20233.748€21.10.20233.739€28.10.20233.785€04.11.20233.790€11.11.20233.799€18.11.20233.798€25.11.20233.830€02.12.20233.830€09.12.20233.824€16.12.20233.825€23.12.2023 3.761€07.01.20233.759€14.01.20233.758€21.01.20233.758€28.01.20233.758€04.02.20233.758€11.02.20233.758€18.02.20233.757€25.02.20233.758€04.03.20233.758€11.03.20233.758€18.03.20233.758€25.03.20233.750€01.04.20233.751€08.04.20233.781€15.04.20234.354€22.04.20234.705€29.04.20234.716€06.05.20234.757€13.05.20235.294€20.05.20235.418€27.05.20235.678€03.06.20235.762€10.06.20236.255€17.06.20236.432€24.06.20236.553€01.07.20236.626€08.07.20236.620€15.07.20236.728€22.07.20237.473€29.07.20237.590€05.08.20237.554€12.08.20236.698€19.08.20236.474€26.08.20236.444€02.09.20236.353€09.09.20235.881€16.09.20235.707€23.09.20234.791€30.09.20234.481€07.10.20234.035€14.10.20233.837€21.10.20233.804€28.10.20233.796€04.11.20233.816€11.11.20233.822€18.11.20233.878€25.11.20233.889€02.12.20233.903€09.12.20233.903€16.12.20233.900€23.12.2023 4.210€07.01.20234.210€14.01.20234.210€21.01.20234.210€28.01.20234.210€04.02.20234.210€11.02.20234.210€18.02.20234.212€25.02.20234.212€04.03.20234.212€11.03.20234.212€18.03.20234.232€25.03.20234.237€01.04.20234.355€08.04.20234.365€15.04.20234.418€22.04.20234.546€29.04.20234.612€06.05.20234.685€13.05.20234.783€20.05.20235.175€27.05.20235.511€03.06.20235.639€10.06.20236.045€17.06.20236.462€24.06.20236.726€01.07.20237.054€08.07.20237.393€15.07.20237.652€22.07.20238.428€29.07.20239.293€05.08.20239.189€12.08.20237.801€19.08.20236.949€26.08.20236.345€02.09.20235.991€09.09.20235.567€16.09.20235.018€23.09.20234.600€30.09.20234.412€07.10.20234.294€14.10.20234.212€21.10.20234.207€28.10.20234.185€04.11.20234.184€11.11.20234.183€18.11.20234.266€25.11.20234.283€02.12.20234.294€09.12.20234.294€16.12.20234.301€23.12.2023 4.404€07.01.20234.404€14.01.20234.404€21.01.20234.404€28.01.20234.404€04.02.20234.404€11.02.20234.404€18.02.20234.404€25.02.20234.413€04.03.20234.413€11.03.20234.413€18.03.20234.418€25.03.20234.510€01.04.20234.564€08.04.20234.829€15.04.20235.055€22.04.20235.225€29.04.20235.275€06.05.20235.388€13.05.20235.428€20.05.20235.529€27.05.20235.551€03.06.20235.664€10.06.20235.733€17.06.20236.042€24.06.20236.137€01.07.20236.196€08.07.20236.159€15.07.20236.215€22.07.20236.239€29.07.20236.300€05.08.20236.317€12.08.20236.230€19.08.20236.199€26.08.20236.189€02.09.20236.248€09.09.20236.198€16.09.20236.161€23.09.20235.847€30.09.20235.677€07.10.20235.458€14.10.20235.269€21.10.20235.070€28.10.20234.641€04.11.20234.457€11.11.20234.430€18.11.20234.410€25.11.20234.382€02.12.20234.382€09.12.20234.382€16.12.20234.382€23.12.2023 2.326€07.01.20232.326€14.01.20232.326€21.01.20232.326€28.01.20232.326€04.02.20232.326€11.02.20232.326€18.02.20232.339€25.02.20232.353€04.03.20232.352€11.03.20232.352€18.03.20232.352€25.03.20232.375€01.04.20232.504€08.04.20232.624€15.04.20232.752€22.04.20233.007€29.04.20233.135€06.05.20233.412€13.05.20233.513€20.05.20233.685€27.05.20234.030€03.06.20234.183€10.06.20233.975€17.06.20234.264€24.06.20234.635€01.07.20234.853€08.07.20235.184€15.07.20235.648€22.07.20236.611€29.07.20236.895€05.08.20236.773€12.08.20235.109€19.08.20234.434€26.08.20234.138€02.09.20234.006€09.09.20233.690€16.09.20233.521€23.09.20233.073€30.09.20232.883€07.10.20232.807€14.10.20232.720€21.10.20232.495€28.10.20232.469€04.11.20232.469€11.11.20232.469€18.11.20232.464€25.11.20232.464€02.12.20232.464€09.12.20232.302€16.12.20232.425€23.12.2023 12.196€07.01.202312.193€14.01.202312.303€21.01.202312.967€28.01.202313.167€04.02.202313.281€11.02.202313.415€18.02.202313.237€25.02.202313.031€04.03.202312.975€11.03.202312.884€18.03.202312.829€25.03.202311.160€01.04.202311.132€08.04.202310.575€15.04.202310.571€22.04.20239.940€29.04.20239.752€06.05.20239.624€13.05.20239.586€20.05.20239.422€27.05.20239.507€03.06.20239.582€10.06.20239.581€17.06.20239.561€24.06.20239.113€01.07.20239.198€08.07.202311.227€15.07.202311.170€22.07.202311.779€29.07.202311.332€05.08.202311.267€12.08.202311.261€19.08.202311.261€26.08.202311.525€02.09.202311.554€09.09.202311.554€16.09.202311.554€23.09.20238.906€30.09.20239.103€07.10.20239.273€14.10.20239.104€21.10.202310.132€28.10.202311.190€04.11.202311.577€11.11.202311.732€18.11.202311.628€25.11.202311.600€02.12.202311.491€09.12.202312.619€16.12.202315.498€23.12.2023 5.368€07.01.20235.368€14.01.20235.368€21.01.20235.368€28.01.20235.368€04.02.20235.368€11.02.20235.368€18.02.20235.368€25.02.20235.368€04.03.20235.368€11.03.20235.368€18.03.20235.368€25.03.20235.451€01.04.20235.480€08.04.20235.622€15.04.20235.879€22.04.20235.980€29.04.20236.393€06.05.20236.768€13.05.20237.216€20.05.20237.310€27.05.20238.051€03.06.20238.319€10.06.20238.374€17.06.20239.455€24.06.20239.764€01.07.202310.061€08.07.202310.421€15.07.202310.676€22.07.202311.330€29.07.202311.452€05.08.202311.007€12.08.20239.830€19.08.20239.393€26.08.20239.104€02.09.20238.951€09.09.20238.645€16.09.20237.677€23.09.20236.696€30.09.20236.303€07.10.20235.919€14.10.20235.800€21.10.20235.635€28.10.20235.595€04.11.20235.626€11.11.20235.626€18.11.20235.625€25.11.20235.625€02.12.20235.625€09.12.20235.625€16.12.20235.687€23.12.2023

Koliko košta najam plovila po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila po osobi u 2023 je 547€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 7061 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (812€), a najniža u tjednu od 21.01.2023 (437€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 46%.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
3586 Plovila
822€
(05.08.2023)
538€410€
(28.10.2023)
↓50%
Grč
1980 Plovila
782€
(05.08.2023)
506€392€
(01.04.2023)
↓50%
Ita
352 Plovila
902€
(05.08.2023)
512€416€
(18.11.2023)
↓54%
Tur
491 Plovila
754€
(12.08.2023)
629€533€
(16.12.2023)
↓29%
Fra
161 Plovila
731€
(05.08.2023)
360€250€
(16.12.2023)
↓66%
Kar
166 Plovila
1.323€
(23.12.2023)
952€754€
(30.09.2023)
↓43%
Špa
86 Plovila
1.182€
(05.08.2023)
758€598€
(25.03.2023)
↓49%
Plovila:7061


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50010001500Cijena po osobi€/tjedan'; 414€07.01.2023414€14.01.2023414€21.01.2023414€28.01.2023414€04.02.2023414€11.02.2023414€18.02.2023414€25.02.2023416€04.03.2023415€11.03.2023415€18.03.2023415€25.03.2023418€01.04.2023422€08.04.2023459€15.04.2023474€22.04.2023488€29.04.2023499€06.05.2023537€13.05.2023566€20.05.2023595€27.05.2023656€03.06.2023668€10.06.2023702€17.06.2023740€24.06.2023780€01.07.2023796€08.07.2023807€15.07.2023818€22.07.2023820€29.07.2023822€05.08.2023801€12.08.2023765€19.08.2023734€26.08.2023706€02.09.2023669€09.09.2023625€16.09.2023557€23.09.2023487€30.09.2023460€07.10.2023450€14.10.2023411€21.10.2023410€28.10.2023415€04.11.2023415€11.11.2023416€18.11.2023416€25.11.2023419€02.12.2023419€09.12.2023419€16.12.2023419€23.12.2023 393€07.01.2023392€14.01.2023392€21.01.2023392€28.01.2023392€04.02.2023392€11.02.2023392€18.02.2023392€25.02.2023392€04.03.2023392€11.03.2023392€18.03.2023392€25.03.2023392€01.04.2023392€08.04.2023395€15.04.2023453€22.04.2023490€29.04.2023491€06.05.2023495€13.05.2023551€20.05.2023563€27.05.2023589€03.06.2023597€10.06.2023647€17.06.2023665€24.06.2023676€01.07.2023684€08.07.2023684€15.07.2023695€22.07.2023771€29.07.2023782€05.08.2023778€12.08.2023691€19.08.2023668€26.08.2023665€02.09.2023656€09.09.2023609€16.09.2023591€23.09.2023497€30.09.2023466€07.10.2023421€14.10.2023402€21.10.2023398€28.10.2023397€04.11.2023399€11.11.2023399€18.11.2023405€25.11.2023406€02.12.2023408€09.12.2023408€16.12.2023408€23.12.2023 421€07.01.2023421€14.01.2023421€21.01.2023421€28.01.2023421€04.02.2023421€11.02.2023421€18.02.2023421€25.02.2023421€04.03.2023421€11.03.2023421€18.03.2023422€25.03.2023423€01.04.2023434€08.04.2023435€15.04.2023440€22.04.2023452€29.04.2023458€06.05.2023464€13.05.2023473€20.05.2023512€27.05.2023542€03.06.2023553€10.06.2023592€17.06.2023632€24.06.2023657€01.07.2023687€08.07.2023721€15.07.2023745€22.07.2023820€29.07.2023902€05.08.2023893€12.08.2023760€19.08.2023678€26.08.2023620€02.09.2023587€09.09.2023547€16.09.2023493€23.09.2023455€30.09.2023438€07.10.2023427€14.10.2023420€21.10.2023419€28.10.2023417€04.11.2023416€11.11.2023416€18.11.2023425€25.11.2023426€02.12.2023427€09.12.2023427€16.12.2023427€23.12.2023 537€07.01.2023537€14.01.2023537€21.01.2023537€28.01.2023537€04.02.2023537€11.02.2023537€18.02.2023537€25.02.2023538€04.03.2023538€11.03.2023538€18.03.2023539€25.03.2023550€01.04.2023556€08.04.2023586€15.04.2023614€22.04.2023633€29.04.2023639€06.05.2023653€13.05.2023659€20.05.2023669€27.05.2023668€03.06.2023683€10.06.2023690€17.06.2023724€24.06.2023732€01.07.2023740€08.07.2023735€15.07.2023742€22.07.2023745€29.07.2023752€05.08.2023754€12.08.2023744€19.08.2023744€26.08.2023745€02.09.2023750€09.09.2023744€16.09.2023740€23.09.2023706€30.09.2023686€07.10.2023661€14.10.2023639€21.10.2023617€28.10.2023564€04.11.2023542€11.11.2023539€18.11.2023537€25.11.2023533€02.12.2023533€09.12.2023533€16.12.2023533€23.12.2023 252€07.01.2023252€14.01.2023252€21.01.2023252€28.01.2023252€04.02.2023252€11.02.2023252€18.02.2023253€25.02.2023254€04.03.2023254€11.03.2023254€18.03.2023254€25.03.2023257€01.04.2023271€08.04.2023288€15.04.2023301€22.04.2023327€29.04.2023339€06.05.2023370€13.05.2023380€20.05.2023395€27.05.2023431€03.06.2023448€10.06.2023428€17.06.2023458€24.06.2023498€01.07.2023522€08.07.2023557€15.07.2023604€22.07.2023703€29.07.2023731€05.08.2023721€12.08.2023550€19.08.2023479€26.08.2023447€02.09.2023434€09.09.2023397€16.09.2023381€23.09.2023333€30.09.2023314€07.10.2023306€14.10.2023297€21.10.2023270€28.10.2023267€04.11.2023267€11.11.2023267€18.11.2023267€25.11.2023267€02.12.2023267€09.12.2023250€16.12.2023263€23.12.2023 1.040€07.01.20231.040€14.01.20231.051€21.01.20231.108€28.01.20231.127€04.02.20231.139€11.02.20231.152€18.02.20231.135€25.02.20231.115€04.03.20231.109€11.03.20231.101€18.03.20231.096€25.03.2023954€01.04.2023952€08.04.2023906€15.04.2023906€22.04.2023849€29.04.2023831€06.05.2023819€13.05.2023816€20.05.2023801€27.05.2023809€03.06.2023816€10.06.2023816€17.06.2023814€24.06.2023775€01.07.2023782€08.07.2023931€15.07.2023925€22.07.2023977€29.07.2023946€05.08.2023941€12.08.2023940€19.08.2023940€26.08.2023959€02.09.2023961€09.09.2023961€16.09.2023961€23.09.2023754€30.09.2023773€07.10.2023790€14.10.2023776€21.10.2023860€28.10.2023953€04.11.2023989€11.11.20231.004€18.11.2023994€25.11.2023990€02.12.2023980€09.12.20231.079€16.12.20231.323€23.12.2023 598€07.01.2023598€14.01.2023598€21.01.2023598€28.01.2023598€04.02.2023598€11.02.2023598€18.02.2023598€25.02.2023598€04.03.2023598€11.03.2023598€18.03.2023598€25.03.2023607€01.04.2023610€08.04.2023624€15.04.2023646€22.04.2023656€29.04.2023695€06.05.2023731€13.05.2023771€20.05.2023785€27.05.2023858€03.06.2023885€10.06.2023889€17.06.2023988€24.06.20231.027€01.07.20231.055€08.07.20231.085€15.07.20231.110€22.07.20231.171€29.07.20231.182€05.08.20231.144€12.08.20231.035€19.08.2023993€26.08.2023957€02.09.2023943€09.09.2023913€16.09.2023827€23.09.2023725€30.09.2023688€07.10.2023650€14.10.2023640€21.10.2023623€28.10.2023618€04.11.2023622€11.11.2023622€18.11.2023622€25.11.2023622€02.12.2023622€09.12.2023622€16.12.2023629€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 36.39% tjedana godišnje (19 tjedana) na temelju 5862 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 03.06.2023 (70%), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (6.61%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
2776 Plovila
71.46%
(03.06.2023)
32.54%3.78%
(28.10.2023)
17
Grč
1803 Plovila
74.76%
(16.09.2023)
40.96%4.24%
(18.11.2023)
21
Ita
302 Plovila
60.14%
(22.07.2023)
29.9%0.36%
(18.11.2023)
15
Tur
467 Plovila
63.33%
(24.06.2023)
28.71%1.12%
(02.12.2023)
15
Fra
146 Plovila
68.64%
(13.05.2023)
39.15%14.68%
(25.11.2023)
20
Kar
124 Plovila
86.46%
(07.01.2023)
47.59%9.26%
(30.09.2023)
24
Špa
76 Plovila
91.55%
(03.06.2023)
40.47%2.38%
(16.12.2023)
21
Plovila:5862


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 255075100Popunjenost%'; 11.38%07.01.202311.1%14.01.202311.39%21.01.202311.3%28.01.202310.49%04.02.202310.74%11.02.202310.99%18.02.202310.63%25.02.202313.21%04.03.202312.71%11.03.20237.64%18.03.202311.28%25.03.202320.86%01.04.202320.25%08.04.202321.77%15.04.202329.5%22.04.202351.01%29.04.202340.36%06.05.202348.7%13.05.202354.85%20.05.202365.24%27.05.202371.46%03.06.202360.77%10.06.202365.19%17.06.202365.54%24.06.202361.39%01.07.202359.13%08.07.202358.45%15.07.202359.17%22.07.202356.16%29.07.202357.09%05.08.202354.32%12.08.202351.05%19.08.202353.34%26.08.202362%02.09.202361.71%09.09.202354.06%16.09.202350.04%23.09.202337.97%30.09.202321%07.10.202313.77%14.10.20239.34%21.10.20233.78%28.10.20237.25%04.11.20238.21%11.11.20237.89%18.11.202312.79%25.11.202312.75%02.12.202312.86%09.12.202312.8%16.12.202312.91%23.12.2023 31.21%07.01.202331.46%14.01.202331.49%21.01.202331.49%28.01.202331.71%04.02.202331.71%11.02.202331.94%18.02.202332.44%25.02.202322.13%04.03.202321.75%11.03.20239.73%18.03.202310.25%25.03.202314.41%01.04.202321.58%08.04.202324.67%15.04.202332.98%22.04.202338.25%29.04.202336.65%06.05.202354.01%13.05.202355.34%20.05.202360.58%27.05.202372.95%03.06.202371.24%10.06.202366.57%17.06.202372.38%24.06.202369.12%01.07.202370.38%08.07.202368.22%15.07.202373.9%22.07.202364.89%29.07.202372.88%05.08.202367.76%12.08.202366.35%19.08.202363.76%26.08.202372.66%02.09.202371.1%09.09.202374.76%16.09.202366.59%23.09.202365.52%30.09.202339.81%07.10.202326.15%14.10.202316.71%21.10.202310.08%28.10.20236.9%04.11.20234.94%11.11.20234.24%18.11.202314.72%25.11.202314.57%02.12.202314.46%09.12.202314.47%16.12.202315.28%23.12.2023 24.32%07.01.202324.32%14.01.202324.32%21.01.202324.32%28.01.202324.32%04.02.202324.77%11.02.202322.41%18.02.202322.41%25.02.202314.11%04.03.202314.52%11.03.202316.18%18.03.202318.18%25.03.202317.42%01.04.202321.8%08.04.202317.67%15.04.202327.72%22.04.202331.9%29.04.202334.88%06.05.202336.4%13.05.202340.07%20.05.202347.92%27.05.202358.56%03.06.202349.66%10.06.202348.99%17.06.202355.93%24.06.202357.09%01.07.202350.68%08.07.202354.39%15.07.202360.14%22.07.202340.67%29.07.202345.03%05.08.202336.21%12.08.202339.74%19.08.202337.87%26.08.202349%02.09.202349.67%09.09.202350.5%16.09.202344.33%23.09.202333.22%30.09.202318.79%07.10.202312.79%14.10.20234.71%21.10.20232.41%28.10.20230.36%04.11.20230.36%11.11.20230.36%18.11.202318.61%25.11.202318.98%02.12.202318.98%09.12.202318.61%16.12.202318.41%23.12.2023 13.49%07.01.202313.56%14.01.202315.31%21.01.202313.95%28.01.202314.86%04.02.202315.69%11.02.202318.95%18.02.202316.08%25.02.202317.08%04.03.202316.15%11.03.20236.49%18.03.20239.54%25.03.202318.55%01.04.202324.69%08.04.202323.04%15.04.202330.35%22.04.202353.18%29.04.202353.76%06.05.202339.02%13.05.202340.56%20.05.202342.33%27.05.202359.4%03.06.202355.89%10.06.202356.06%17.06.202363.33%24.06.202342.44%01.07.202343.95%08.07.202342.7%15.07.202335.46%22.07.202341.67%29.07.202348.15%05.08.202346.64%12.08.202336.88%19.08.202337.74%26.08.202340.91%02.09.202345.47%09.09.202344.09%16.09.202348.06%23.09.202348.17%30.09.202338.2%07.10.202328.05%14.10.202325.48%21.10.202313.3%28.10.202312.39%04.11.20235.32%11.11.20231.78%18.11.20231.34%25.11.20231.12%02.12.20231.16%09.12.20231.16%16.12.20231.39%23.12.2023 33.33%07.01.202338.18%14.01.202340%21.01.202334.55%28.01.202337.04%04.02.202340%11.02.202340%18.02.202336.36%25.02.202326.79%04.03.202326.13%11.03.202323.64%18.03.202329.09%25.03.202337.04%01.04.202355.14%08.04.202356.48%15.04.202356.88%22.04.202363.39%29.04.202361.4%06.05.202368.64%13.05.202366.1%20.05.202368.07%27.05.202358.02%03.06.202351.91%10.06.202350.38%17.06.202348.53%24.06.202358.7%01.07.202356.83%08.07.202347.89%15.07.202350%22.07.202355.48%29.07.202357.24%05.08.202342.07%12.08.202354.86%19.08.202351.75%26.08.202344.06%02.09.202343.06%09.09.202356.64%16.09.202341.13%23.09.202336.84%30.09.202318.05%07.10.202317.56%14.10.202315.38%21.10.20237.63%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.202314.68%25.11.202315.6%02.12.202315.6%09.12.202316.33%16.12.202332%23.12.2023 86.46%07.01.202381%14.01.202382.18%21.01.202380.58%28.01.202372.12%04.02.202380.77%11.02.202380.95%18.02.202374.04%25.02.202367.96%04.03.202380.58%11.03.202380.77%18.03.202372.48%25.03.202377.27%01.04.202377.88%08.04.202373.21%15.04.202362.93%22.04.202360.53%29.04.202358.97%06.05.202351.67%13.05.202360.17%20.05.202358.82%27.05.202350%03.06.202350%10.06.202355.83%17.06.202352.5%24.06.202348.33%01.07.202344.17%08.07.202354.95%15.07.202345.35%22.07.202336%29.07.202313.79%05.08.202316.67%12.08.202320.83%19.08.202312.5%26.08.202313.04%02.09.202315%09.09.202320%16.09.202312.5%23.09.20239.26%30.09.202316.9%07.10.202326.19%14.10.202318.1%21.10.202324.79%28.10.202331.03%04.11.202340.17%11.11.202337.82%18.11.202336.13%25.11.202326.67%02.12.202323.97%09.12.202311.29%16.12.202341.94%23.12.2023 4.76%07.01.20239.52%14.01.20239.52%21.01.20230%28.01.202310%04.02.202317.39%11.02.202315.38%18.02.20235.13%25.02.20237.69%04.03.202320%11.03.202314.63%18.03.202320%25.03.202347.37%01.04.202356.9%08.04.202351.67%15.04.202362.9%22.04.202378.13%29.04.202371.43%06.05.202378.46%13.05.202371.64%20.05.202378.57%27.05.202391.55%03.06.202371.83%10.06.202364.86%17.06.202371.62%24.06.202368.92%01.07.202356%08.07.202365.79%15.07.202359.21%22.07.202367.11%29.07.202369.74%05.08.202361.84%12.08.202355.26%19.08.202340.79%26.08.202352.63%02.09.202353.95%09.09.202360.53%16.09.202368.42%23.09.202360.81%30.09.202354.79%07.10.202337.5%14.10.202338.03%21.10.202331.43%28.10.202311.36%04.11.20236.82%11.11.20232.33%18.11.20230%25.11.20232.38%02.12.20232.38%09.12.20232.38%16.12.20232.44%23.12.2023

Koliki je broj plovila s 2 kabine za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 363 plovila s 2 kabine za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 31.05.2023

      
 
HrvGrčItaTurFraŠpa 50100150200250300Broj plovila s 2 kabine#'; 268 39 7 18 11 1

Kolika je prosječna cijena najma plovila s 2 kabine u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 2 kabine u 2023 je 2.701€ tjedno na temelju 363 plovila s 2 kabine iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (3.715€), a najniža je u tjednu od 18.11.2023 (2.286€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 38% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila s 2 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
268 Plovila
3.949€
(05.08.2023)
2.877€2.451€
(28.10.2023)
↓38%
Grč
39 Plovila
3.393€
(29.07.2023)
2.447€2.064€
(11.11.2023)
↓39%
Ita
7 Plovila
3.314€
(05.08.2023)
1.795€1.438€
(28.10.2023)
↓57%
Tur
18 Plovila
3.220€
(09.09.2023)
2.591€2.149€
(23.12.2023)
↓33%
Fra
11 Plovila
3.024€
(12.08.2023)
1.629€1.231€
(16.12.2023)
↓59%
Špa
1 Plovila
3.174€
(29.07.2023)
1.998€1.258€
(28.10.2023)
↓60%
Plovila:363


      
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraŠpa 1000200030004000Cijena€/tjedan'; 2.480€07.01.20232.480€14.01.20232.480€21.01.20232.480€28.01.20232.480€04.02.20232.480€11.02.20232.480€18.02.20232.480€25.02.20232.510€04.03.20232.510€11.03.20232.518€18.03.20232.518€25.03.20232.548€01.04.20232.562€08.04.20232.553€15.04.20232.602€22.04.20232.668€29.04.20232.715€06.05.20232.817€13.05.20232.947€20.05.20232.967€27.05.20233.177€03.06.20233.290€10.06.20233.415€17.06.20233.601€24.06.20233.727€01.07.20233.813€08.07.20233.890€15.07.20233.910€22.07.20233.942€29.07.20233.949€05.08.20233.840€12.08.20233.684€19.08.20233.489€26.08.20233.388€02.09.20233.236€09.09.20233.065€16.09.20232.856€23.09.20232.588€30.09.20232.510€07.10.20232.479€14.10.20232.461€21.10.20232.451€28.10.20232.459€04.11.20232.460€11.11.20232.455€18.11.20232.459€25.11.20232.458€02.12.20232.458€09.12.20232.459€16.12.20232.460€23.12.2023 2.090€07.01.20232.090€14.01.20232.090€21.01.20232.090€28.01.20232.090€04.02.20232.090€11.02.20232.090€18.02.20232.090€25.02.20232.090€04.03.20232.090€11.03.20232.090€18.03.20232.090€25.03.20232.106€01.04.20232.106€08.04.20232.118€15.04.20232.281€22.04.20232.386€29.04.20232.422€06.05.20232.448€13.05.20232.638€20.05.20232.698€27.05.20232.716€03.06.20232.713€10.06.20232.933€17.06.20232.943€24.06.20232.996€01.07.20233.018€08.07.20233.033€15.07.20233.154€22.07.20233.393€29.07.20233.371€05.08.20233.342€12.08.20233.071€19.08.20232.952€26.08.20232.957€02.09.20232.889€09.09.20232.727€16.09.20232.668€23.09.20232.384€30.09.20232.278€07.10.20232.129€14.10.20232.097€21.10.20232.067€28.10.20232.066€04.11.20232.064€11.11.20232.065€18.11.20232.100€25.11.20232.100€02.12.20232.106€09.12.20232.106€16.12.20232.106€23.12.2023 1.573€07.01.20231.573€14.01.20231.573€21.01.20231.573€28.01.20231.573€04.02.20231.573€11.02.20231.573€18.02.20231.573€25.02.20231.573€04.03.20231.573€11.03.20231.573€18.03.20231.573€25.03.20231.573€01.04.20231.573€08.04.20231.573€15.04.20231.573€22.04.20231.573€29.04.20231.573€06.05.20231.573€13.05.20231.573€20.05.20231.779€27.05.20231.850€03.06.20231.815€10.06.20231.969€17.06.20232.016€24.06.20232.070€01.07.20232.099€08.07.20232.436€15.07.20232.436€22.07.20232.921€29.07.20233.314€05.08.20233.240€12.08.20233.099€19.08.20232.488€26.08.20232.050€02.09.20231.936€09.09.20231.759€16.09.20231.642€23.09.20231.480€30.09.20231.438€07.10.20231.460€14.10.20231.438€21.10.20231.438€28.10.20231.491€04.11.20231.491€11.11.20231.491€18.11.20231.491€25.11.20231.491€02.12.20231.491€09.12.20231.491€16.12.20231.491€23.12.2023 2.176€07.01.20232.176€14.01.20232.176€21.01.20232.176€28.01.20232.176€04.02.20232.176€11.02.20232.176€18.02.20232.176€25.02.20232.189€04.03.20232.189€11.03.20232.189€18.03.20232.189€25.03.20232.226€01.04.20232.256€08.04.20232.356€15.04.20232.586€22.04.20232.618€29.04.20232.640€06.05.20232.746€13.05.20232.774€20.05.20232.761€27.05.20232.630€03.06.20232.818€10.06.20232.789€17.06.20232.893€24.06.20232.936€01.07.20232.958€08.07.20232.999€15.07.20233.075€22.07.20233.107€29.07.20233.108€05.08.20233.092€12.08.20233.105€19.08.20233.158€26.08.20233.184€02.09.20233.220€09.09.20233.206€16.09.20233.169€23.09.20233.093€30.09.20232.966€07.10.20232.745€14.10.20232.691€21.10.20232.671€28.10.20232.285€04.11.20232.198€11.11.20232.159€18.11.20232.159€25.11.20232.149€02.12.20232.149€09.12.20232.149€16.12.20232.149€23.12.2023 1.249€07.01.20231.249€14.01.20231.249€21.01.20231.249€28.01.20231.249€04.02.20231.249€11.02.20231.249€18.02.20231.249€25.02.20231.249€04.03.20231.249€11.03.20231.249€18.03.20231.249€25.03.20231.249€01.04.20231.317€08.04.20231.484€15.04.20231.488€22.04.20231.606€29.04.20231.617€06.05.20231.835€13.05.20231.842€20.05.20231.707€27.05.20231.904€03.06.20231.937€10.06.20231.927€17.06.20231.907€24.06.20232.030€01.07.20232.217€08.07.20232.274€15.07.20232.437€22.07.20232.921€29.07.20233.024€05.08.20233.024€12.08.20232.291€19.08.20232.038€26.08.20231.921€02.09.20231.924€09.09.20231.694€16.09.20231.674€23.09.20231.454€30.09.20231.430€07.10.20231.408€14.10.20231.408€21.10.20231.239€28.10.20231.239€04.11.20231.239€11.11.20231.239€18.11.20231.231€25.11.20231.231€02.12.20231.231€09.12.20231.231€16.12.20231.239€23.12.2023 1.551€07.01.20231.551€14.01.20231.551€21.01.20231.551€28.01.20231.551€04.02.20231.551€11.02.20231.551€18.02.20231.551€25.02.20231.551€04.03.20231.551€11.03.20231.551€18.03.20231.551€25.03.20231.551€01.04.20231.613€08.04.20231.678€15.04.20231.745€22.04.20231.815€29.04.20231.887€06.05.20231.962€13.05.20232.068€20.05.20232.151€27.05.20232.236€03.06.20232.299€10.06.20232.391€17.06.20232.487€24.06.20232.586€01.07.20232.629€08.07.20232.735€15.07.20232.882€22.07.20233.174€29.07.20233.157€05.08.20232.969€12.08.20232.882€19.08.20232.790€26.08.20232.708€02.09.20232.629€09.09.20232.356€16.09.20232.288€23.09.20232.247€30.09.20232.182€07.10.20231.695€14.10.20231.646€21.10.20231.258€28.10.20231.573€04.11.20231.573€11.11.20231.573€18.11.20231.573€25.11.20231.573€02.12.20231.573€09.12.20231.573€16.12.20231.573€23.12.2023

Koliko košta najam plovila s 2 kabine po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 2 kabine po osobi u 2023 je 556€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 363 plovila s 2 kabine iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (767€), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (458€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 40%.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila s 2 kabine po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
268 Plovila
820€
(05.08.2023)
594€487€
(28.10.2023)
↓41%
Grč
39 Plovila
703€
(29.07.2023)
514€438€
(11.11.2023)
↓38%
Ita
7 Plovila
588€
(05.08.2023)
321€259€
(28.10.2023)
↓56%
Tur
18 Plovila
721€
(09.09.2023)
580€483€
(23.12.2023)
↓33%
Fra
11 Plovila
556€
(12.08.2023)
296€216€
(16.12.2023)
↓61%
Špa
1 Plovila
794€
(29.07.2023)
499€315€
(28.10.2023)
↓60%
Plovila:363


      
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraŠpa 2004006008001000Cijena po osobi€/tjedan'; 493€07.01.2023493€14.01.2023493€21.01.2023493€28.01.2023493€04.02.2023493€11.02.2023493€18.02.2023493€25.02.2023501€04.03.2023501€11.03.2023502€18.03.2023503€25.03.2023508€01.04.2023510€08.04.2023549€15.04.2023557€22.04.2023570€29.04.2023580€06.05.2023598€13.05.2023622€20.05.2023626€27.05.2023673€03.06.2023695€10.06.2023719€17.06.2023756€24.06.2023780€01.07.2023795€08.07.2023808€15.07.2023812€22.07.2023819€29.07.2023820€05.08.2023801€12.08.2023772€19.08.2023737€26.08.2023718€02.09.2023689€09.09.2023658€16.09.2023618€23.09.2023556€30.09.2023541€07.10.2023535€14.10.2023489€21.10.2023487€28.10.2023489€04.11.2023489€11.11.2023488€18.11.2023489€25.11.2023489€02.12.2023489€09.12.2023489€16.12.2023489€23.12.2023 444€07.01.2023444€14.01.2023444€21.01.2023444€28.01.2023444€04.02.2023444€11.02.2023444€18.02.2023444€25.02.2023444€04.03.2023444€11.03.2023444€18.03.2023444€25.03.2023447€01.04.2023447€08.04.2023449€15.04.2023480€22.04.2023500€29.04.2023507€06.05.2023512€13.05.2023550€20.05.2023562€27.05.2023567€03.06.2023568€10.06.2023613€17.06.2023615€24.06.2023623€01.07.2023627€08.07.2023631€15.07.2023654€22.07.2023703€29.07.2023699€05.08.2023692€12.08.2023639€19.08.2023616€26.08.2023614€02.09.2023600€09.09.2023565€16.09.2023554€23.09.2023501€30.09.2023479€07.10.2023451€14.10.2023445€21.10.2023438€28.10.2023438€04.11.2023438€11.11.2023438€18.11.2023444€25.11.2023444€02.12.2023445€09.12.2023445€16.12.2023445€23.12.2023 281€07.01.2023281€14.01.2023281€21.01.2023281€28.01.2023281€04.02.2023281€11.02.2023281€18.02.2023281€25.02.2023281€04.03.2023281€11.03.2023281€18.03.2023281€25.03.2023281€01.04.2023281€08.04.2023281€15.04.2023281€22.04.2023281€29.04.2023281€06.05.2023281€13.05.2023281€20.05.2023318€27.05.2023332€03.06.2023326€10.06.2023354€17.06.2023361€24.06.2023375€01.07.2023382€08.07.2023438€15.07.2023438€22.07.2023523€29.07.2023588€05.08.2023576€12.08.2023546€19.08.2023444€26.08.2023365€02.09.2023346€09.09.2023315€16.09.2023293€23.09.2023266€30.09.2023259€07.10.2023262€14.10.2023259€21.10.2023259€28.10.2023268€04.11.2023268€11.11.2023268€18.11.2023268€25.11.2023268€02.12.2023268€09.12.2023268€16.12.2023268€23.12.2023 487€07.01.2023487€14.01.2023487€21.01.2023487€28.01.2023487€04.02.2023487€11.02.2023487€18.02.2023487€25.02.2023491€04.03.2023491€11.03.2023491€18.03.2023491€25.03.2023498€01.04.2023506€08.04.2023530€15.04.2023579€22.04.2023585€29.04.2023591€06.05.2023614€13.05.2023621€20.05.2023620€27.05.2023588€03.06.2023627€10.06.2023620€17.06.2023647€24.06.2023656€01.07.2023661€08.07.2023672€15.07.2023688€22.07.2023696€29.07.2023698€05.08.2023692€12.08.2023695€19.08.2023704€26.08.2023712€02.09.2023721€09.09.2023719€16.09.2023713€23.09.2023692€30.09.2023666€07.10.2023616€14.10.2023604€21.10.2023599€28.10.2023512€04.11.2023495€11.11.2023485€18.11.2023485€25.11.2023483€02.12.2023483€09.12.2023483€16.12.2023483€23.12.2023 219€07.01.2023219€14.01.2023219€21.01.2023219€28.01.2023219€04.02.2023219€11.02.2023219€18.02.2023219€25.02.2023219€04.03.2023219€11.03.2023219€18.03.2023219€25.03.2023219€01.04.2023230€08.04.2023272€15.04.2023273€22.04.2023293€29.04.2023295€06.05.2023338€13.05.2023339€20.05.2023316€27.05.2023354€03.06.2023359€10.06.2023357€17.06.2023354€24.06.2023379€01.07.2023410€08.07.2023423€15.07.2023454€22.07.2023538€29.07.2023556€05.08.2023556€12.08.2023426€19.08.2023381€26.08.2023356€02.09.2023357€09.09.2023314€16.09.2023311€23.09.2023267€30.09.2023263€07.10.2023260€14.10.2023260€21.10.2023217€28.10.2023217€04.11.2023217€11.11.2023217€18.11.2023216€25.11.2023216€02.12.2023216€09.12.2023216€16.12.2023217€23.12.2023 388€07.01.2023388€14.01.2023388€21.01.2023388€28.01.2023388€04.02.2023388€11.02.2023388€18.02.2023388€25.02.2023388€04.03.2023388€11.03.2023388€18.03.2023388€25.03.2023388€01.04.2023403€08.04.2023420€15.04.2023436€22.04.2023454€29.04.2023472€06.05.2023491€13.05.2023517€20.05.2023538€27.05.2023559€03.06.2023575€10.06.2023598€17.06.2023622€24.06.2023647€01.07.2023657€08.07.2023684€15.07.2023721€22.07.2023794€29.07.2023789€05.08.2023742€12.08.2023721€19.08.2023698€26.08.2023677€02.09.2023657€09.09.2023589€16.09.2023572€23.09.2023562€30.09.2023546€07.10.2023424€14.10.2023411€21.10.2023315€28.10.2023393€04.11.2023393€11.11.2023393€18.11.2023393€25.11.2023393€02.12.2023393€09.12.2023393€16.12.2023393€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila s 2 kabine za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila s 2 kabine (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 28.2% tjedana godišnje (14 tjedana) na temelju 276 plovila s 2 kabine iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 03.06.2023 (65.43%), a najniža u tjednu od 18.03.2023 (5.59%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila s 2 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
194 Plovila
62.11%
(17.06.2023)
25.86%3.7%
(25.02.2023)
13
Grč
36 Plovila
86.11%
(03.06.2023)
33.22%5.88%
(18.11.2023)
17
Ita
7 Plovila
100%
(16.09.2023)
32.21%0%
(23.12.2023)
16
Tur
16 Plovila
80%
(13.05.2023)
31.94%0%
(23.12.2023)
16
Fra
8 Plovila
87.5%
(03.06.2023)
30.44%0%
(23.12.2023)
16
Špa
1 Plovila
100%
(04.11.2023)
41.18%0%
(23.12.2023)
21
Plovila:276


      
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraŠpa 50100Popunjenost%'; 4.94%07.01.20233.7%14.01.20233.7%21.01.20233.75%28.01.20233.7%04.02.20233.7%11.02.20234.94%18.02.20233.7%25.02.202311.7%04.03.202312.12%11.03.20235.36%18.03.20234.44%25.03.202313.46%01.04.202313.94%08.04.202317.96%15.04.202325.58%22.04.202338.98%29.04.202332.04%06.05.202337.16%13.05.202350%20.05.202353.8%27.05.202357.75%03.06.202353.44%10.06.202362.11%17.06.202360.21%24.06.202351.83%01.07.202352.6%08.07.202354.4%15.07.202350.78%22.07.202347.94%29.07.202349.48%05.08.202345.36%12.08.202343.3%19.08.202344.85%26.08.202345.88%02.09.202344.56%09.09.202334.2%16.09.202330.05%23.09.202318.75%30.09.20237.33%07.10.20236.38%14.10.20233.95%21.10.20234%28.10.202311.69%04.11.202311.92%11.11.202311.92%18.11.202312.98%25.11.202312.98%02.12.202312.98%09.12.202312.98%16.12.202313.74%23.12.2023 7.41%07.01.20237.41%14.01.20237.41%21.01.20237.41%28.01.20237.41%04.02.20237.41%11.02.20237.41%18.02.20237.41%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.20230%25.03.20238.82%01.04.202317.65%08.04.202329.41%15.04.202326.47%22.04.202329.41%29.04.202345.71%06.05.202357.14%13.05.202357.14%20.05.202360%27.05.202386.11%03.06.202363.89%10.06.202372.22%17.06.202361.11%24.06.202361.11%01.07.202361.11%08.07.202369.44%15.07.202361.11%22.07.202361.11%29.07.202358.33%05.08.202361.11%12.08.202352.78%19.08.202344.44%26.08.202363.89%02.09.202355.56%09.09.202365.71%16.09.202360%23.09.202351.43%30.09.202337.14%07.10.202331.43%14.10.202328.57%21.10.20238.82%28.10.20235.88%04.11.20235.88%11.11.20235.88%18.11.202313.79%25.11.202313.79%02.12.202313.79%09.12.202313.79%16.12.202313.79%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.202314.29%04.03.202314.29%11.03.202314.29%18.03.202314.29%25.03.20230%01.04.202314.29%08.04.202328.57%15.04.202314.29%22.04.202357.14%29.04.202357.14%06.05.202357.14%13.05.202328.57%20.05.202371.43%27.05.2023100%03.06.202371.43%10.06.202371.43%17.06.202385.71%24.06.2023100%01.07.2023100%08.07.2023100%15.07.2023100%22.07.202342.86%29.07.202357.14%05.08.202314.29%12.08.202314.29%19.08.202328.57%26.08.202357.14%02.09.202385.71%09.09.2023100%16.09.202357.14%23.09.202342.86%30.09.20230%07.10.202314.29%14.10.202314.29%21.10.20230%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 37.5%07.01.202337.5%14.01.202337.5%21.01.202337.5%28.01.202337.5%04.02.202337.5%11.02.202325%18.02.202322.22%25.02.202322.22%04.03.202322.22%11.03.20230%18.03.20230%25.03.202326.67%01.04.202340%08.04.202340%15.04.202333.33%22.04.202342.86%29.04.202364.29%06.05.202380%13.05.202373.33%20.05.202340%27.05.202353.33%03.06.202366.67%10.06.202346.67%17.06.202340%24.06.202326.67%01.07.202340%08.07.202340%15.07.202340%22.07.202340%29.07.202340%05.08.202333.33%12.08.202333.33%19.08.202320%26.08.202326.67%02.09.202362.5%09.09.202356.25%16.09.202350%23.09.202343.75%30.09.202331.25%07.10.202325%14.10.202325%21.10.202325%28.10.20236.25%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.202325%25.03.202342.86%01.04.202342.86%08.04.202362.5%15.04.202362.5%22.04.202362.5%29.04.202350%06.05.202387.5%13.05.202375%20.05.202375%27.05.202387.5%03.06.202375%10.06.202362.5%17.06.202362.5%24.06.202350%01.07.202375%08.07.202350%15.07.202337.5%22.07.202350%29.07.202362.5%05.08.202350%12.08.202337.5%19.08.202362.5%26.08.202325%02.09.202325%09.09.202350%16.09.202337.5%23.09.202316.67%30.09.202333.33%07.10.20230%14.10.202316.67%21.10.20230%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.20230%11.02.20230%18.02.2023100%25.02.2023100%04.03.2023100%11.03.20230%18.03.2023100%25.03.2023100%01.04.2023100%08.04.2023100%15.04.20230%22.04.20230%29.04.20230%06.05.20230%13.05.2023100%20.05.2023100%27.05.2023100%03.06.2023100%10.06.2023100%17.06.2023100%24.06.2023100%01.07.20230%08.07.20230%15.07.2023100%22.07.20230%29.07.2023100%05.08.2023100%12.08.2023100%19.08.20230%26.08.2023100%02.09.2023100%09.09.20230%16.09.20230%23.09.20230%30.09.20230%07.10.20230%14.10.20230%21.10.20230%28.10.2023100%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023

Koliki je broj plovila s 3 kabine za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 1889 plovila s 3 kabine za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 31.05.2023

       
 
HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50010001500Broj plovila s 3 kabine#'; 1042 437 74 164 63 7 18

Kolika je prosječna cijena najma plovila s 3 kabine u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 3 kabine u 2023 je 2.901€ tjedno na temelju 1889 plovila s 3 kabine iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (4.361€), a najniža je u tjednu od 18.03.2023 (2.297€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 47% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila s 3 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
1042 Plovila
4.417€
(05.08.2023)
2.878€2.234€
(28.10.2023)
↓49%
Grč
437 Plovila
4.355€
(05.08.2023)
2.826€2.166€
(25.02.2023)
↓50%
Ita
74 Plovila
4.659€
(05.08.2023)
2.695€2.197€
(18.11.2023)
↓53%
Tur
164 Plovila
3.959€
(09.09.2023)
3.264€2.686€
(16.12.2023)
↓32%
Fra
63 Plovila
4.404€
(05.08.2023)
2.238€1.585€
(18.11.2023)
↓64%
Kar
7 Plovila
9.996€
(23.12.2023)
7.285€5.450€
(30.09.2023)
↓45%
Špa
18 Plovila
8.040€
(29.07.2023)
5.835€4.998€
(25.03.2023)
↓38%
Plovila:1889


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 25005000750010000Cijena€/tjedan'; 2.254€07.01.20232.254€14.01.20232.254€21.01.20232.254€28.01.20232.254€04.02.20232.254€11.02.20232.254€18.02.20232.254€25.02.20232.260€04.03.20232.260€11.03.20232.254€18.03.20232.255€25.03.20232.284€01.04.20232.322€08.04.20232.348€15.04.20232.432€22.04.20232.526€29.04.20232.605€06.05.20232.820€13.05.20233.037€20.05.20233.180€27.05.20233.492€03.06.20233.559€10.06.20233.727€17.06.20233.985€24.06.20234.135€01.07.20234.232€08.07.20234.320€15.07.20234.405€22.07.20234.405€29.07.20234.417€05.08.20234.274€12.08.20234.083€19.08.20233.880€26.08.20233.753€02.09.20233.535€09.09.20233.259€16.09.20232.885€23.09.20232.491€30.09.20232.327€07.10.20232.238€14.10.20232.237€21.10.20232.234€28.10.20232.271€04.11.20232.272€11.11.20232.278€18.11.20232.272€25.11.20232.301€02.12.20232.301€09.12.20232.301€16.12.20232.302€23.12.2023 2.166€07.01.20232.166€14.01.20232.166€21.01.20232.166€28.01.20232.166€04.02.20232.166€11.02.20232.166€18.02.20232.166€25.02.20232.166€04.03.20232.166€11.03.20232.167€18.03.20232.167€25.03.20232.173€01.04.20232.174€08.04.20232.179€15.04.20232.499€22.04.20232.750€29.04.20232.779€06.05.20232.801€13.05.20233.163€20.05.20233.208€27.05.20233.337€03.06.20233.390€10.06.20233.632€17.06.20233.731€24.06.20233.760€01.07.20233.800€08.07.20233.835€15.07.20233.891€22.07.20234.329€29.07.20234.355€05.08.20234.308€12.08.20233.815€19.08.20233.699€26.08.20233.731€02.09.20233.725€09.09.20233.489€16.09.20233.369€23.09.20232.779€30.09.20232.623€07.10.20232.328€14.10.20232.262€21.10.20232.230€28.10.20232.213€04.11.20232.219€11.11.20232.221€18.11.20232.265€25.11.20232.270€02.12.20232.277€09.12.20232.277€16.12.20232.272€23.12.2023 2.277€07.01.20232.277€14.01.20232.277€21.01.20232.277€28.01.20232.277€04.02.20232.277€11.02.20232.277€18.02.20232.285€25.02.20232.285€04.03.20232.285€11.03.20232.285€18.03.20232.285€25.03.20232.288€01.04.20232.303€08.04.20232.329€15.04.20232.362€22.04.20232.420€29.04.20232.437€06.05.20232.465€13.05.20232.499€20.05.20232.729€27.05.20232.786€03.06.20232.846€10.06.20233.087€17.06.20233.278€24.06.20233.377€01.07.20233.556€08.07.20233.702€15.07.20233.777€22.07.20234.177€29.07.20234.659€05.08.20234.608€12.08.20233.891€19.08.20233.401€26.08.20233.194€02.09.20233.047€09.09.20232.896€16.09.20232.549€23.09.20232.417€30.09.20232.359€07.10.20232.288€14.10.20232.252€21.10.20232.221€28.10.20232.197€04.11.20232.197€11.11.20232.197€18.11.20232.263€25.11.20232.263€02.12.20232.263€09.12.20232.263€16.12.20232.263€23.12.2023 2.763€07.01.20232.763€14.01.20232.763€21.01.20232.763€28.01.20232.763€04.02.20232.763€11.02.20232.763€18.02.20232.763€25.02.20232.771€04.03.20232.771€11.03.20232.771€18.03.20232.773€25.03.20232.857€01.04.20232.875€08.04.20233.002€15.04.20233.226€22.04.20233.327€29.04.20233.360€06.05.20233.465€13.05.20233.520€20.05.20233.535€27.05.20233.475€03.06.20233.556€10.06.20233.625€17.06.20233.784€24.06.20233.745€01.07.20233.787€08.07.20233.781€15.07.20233.844€22.07.20233.875€29.07.20233.919€05.08.20233.897€12.08.20233.839€19.08.20233.937€26.08.20233.951€02.09.20233.959€09.09.20233.909€16.09.20233.873€23.09.20233.774€30.09.20233.640€07.10.20233.432€14.10.20233.363€21.10.20233.292€28.10.20232.903€04.11.20232.743€11.11.20232.740€18.11.20232.728€25.11.20232.686€02.12.20232.686€09.12.20232.686€16.12.20232.686€23.12.2023 1.622€07.01.20231.622€14.01.20231.622€21.01.20231.622€28.01.20231.622€04.02.20231.622€11.02.20231.622€18.02.20231.622€25.02.20231.612€04.03.20231.612€11.03.20231.612€18.03.20231.612€25.03.20231.602€01.04.20231.709€08.04.20231.855€15.04.20231.940€22.04.20232.091€29.04.20232.135€06.05.20232.387€13.05.20232.377€20.05.20232.454€27.05.20232.564€03.06.20232.700€10.06.20232.632€17.06.20232.793€24.06.20233.069€01.07.20233.291€08.07.20233.455€15.07.20233.693€22.07.20234.265€29.07.20234.404€05.08.20234.400€12.08.20233.427€19.08.20233.039€26.08.20232.764€02.09.20232.681€09.09.20232.440€16.09.20232.387€23.09.20232.085€30.09.20231.955€07.10.20231.915€14.10.20231.840€21.10.20231.610€28.10.20231.585€04.11.20231.585€11.11.20231.585€18.11.20231.592€25.11.20231.592€02.12.20231.592€09.12.20231.587€16.12.20231.617€23.12.2023 7.401€07.01.20237.401€14.01.20237.459€21.01.20237.765€28.01.20238.370€04.02.20238.769€11.02.20238.876€18.02.20238.206€25.02.20238.068€04.03.20238.068€11.03.20237.980€18.03.20238.160€25.03.20237.364€01.04.20237.364€08.04.20237.207€15.04.20237.403€22.04.20236.473€29.04.20236.195€06.05.20236.077€13.05.20236.077€20.05.20235.778€27.05.20236.762€03.06.20236.772€10.06.20236.680€17.06.20236.772€24.06.20236.578€01.07.20236.536€08.07.20237.183€15.07.20236.643€22.07.20237.543€29.07.20237.110€05.08.20237.598€12.08.20237.403€19.08.20237.403€26.08.20237.403€02.09.20237.403€09.09.20237.403€16.09.20237.403€23.09.20235.450€30.09.20235.766€07.10.20236.270€14.10.20236.419€21.10.20236.892€28.10.20237.297€04.11.20237.681€11.11.20238.214€18.11.20237.824€25.11.20237.585€02.12.20237.256€09.12.20237.844€16.12.20239.996€23.12.2023 4.998€07.01.20234.998€14.01.20234.998€21.01.20234.998€28.01.20234.998€04.02.20234.998€11.02.20234.998€18.02.20234.998€25.02.20234.998€04.03.20234.998€11.03.20234.998€18.03.20234.998€25.03.20235.034€01.04.20235.067€08.04.20235.158€15.04.20235.211€22.04.20235.319€29.04.20235.534€06.05.20235.704€13.05.20235.859€20.05.20236.045€27.05.20236.314€03.06.20236.501€10.06.20236.659€17.06.20236.942€24.06.20237.301€01.07.20237.375€08.07.20237.515€15.07.20237.696€22.07.20238.040€29.07.20238.008€05.08.20237.886€12.08.20237.343€19.08.20237.010€26.08.20236.723€02.09.20236.695€09.09.20236.477€16.09.20236.280€23.09.20235.787€30.09.20235.546€07.10.20235.297€14.10.20235.342€21.10.20235.137€28.10.20234.999€04.11.20235.117€11.11.20235.117€18.11.20235.117€25.11.20235.117€02.12.20235.117€09.12.20235.117€16.12.20235.117€23.12.2023

Koliko košta najam plovila s 3 kabine po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 3 kabine po osobi u 2023 je 402€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 1889 plovila s 3 kabine iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (601€), a najniža u tjednu od 18.03.2023 (319€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 47%.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila s 3 kabine po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
1042 Plovila
604€
(05.08.2023)
395€306€
(21.10.2023)
↓49%
Grč
437 Plovila
607€
(05.08.2023)
396€305€
(25.02.2023)
↓50%
Ita
74 Plovila
623€
(05.08.2023)
362€296€
(18.11.2023)
↓53%
Tur
164 Plovila
573€
(09.09.2023)
473€391€
(16.12.2023)
↓32%
Fra
63 Plovila
587€
(05.08.2023)
297€209€
(18.11.2023)
↓64%
Kar
7 Plovila
1.296€
(23.12.2023)
937€703€
(30.09.2023)
↓46%
Špa
18 Plovila
1.175€
(29.07.2023)
867€749€
(25.03.2023)
↓36%
Plovila:1889


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50010001500Cijena po osobi€/tjedan'; 309€07.01.2023309€14.01.2023309€21.01.2023309€28.01.2023309€04.02.2023309€11.02.2023309€18.02.2023309€25.02.2023310€04.03.2023310€11.03.2023309€18.03.2023309€25.03.2023313€01.04.2023318€08.04.2023326€15.04.2023337€22.04.2023349€29.04.2023360€06.05.2023388€13.05.2023417€20.05.2023436€27.05.2023479€03.06.2023488€10.06.2023510€17.06.2023545€24.06.2023566€01.07.2023579€08.07.2023590€15.07.2023602€22.07.2023602€29.07.2023604€05.08.2023585€12.08.2023559€19.08.2023532€26.08.2023514€02.09.2023485€09.09.2023449€16.09.2023399€23.09.2023345€30.09.2023323€07.10.2023311€14.10.2023306€21.10.2023306€28.10.2023311€04.11.2023311€11.11.2023312€18.11.2023311€25.11.2023316€02.12.2023316€09.12.2023316€16.12.2023316€23.12.2023 305€07.01.2023305€14.01.2023305€21.01.2023305€28.01.2023305€04.02.2023305€11.02.2023305€18.02.2023305€25.02.2023305€04.03.2023305€11.03.2023305€18.03.2023305€25.03.2023306€01.04.2023306€08.04.2023307€15.04.2023351€22.04.2023385€29.04.2023389€06.05.2023392€13.05.2023443€20.05.2023449€27.05.2023466€03.06.2023474€10.06.2023507€17.06.2023520€24.06.2023525€01.07.2023530€08.07.2023535€15.07.2023543€22.07.2023603€29.07.2023607€05.08.2023600€12.08.2023532€19.08.2023516€26.08.2023519€02.09.2023519€09.09.2023486€16.09.2023470€23.09.2023388€30.09.2023367€07.10.2023327€14.10.2023318€21.10.2023314€28.10.2023312€04.11.2023313€11.11.2023313€18.11.2023319€25.11.2023320€02.12.2023321€09.12.2023321€16.12.2023320€23.12.2023 307€07.01.2023307€14.01.2023307€21.01.2023307€28.01.2023307€04.02.2023307€11.02.2023307€18.02.2023308€25.02.2023308€04.03.2023308€11.03.2023308€18.03.2023308€25.03.2023309€01.04.2023310€08.04.2023314€15.04.2023319€22.04.2023326€29.04.2023329€06.05.2023332€13.05.2023336€20.05.2023366€27.05.2023374€03.06.2023382€10.06.2023414€17.06.2023439€24.06.2023453€01.07.2023476€08.07.2023496€15.07.2023506€22.07.2023561€29.07.2023623€05.08.2023617€12.08.2023522€19.08.2023456€26.08.2023428€02.09.2023408€09.09.2023389€16.09.2023343€23.09.2023326€30.09.2023319€07.10.2023309€14.10.2023304€21.10.2023300€28.10.2023296€04.11.2023296€11.11.2023296€18.11.2023305€25.11.2023305€02.12.2023305€09.12.2023305€16.12.2023305€23.12.2023 401€07.01.2023401€14.01.2023401€21.01.2023401€28.01.2023401€04.02.2023401€11.02.2023401€18.02.2023401€25.02.2023402€04.03.2023402€11.03.2023402€18.03.2023402€25.03.2023415€01.04.2023417€08.04.2023435€15.04.2023467€22.04.2023481€29.04.2023486€06.05.2023501€13.05.2023510€20.05.2023512€27.05.2023503€03.06.2023514€10.06.2023524€17.06.2023547€24.06.2023542€01.07.2023548€08.07.2023547€15.07.2023556€22.07.2023561€29.07.2023567€05.08.2023564€12.08.2023555€19.08.2023569€26.08.2023572€02.09.2023573€09.09.2023566€16.09.2023560€23.09.2023545€30.09.2023526€07.10.2023499€14.10.2023487€21.10.2023477€28.10.2023423€04.11.2023399€11.11.2023399€18.11.2023397€25.11.2023391€02.12.2023391€09.12.2023391€16.12.2023392€23.12.2023 214€07.01.2023214€14.01.2023214€21.01.2023214€28.01.2023214€04.02.2023214€11.02.2023214€18.02.2023214€25.02.2023212€04.03.2023212€11.03.2023212€18.03.2023212€25.03.2023211€01.04.2023225€08.04.2023247€15.04.2023258€22.04.2023277€29.04.2023283€06.05.2023317€13.05.2023316€20.05.2023326€27.05.2023342€03.06.2023360€10.06.2023351€17.06.2023372€24.06.2023408€01.07.2023437€08.07.2023461€15.07.2023493€22.07.2023569€29.07.2023587€05.08.2023587€12.08.2023458€19.08.2023405€26.08.2023369€02.09.2023358€09.09.2023324€16.09.2023317€23.09.2023277€30.09.2023260€07.10.2023255€14.10.2023245€21.10.2023212€28.10.2023209€04.11.2023209€11.11.2023209€18.11.2023210€25.11.2023210€02.12.2023210€09.12.2023209€16.12.2023213€23.12.2023 947€07.01.2023947€14.01.2023957€21.01.2023995€28.01.20231.076€04.02.20231.132€11.02.20231.150€18.02.20231.066€25.02.20231.049€04.03.20231.049€11.03.20231.038€18.03.20231.060€25.03.2023961€01.04.2023961€08.04.2023941€15.04.2023966€22.04.2023841€29.04.2023806€06.05.2023791€13.05.2023791€20.05.2023756€27.05.2023873€03.06.2023878€10.06.2023866€17.06.2023878€24.06.2023854€01.07.2023848€08.07.2023898€15.07.2023830€22.07.2023943€29.07.2023889€05.08.2023950€12.08.2023925€19.08.2023925€26.08.2023925€02.09.2023925€09.09.2023925€16.09.2023925€23.09.2023703€30.09.2023741€07.10.2023812€14.10.2023832€21.10.2023895€28.10.2023948€04.11.2023996€11.11.20231.066€18.11.20231.014€25.11.2023984€02.12.2023937€09.12.20231.011€16.12.20231.296€23.12.2023 749€07.01.2023749€14.01.2023749€21.01.2023749€28.01.2023749€04.02.2023749€11.02.2023749€18.02.2023749€25.02.2023749€04.03.2023749€11.03.2023749€18.03.2023749€25.03.2023753€01.04.2023758€08.04.2023770€15.04.2023777€22.04.2023792€29.04.2023825€06.05.2023851€13.05.2023872€20.05.2023899€27.05.2023935€03.06.2023957€10.06.2023983€17.06.20231.024€24.06.20231.071€01.07.20231.084€08.07.20231.100€15.07.20231.127€22.07.20231.175€29.07.20231.171€05.08.20231.154€12.08.20231.080€19.08.20231.035€26.08.2023992€02.09.2023990€09.09.2023959€16.09.2023931€23.09.2023860€30.09.2023828€07.10.2023792€14.10.2023799€21.10.2023771€28.10.2023753€04.11.2023769€11.11.2023769€18.11.2023769€25.11.2023769€02.12.2023769€09.12.2023769€16.12.2023769€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila s 3 kabine za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila s 3 kabine (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 36.79% tjedana godišnje (19 tjedana) na temelju 1602 plovila s 3 kabine iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 03.06.2023 (72.69%), a najniža u tjednu od 28.10.2023 (7.53%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila s 3 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
849 Plovila
75.97%
(03.06.2023)
34.15%3.88%
(28.10.2023)
17
Grč
395 Plovila
80.71%
(09.09.2023)
43.47%3.73%
(18.11.2023)
22
Ita
59 Plovila
61.02%
(22.07.2023)
29.92%27.45%
(23.12.2023)
15
Tur
158 Plovila
64%
(24.06.2023)
29.76%0.65%
(02.12.2023)
15
Fra
58 Plovila
72.92%
(13.05.2023)
42.34%17.5%
(09.12.2023)
22
Kar
3 Plovila
100%
(04.11.2023)
68.95%66.67%
(23.12.2023)
35
Špa
12 Plovila
91.67%
(29.04.2023)
40.44%9.09%
(23.12.2023)
21
Plovila:1602


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 255075100Popunjenost%'; 10.62%07.01.202310.31%14.01.202310.31%21.01.202310.27%28.01.20239.26%04.02.202310.4%11.02.202311.08%18.02.20239.58%25.02.202317.56%04.03.202316.17%11.03.20236.21%18.03.202310.4%25.03.202322.63%01.04.202321.14%08.04.202322.46%15.04.202332.19%22.04.202359%29.04.202347.22%06.05.202354.58%13.05.202358.38%20.05.202372.72%27.05.202375.97%03.06.202366.18%10.06.202366.35%17.06.202366.55%24.06.202360.07%01.07.202358.26%08.07.202360%15.07.202359.64%22.07.202355.62%29.07.202357.21%05.08.202351.77%12.08.202351%19.08.202353.01%26.08.202368.04%02.09.202364.9%09.09.202356.89%16.09.202349.47%23.09.202333.41%30.09.202317.87%07.10.202310.94%14.10.202310.31%21.10.20233.88%28.10.202310.46%04.11.202312.83%11.11.202311.93%18.11.202317.33%25.11.202317.36%02.12.202317.55%09.12.202317.36%16.12.202317.17%23.12.2023 32.97%07.01.202333.09%14.01.202333.21%21.01.202333.21%28.01.202333.21%04.02.202333.21%11.02.202333.33%18.02.202334.07%25.02.202322.86%04.03.202323.84%11.03.202311.5%18.03.202312.03%25.03.202322.78%01.04.202327.93%08.04.202325.89%15.04.202336.7%22.04.202344.74%29.04.202346.19%06.05.202363.97%13.05.202366.41%20.05.202364.06%27.05.202374.61%03.06.202379.43%10.06.202369.92%17.06.202374.68%24.06.202367.01%01.07.202371.57%08.07.202372.77%15.07.202375.26%22.07.202370.74%29.07.202371.9%05.08.202363.71%12.08.202366.16%19.08.202364.05%26.08.202374.68%02.09.202380.71%09.09.202376.65%16.09.202366.16%23.09.202367.18%30.09.202345.8%07.10.202327.23%14.10.202318.83%21.10.202310.26%28.10.20236.48%04.11.20234.52%11.11.20233.73%18.11.202315.45%25.11.202315.54%02.12.202315.25%09.12.202315.25%16.12.202316.17%23.12.2023 29.79%07.01.202329.79%14.01.202329.79%21.01.202329.79%28.01.202329.79%04.02.202329.79%11.02.202326.92%18.02.202326.92%25.02.202313.46%04.03.202313.46%11.03.202315.38%18.03.202317.31%25.03.202317.54%01.04.202326.32%08.04.202312.28%15.04.202331.03%22.04.202329.31%29.04.202337.93%06.05.202336.21%13.05.202337.93%20.05.202348.28%27.05.202353.45%03.06.202338.98%10.06.202347.46%17.06.202354.24%24.06.202354.24%01.07.202345.76%08.07.202349.15%15.07.202361.02%22.07.202347.46%29.07.202330.51%05.08.202327.12%12.08.202344.07%19.08.202323.73%26.08.202349.15%02.09.202345.76%09.09.202349.15%16.09.202337.29%23.09.202323.73%30.09.202322.03%07.10.202310.17%14.10.20235.08%21.10.20230%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.202327.45%25.11.202327.45%02.12.202327.45%09.12.202327.45%16.12.202327.45%23.12.2023 16.67%07.01.202317.48%14.01.202322.33%21.01.202320.39%28.01.202320.95%04.02.202322.73%11.02.202329.09%18.02.202326.36%25.02.202323.21%04.03.202323.21%11.03.20237.5%18.03.202312.2%25.03.202325.52%01.04.202327.78%08.04.202330.14%15.04.202332.89%22.04.202350%29.04.202354.67%06.05.202344.97%13.05.202345.27%20.05.202340.94%27.05.202361.49%03.06.202358.11%10.06.202355.78%17.06.202364%24.06.202341.72%01.07.202341.72%08.07.202347.4%15.07.202331.82%22.07.202338.96%29.07.202345.81%05.08.202342.31%12.08.202332.05%19.08.202332.69%26.08.202334.39%02.09.202338.85%09.09.202337.34%16.09.202340.13%23.09.202345.22%30.09.202336.31%07.10.202333.12%14.10.202325.48%21.10.202313.64%28.10.202312.26%04.11.20235.81%11.11.20232.58%18.11.20231.3%25.11.20230.65%02.12.20230.68%09.12.20230.68%16.12.20231.37%23.12.2023 36%07.01.202339.13%14.01.202339.13%21.01.202339.13%28.01.202339.13%04.02.202345.83%11.02.202339.13%18.02.202339.13%25.02.202332.61%04.03.202333.33%11.03.202331.82%18.03.202334.09%25.03.202342.22%01.04.202364.44%08.04.202355.56%15.04.202356.82%22.04.202358.7%29.04.202363.83%06.05.202372.92%13.05.202370.83%20.05.202367.35%27.05.202353.85%03.06.202351.92%10.06.202363.46%17.06.202356.6%24.06.202363.64%01.07.202358.18%08.07.202357.89%15.07.202351.72%22.07.202362.07%29.07.202363.16%05.08.202347.37%12.08.202357.14%19.08.202364.29%26.08.202348.21%02.09.202349.12%09.09.202357.14%16.09.202343.64%23.09.202347.17%30.09.202316.98%07.10.202319.23%14.10.202315.69%21.10.20238.89%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.202317.5%25.11.202317.5%02.12.202317.5%09.12.202317.95%16.12.202330.43%23.12.2023 66.67%07.01.202350%14.01.202350%21.01.202350%28.01.2023100%04.02.202366.67%11.02.202366.67%18.02.202333.33%25.02.202333.33%04.03.202333.33%11.03.202333.33%18.03.202366.67%25.03.2023100%01.04.2023100%08.04.2023100%15.04.202366.67%22.04.202366.67%29.04.2023100%06.05.2023100%13.05.2023100%20.05.202350%27.05.2023100%03.06.202366.67%10.06.202366.67%17.06.202366.67%24.06.2023100%01.07.2023100%08.07.2023100%15.07.202350%22.07.2023100%29.07.20230%05.08.2023100%12.08.2023100%19.08.2023100%26.08.2023100%02.09.2023100%09.09.2023100%16.09.2023100%23.09.2023100%30.09.2023100%07.10.20230%14.10.20230%21.10.202366.67%28.10.2023100%04.11.202366.67%11.11.202366.67%18.11.202333.33%25.11.202333.33%02.12.20230%09.12.20230%16.12.202366.67%23.12.2023 16.67%07.01.202316.67%14.01.202320%21.01.20230%28.01.202316.67%04.02.202325%11.02.202340%18.02.202310%25.02.20230%04.03.202340%11.03.202330%18.03.202330%25.03.202363.64%01.04.202350%08.04.202341.67%15.04.202383.33%22.04.202391.67%29.04.202383.33%06.05.202358.33%13.05.202366.67%20.05.202383.33%27.05.202383.33%03.06.202358.33%10.06.202366.67%17.06.202375%24.06.202375%01.07.202325%08.07.202350%15.07.202358.33%22.07.202375%29.07.202333.33%05.08.202350%12.08.202333.33%19.08.202333.33%26.08.202350%02.09.202350%09.09.202333.33%16.09.202350%23.09.202350%30.09.202350%07.10.202325%14.10.202366.67%21.10.202358.33%28.10.20239.09%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20239.09%02.12.20239.09%09.12.20239.09%16.12.20239.09%23.12.2023

Koliki je broj plovila s 4 kabine za iznajmljivanje u 2023?

Postoji 1874 plovila s 4 kabine za najam u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 31.05.2023

       
 
HrvGrčItaTurFraKarŠpa 2505007501000Broj plovila s 4 kabine#'; 932 557 90 162 31 27 20

Kolika je prosječna cijena najma plovila s 4 kabine u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 4 kabine u 2023 je 4.438€ tjedno na temelju 1874 plovila s 4 kabine iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 05.08.2023 (6.544€), a najniža je u tjednu od 21.01.2023 (3.557€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 46% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila s 4 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
932 Plovila
6.494€
(05.08.2023)
4.301€3.357€
(28.10.2023)
↓48%
Grč
557 Plovila
6.483€
(05.08.2023)
4.275€3.342€
(01.04.2023)
↓48%
Ita
90 Plovila
7.314€
(05.08.2023)
4.151€3.377€
(28.10.2023)
↓54%
Tur
162 Plovila
5.853€
(09.09.2023)
4.836€3.999€
(23.12.2023)
↓32%
Fra
31 Plovila
7.359€
(05.08.2023)
4.011€2.821€
(25.03.2023)
↓62%
Kar
27 Plovila
8.879€
(23.12.2023)
5.838€3.848€
(30.09.2023)
↓57%
Špa
20 Plovila
12.425€
(29.07.2023)
9.025€7.695€
(25.03.2023)
↓38%
Plovila:1874


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 3000600090001200015000Cijena€/tjedan'; 3.391€07.01.20233.391€14.01.20233.391€21.01.20233.391€28.01.20233.391€04.02.20233.391€11.02.20233.391€18.02.20233.391€25.02.20233.396€04.03.20233.396€11.03.20233.388€18.03.20233.389€25.03.20233.427€01.04.20233.482€08.04.20233.499€15.04.20233.653€22.04.20233.797€29.04.20233.886€06.05.20234.231€13.05.20234.526€20.05.20234.806€27.05.20235.264€03.06.20235.310€10.06.20235.608€17.06.20235.923€24.06.20236.168€01.07.20236.253€08.07.20236.396€15.07.20236.470€22.07.20236.484€29.07.20236.494€05.08.20236.325€12.08.20236.038€19.08.20235.777€26.08.20235.582€02.09.20235.278€09.09.20234.887€16.09.20234.281€23.09.20233.747€30.09.20233.478€07.10.20233.385€14.10.20233.373€21.10.20233.357€28.10.20233.416€04.11.20233.428€11.11.20233.437€18.11.20233.433€25.11.20233.455€02.12.20233.455€09.12.20233.421€16.12.20233.421€23.12.2023 3.348€07.01.20233.348€14.01.20233.348€21.01.20233.348€28.01.20233.348€04.02.20233.348€11.02.20233.348€18.02.20233.348€25.02.20233.349€04.03.20233.349€11.03.20233.349€18.03.20233.349€25.03.20233.342€01.04.20233.343€08.04.20233.366€15.04.20233.803€22.04.20234.176€29.04.20234.179€06.05.20234.202€13.05.20234.679€20.05.20234.816€27.05.20234.981€03.06.20235.018€10.06.20235.419€17.06.20235.522€24.06.20235.599€01.07.20235.662€08.07.20235.647€15.07.20235.754€22.07.20236.336€29.07.20236.483€05.08.20236.415€12.08.20235.708€19.08.20235.561€26.08.20235.528€02.09.20235.464€09.09.20235.152€16.09.20235.046€23.09.20234.215€30.09.20233.971€07.10.20233.612€14.10.20233.461€21.10.20233.450€28.10.20233.424€04.11.20233.444€11.11.20233.444€18.11.20233.511€25.11.20233.520€02.12.20233.533€09.12.20233.533€16.12.20233.533€23.12.2023 3.475€07.01.20233.475€14.01.20233.475€21.01.20233.475€28.01.20233.475€04.02.20233.475€11.02.20233.475€18.02.20233.475€25.02.20233.475€04.03.20233.475€11.03.20233.475€18.03.20233.483€25.03.20233.494€01.04.20233.586€08.04.20233.594€15.04.20233.617€22.04.20233.684€29.04.20233.709€06.05.20233.733€13.05.20233.825€20.05.20234.170€27.05.20234.361€03.06.20234.432€10.06.20234.697€17.06.20234.971€24.06.20235.160€01.07.20235.294€08.07.20235.671€15.07.20235.803€22.07.20236.502€29.07.20237.314€05.08.20237.289€12.08.20236.176€19.08.20235.427€26.08.20234.966€02.09.20234.786€09.09.20234.423€16.09.20234.000€23.09.20233.664€30.09.20233.527€07.10.20233.452€14.10.20233.385€21.10.20233.377€28.10.20233.424€04.11.20233.424€11.11.20233.424€18.11.20233.529€25.11.20233.532€02.12.20233.532€09.12.20233.532€16.12.20233.532€23.12.2023 4.058€07.01.20234.058€14.01.20234.058€21.01.20234.058€28.01.20234.058€04.02.20234.058€11.02.20234.058€18.02.20234.058€25.02.20234.069€04.03.20234.070€11.03.20234.070€18.03.20234.074€25.03.20234.170€01.04.20234.245€08.04.20234.457€15.04.20234.697€22.04.20234.900€29.04.20234.957€06.05.20235.118€13.05.20235.178€20.05.20235.235€27.05.20235.223€03.06.20235.300€10.06.20235.371€17.06.20235.553€24.06.20235.645€01.07.20235.725€08.07.20235.667€15.07.20235.680€22.07.20235.705€29.07.20235.807€05.08.20235.852€12.08.20235.743€19.08.20235.762€26.08.20235.818€02.09.20235.853€09.09.20235.815€16.09.20235.815€23.09.20235.604€30.09.20235.424€07.10.20235.173€14.10.20235.061€21.10.20234.812€28.10.20234.316€04.11.20234.104€11.11.20234.064€18.11.20234.017€25.11.20233.999€02.12.20233.999€09.12.20233.999€16.12.20233.999€23.12.2023 2.826€07.01.20232.826€14.01.20232.826€21.01.20232.826€28.01.20232.826€04.02.20232.826€11.02.20232.826€18.02.20232.826€25.02.20232.826€04.03.20232.821€11.03.20232.821€18.03.20232.821€25.03.20232.959€01.04.20233.189€08.04.20233.349€15.04.20233.458€22.04.20233.676€29.04.20233.802€06.05.20234.102€13.05.20234.310€20.05.20234.435€27.05.20234.939€03.06.20235.074€10.06.20234.701€17.06.20234.866€24.06.20235.356€01.07.20235.672€08.07.20235.897€15.07.20236.312€22.07.20237.159€29.07.20237.359€05.08.20237.277€12.08.20235.911€19.08.20235.167€26.08.20235.031€02.09.20234.892€09.09.20234.345€16.09.20234.304€23.09.20233.782€30.09.20233.599€07.10.20233.546€14.10.20233.467€21.10.20233.216€28.10.20233.194€04.11.20233.194€11.11.20233.194€18.11.20233.170€25.11.20233.170€02.12.20233.170€09.12.20233.170€16.12.20233.228€23.12.2023 6.568€07.01.20236.568€14.01.20236.849€21.01.20237.258€28.01.20237.371€04.02.20237.606€11.02.20237.971€18.02.20237.759€25.02.20237.110€04.03.20236.962€11.03.20236.828€18.03.20236.697€25.03.20236.221€01.04.20236.221€08.04.20235.726€15.04.20235.793€22.04.20235.239€29.04.20234.796€06.05.20234.591€13.05.20234.459€20.05.20234.121€27.05.20234.232€03.06.20234.139€10.06.20234.215€17.06.20234.090€24.06.20233.870€01.07.20233.927€08.07.20235.441€15.07.20235.401€22.07.20235.964€29.07.20235.964€05.08.20235.964€12.08.20235.964€19.08.20235.964€26.08.20235.964€02.09.20235.964€09.09.20235.964€16.09.20235.964€23.09.20233.848€30.09.20234.306€07.10.20234.529€14.10.20234.507€21.10.20235.030€28.10.20235.858€04.11.20236.372€11.11.20236.695€18.11.20236.511€25.11.20236.456€02.12.20236.357€09.12.20236.663€16.12.20238.879€23.12.2023 7.695€07.01.20237.695€14.01.20237.695€21.01.20237.695€28.01.20237.695€04.02.20237.695€11.02.20237.695€18.02.20237.695€25.02.20237.695€04.03.20237.695€11.03.20237.695€18.03.20237.695€25.03.20237.792€01.04.20237.814€08.04.20237.864€15.04.20238.093€22.04.20238.145€29.04.20238.367€06.05.20238.599€13.05.20238.860€20.05.20239.089€27.05.202310.046€03.06.202310.300€10.06.202310.121€17.06.202310.749€24.06.202311.603€01.07.202311.657€08.07.202311.693€15.07.202311.965€22.07.202312.425€29.07.202312.423€05.08.202312.369€12.08.202311.617€19.08.202311.443€26.08.202310.835€02.09.202310.709€09.09.202310.533€16.09.20239.659€23.09.20238.428€30.09.20238.197€07.10.20237.917€14.10.20237.850€21.10.20237.822€28.10.20237.870€04.11.20237.870€11.11.20237.870€18.11.20237.870€25.11.20237.870€02.12.20237.870€09.12.20237.870€16.12.20237.870€23.12.2023

Koliko košta najam plovila s 4 kabine po osobi u 2023?

Prosječna cijena najma plovila s 4 kabine po osobi u 2023 je 507€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 1874 plovila s 4 kabine iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 05.08.2023 (740€), a najniža u tjednu od 21.01.2023 (408€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 45%.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječne cijene najma plovila s 4 kabine po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
932 Plovila
740€
(05.08.2023)
496€387€
(28.10.2023)
↓48%
Grč
557 Plovila
726€
(05.08.2023)
483€381€
(01.04.2023)
↓47%
Ita
90 Plovila
766€
(05.08.2023)
440€362€
(28.10.2023)
↓53%
Tur
162 Plovila
691€
(12.08.2023)
571€474€
(23.12.2023)
↓31%
Fra
31 Plovila
788€
(05.08.2023)
437€307€
(25.03.2023)
↓61%
Kar
27 Plovila
915€
(23.12.2023)
597€396€
(01.07.2023)
↓57%
Špa
20 Plovila
1.483€
(29.07.2023)
1.093€940€
(25.03.2023)
↓37%
Plovila:1874


       
 
1234567891011122023 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50010001500Cijena po osobi€/tjedan'; 391€07.01.2023391€14.01.2023391€21.01.2023391€28.01.2023391€04.02.2023391€11.02.2023391€18.02.2023391€25.02.2023392€04.03.2023392€11.03.2023391€18.03.2023391€25.03.2023395€01.04.2023401€08.04.2023412€15.04.2023429€22.04.2023444€29.04.2023454€06.05.2023491€13.05.2023523€20.05.2023553€27.05.2023606€03.06.2023611€10.06.2023644€17.06.2023679€24.06.2023706€01.07.2023716€08.07.2023730€15.07.2023738€22.07.2023740€29.07.2023740€05.08.2023723€12.08.2023692€19.08.2023664€26.08.2023640€02.09.2023608€09.09.2023566€16.09.2023500€23.09.2023439€30.09.2023410€07.10.2023401€14.10.2023388€21.10.2023387€28.10.2023393€04.11.2023394€11.11.2023395€18.11.2023395€25.11.2023398€02.12.2023398€09.12.2023394€16.12.2023394€23.12.2023 382€07.01.2023382€14.01.2023382€21.01.2023382€28.01.2023382€04.02.2023382€11.02.2023382€18.02.2023382€25.02.2023382€04.03.2023382€11.03.2023382€18.03.2023382€25.03.2023381€01.04.2023381€08.04.2023384€15.04.2023432€22.04.2023471€29.04.2023471€06.05.2023474€13.05.2023527€20.05.2023541€27.05.2023560€03.06.2023564€10.06.2023608€17.06.2023619€24.06.2023629€01.07.2023636€08.07.2023635€15.07.2023646€22.07.2023710€29.07.2023726€05.08.2023718€12.08.2023641€19.08.2023625€26.08.2023620€02.09.2023612€09.09.2023578€16.09.2023567€23.09.2023475€30.09.2023449€07.10.2023410€14.10.2023394€21.10.2023392€28.10.2023389€04.11.2023391€11.11.2023391€18.11.2023398€25.11.2023399€02.12.2023401€09.12.2023401€16.12.2023401€23.12.2023 369€07.01.2023369€14.01.2023369€21.01.2023369€28.01.2023369€04.02.2023369€11.02.2023369€18.02.2023369€25.02.2023369€04.03.2023369€11.03.2023369€18.03.2023371€25.03.2023372€01.04.2023381€08.04.2023382€15.04.2023384€22.04.2023391€29.04.2023393€06.05.2023396€13.05.2023405€20.05.2023440€27.05.2023459€03.06.2023468€10.06.2023495€17.06.2023524€24.06.2023543€01.07.2023557€08.07.2023596€15.07.2023610€22.07.2023684€29.07.2023766€05.08.2023764€12.08.2023649€19.08.2023573€26.08.2023525€02.09.2023505€09.09.2023468€16.09.2023425€23.09.2023391€30.09.2023377€07.10.2023369€14.10.2023362€21.10.2023362€28.10.2023366€04.11.2023366€11.11.2023366€18.11.2023377€25.11.2023377€02.12.2023377€09.12.2023377€16.12.2023377€23.12.2023 481€07.01.2023481€14.01.2023481€21.01.2023481€28.01.2023481€04.02.2023481€11.02.2023481€18.02.2023481€25.02.2023482€04.03.2023482€11.03.2023482€18.03.2023483€25.03.2023494€01.04.2023502€08.04.2023527€15.04.2023555€22.04.2023579€29.04.2023585€06.05.2023604€13.05.2023611€20.05.2023618€27.05.2023617€03.06.2023626€10.06.2023634€17.06.2023655€24.06.2023667€01.07.2023677€08.07.2023669€15.07.2023671€22.07.2023674€29.07.2023685€05.08.2023691€12.08.2023677€19.08.2023680€26.08.2023686€02.09.2023689€09.09.2023686€16.09.2023686€23.09.2023660€30.09.2023639€07.10.2023611€14.10.2023597€21.10.2023568€28.10.2023511€04.11.2023486€11.11.2023481€18.11.2023476€25.11.2023474€02.12.2023474€09.12.2023474€16.12.2023474€23.12.2023 308€07.01.2023308€14.01.2023308€21.01.2023308€28.01.2023308€04.02.2023308€11.02.2023308€18.02.2023308€25.02.2023308€04.03.2023307€11.03.2023307€18.03.2023307€25.03.2023325€01.04.2023350€08.04.2023367€15.04.2023378€22.04.2023400€29.04.2023412€06.05.2023444€13.05.2023468€20.05.2023481€27.05.2023535€03.06.2023548€10.06.2023511€17.06.2023532€24.06.2023583€01.07.2023615€08.07.2023639€15.07.2023681€22.07.2023768€29.07.2023788€05.08.2023780€12.08.2023641€19.08.2023562€26.08.2023549€02.09.2023535€09.09.2023473€16.09.2023470€23.09.2023415€30.09.2023396€07.10.2023391€14.10.2023383€21.10.2023357€28.10.2023355€04.11.2023355€11.11.2023355€18.11.2023353€25.11.2023353€02.12.2023353€09.12.2023353€16.12.2023359€23.12.2023 671€07.01.2023671€14.01.2023700€21.01.2023742€28.01.2023753€04.02.2023777€11.02.2023815€18.02.2023793€25.02.2023727€04.03.2023712€11.03.2023698€18.03.2023684€25.03.2023636€01.04.2023636€08.04.2023586€15.04.2023593€22.04.2023536€29.04.2023491€06.05.2023469€13.05.2023456€20.05.2023422€27.05.2023433€03.06.2023423€10.06.2023431€17.06.2023418€24.06.2023396€01.07.2023401€08.07.2023552€15.07.2023548€22.07.2023606€29.07.2023606€05.08.2023606€12.08.2023606€19.08.2023606€26.08.2023606€02.09.2023606€09.09.2023606€16.09.2023606€23.09.2023396€30.09.2023444€07.10.2023467€14.10.2023466€21.10.2023520€28.10.2023604€04.11.2023657€11.11.2023690€18.11.2023671€25.11.2023665€02.12.2023655€09.12.2023686€16.12.2023915€23.12.2023 940€07.01.2023940€14.01.2023940€21.01.2023940€28.01.2023940€04.02.2023940€11.02.2023940€18.02.2023940€25.02.2023940€04.03.2023940€11.03.2023940€18.03.2023940€25.03.2023952€01.04.2023954€08.04.2023960€15.04.2023983€22.04.2023989€29.04.20231.013€06.05.20231.039€13.05.20231.066€20.05.20231.098€27.05.20231.217€03.06.20231.242€10.06.20231.221€17.06.20231.288€24.06.20231.396€01.07.20231.402€08.07.20231.408€15.07.20231.434€22.07.20231.483€29.07.20231.482€05.08.20231.479€12.08.20231.399€19.08.20231.376€26.08.20231.298€02.09.20231.283€09.09.20231.265€16.09.20231.175€23.09.20231.020€30.09.2023992€07.10.2023963€14.10.2023955€21.10.2023952€28.10.2023958€04.11.2023958€11.11.2023958€18.11.2023958€25.11.2023958€02.12.2023958€09.12.2023958€16.12.2023958€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila s 4 kabine za najam u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila s 4 kabine (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2023 je 36.72% tjedana godišnje (19 tjedana) na temelju 1568 plovila s 4 kabine iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 03.06.2023 (72.35%), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (5.14%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 31.05.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila s 4 kabine

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
730 Plovila
77.38%
(03.06.2023)
33.18%4.26%
(28.10.2023)
17
Grč
499 Plovila
78.76%
(16.09.2023)
41%4.46%
(18.11.2023)
21
Ita
77 Plovila
68.42%
(22.07.2023)
32.78%22.54%
(23.12.2023)
17
Tur
153 Plovila
65.71%
(03.06.2023)
30.45%2.01%
(02.12.2023)
16
Fra
29 Plovila
69.57%
(06.05.2023)
36.72%13.04%
(16.12.2023)
19
Kar
12 Plovila
100%
(11.03.2023)
46.77%10%
(16.12.2023)
24
Špa
18 Plovila
93.75%
(03.06.2023)
43.15%0%
(23.12.2023)
22
Plovila:1568