Grafikoni statistike najma plovila

Odaberi sadržaj grafova:

Godina
Kabine
Zemlja

Grupa
ili
Model

Pripremili smo statističke podatke o raspoloživosti plovila i jahti za najam, uz njihov grafički prikaz koji uključuje tablice, dijagrame i grafikone. Prikazuju se sljedeće vrste grafikona:
 
- Grafikoni s podacima o broju plovila
- Grafikoni s promjenama cijena najma plovila tijekom godine
- Grafikoni s promjenama cijena po osobi (cijena preračunata prema maksimalnom broju osoba dopuštenih na brodu)
- Grafikoni s promjenama postotka rezervacija najma plovila tijekom godine
 
Svi ovi podaci mogu se usporediti između zemalja u kojima nudimo brodove za najam, poput Hrvatske, Grčke, Francuske, Italije, Turske, Španjolske i cijele karipske regije. Kako bismo vam olakšali usporedbu cijena plovila u pojedinim zemljama, omogućili smo filtriranje podataka na kartama. Podatke na grafikonima moguće je filtrirati prema odredištima odabirom zemlje, regije ili grada za koji vas zanima statistika chartera. Filter prema broju kabina omogućuje posjetiteljima lakše uočavanje razlika u cijenama brodova približno iste veličine, odnosno s istim brojem kabina. Slično tome, filter prema tipu plovila omogućuje posjetiteljima da se u prikazanim grafikonima fokusiraju samo na one tipove koji ih zanimaju (jedrilice, motorna plovila, katamarani ili motorni jedrenjaci). Postotak rezervacija i cijena bitan je faktor pri donošenju odluke o ulaganju u određeni model plovila za najam, stoga je moguće filtrirati grafikone prema konkretnom modelu plovila koje se koristi u charteru. Odabirom godine u filteru omogućili smo prikaz podataka na grafikonima za tekuću ili neku od prošlih godina, kao i povijesni pregled arhive podataka unazad nekoliko godina.
 
Vjerujemo da bi ovakav grafički prikaz važnih podataka bio koristan za analizu tržišta i donošenje odluka, bilo o ulaganju u najam jahti ili o izboru optimalnog razdoblja za najam plovila. Isto tako, naši statistički podaci izvrstan su izvor informacija za novinare i blogere koji pišu o kretanju cijena u nautičkom sektoru turističkog tržišta.
 
Svi grafikoni dostupni su za preuzimanje u SVG formatu i mogu se besplatno koristiti u člancima i blogovima novinara, reportera ili blogera, ali uz obavezno navođenje naše web stranice u obliku poveznice na nju.

 


Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u 2024?

Postoji 10001 plovila za najam u 2024 u našoj ponudi.

Ažurirano: 13.06.2024


       
 
HrvGrčItaTurFraKarŠpa 10002000300040005000Broj plovila#'; 4006 2592 959 629 207 768 338

Kolika je prosječna cijena najma plovila u 2024?

Prosječna cijena najma plovila u 2024 je 5.214€ tjedno na temelju 10001 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 03.08.2024 (7.293€), a najniža je u tjednu od 26.10.2024 (4.317€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 41% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 13.06.2024


Prosječne cijene najma plovila

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
4006 Plovila
6.797€
(03.08.2024)
4.494€3.380€
(19.10.2024)
↓50%
Grč
2592 Plovila
7.553€
(03.08.2024)
5.037€3.913€
(06.04.2024)
↓48%
Ita
959 Plovila
8.832€
(10.08.2024)
4.926€3.808€
(26.10.2024)
↓57%
Tur
629 Plovila
6.562€
(17.08.2024)
5.354€4.384€
(30.11.2024)
↓33%
Fra
207 Plovila
6.810€
(10.08.2024)
4.138€2.920€
(14.12.2024)
↓57%
Kar
768 Plovila
12.867€
(21.12.2024)
9.282€7.377€
(24.08.2024)
↓43%
Špa
338 Plovila
8.337€
(03.08.2024)
5.566€4.396€
(09.03.2024)
↓47%
Plovila:10001


       
 
1234567891011122024 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 3000600090001200015000Cijena€/tjedan'; 3.560€06.01.20243.561€13.01.20243.561€20.01.20243.551€27.01.20243.554€03.02.20243.554€10.02.20243.554€17.02.20243.554€24.02.20243.555€02.03.20243.545€09.03.20243.546€16.03.20243.544€23.03.20243.569€30.03.20243.597€06.04.20243.633€13.04.20243.782€20.04.20243.975€27.04.20244.089€04.05.20244.375€11.05.20244.802€18.05.20245.240€25.05.20245.640€01.06.20245.845€08.06.20245.856€15.06.20246.194€22.06.20246.492€29.06.20246.588€06.07.20246.693€13.07.20246.787€20.07.20246.775€27.07.20246.797€03.08.20246.658€10.08.20246.349€17.08.20246.071€24.08.20245.805€31.08.20245.540€07.09.20245.117€14.09.20244.507€21.09.20243.904€28.09.20243.581€05.10.20243.430€12.10.20243.380€19.10.20243.390€26.10.20243.449€02.11.20243.451€09.11.20243.481€16.11.20243.515€23.11.20243.541€30.11.20243.553€07.12.20243.554€14.12.20243.532€21.12.2024 3.981€06.01.20243.984€13.01.20243.983€20.01.20243.981€27.01.20243.980€03.02.20243.979€10.02.20243.979€17.02.20243.979€24.02.20243.961€02.03.20243.947€09.03.20243.947€16.03.20243.949€23.03.20243.932€30.03.20243.913€06.04.20243.951€13.04.20244.290€20.04.20244.825€27.04.20244.860€04.05.20244.898€11.05.20245.332€18.05.20245.811€25.05.20245.936€01.06.20245.900€08.06.20246.326€15.06.20246.538€22.06.20246.670€29.06.20246.699€06.07.20246.728€13.07.20246.763€20.07.20247.358€27.07.20247.553€03.08.20247.551€10.08.20247.018€17.08.20246.618€24.08.20246.491€31.08.20246.482€07.09.20246.078€14.09.20245.937€21.09.20245.039€28.09.20244.694€05.10.20244.353€12.10.20244.061€19.10.20244.013€26.10.20243.990€02.11.20244.023€09.11.20244.044€16.11.20244.058€23.11.20244.098€30.11.20244.133€07.12.20244.134€14.12.20244.135€21.12.2024 4.028€06.01.20244.039€13.01.20244.052€20.01.20244.065€27.01.20244.091€03.02.20244.092€10.02.20244.106€17.02.20244.136€24.02.20244.081€02.03.20244.095€09.03.20244.108€16.03.20244.124€23.03.20244.148€30.03.20244.195€06.04.20244.230€13.04.20244.266€20.04.20244.286€27.04.20244.369€04.05.20244.402€11.05.20244.622€18.05.20244.975€25.05.20245.334€01.06.20245.333€08.06.20245.687€15.06.20246.186€22.06.20246.336€29.06.20246.638€06.07.20246.977€13.07.20247.227€20.07.20247.690€27.07.20248.796€03.08.20248.832€10.08.20247.644€17.08.20246.563€24.08.20246.254€31.08.20245.705€07.09.20245.419€14.09.20244.873€21.09.20244.377€28.09.20244.116€05.10.20243.915€12.10.20243.820€19.10.20243.808€26.10.20243.893€02.11.20243.874€09.11.20243.849€16.11.20243.853€23.11.20243.907€30.11.20243.913€07.12.20243.908€14.12.20243.974€21.12.2024 4.493€06.01.20244.492€13.01.20244.492€20.01.20244.482€27.01.20244.482€03.02.20244.481€10.02.20244.482€17.02.20244.460€24.02.20244.464€02.03.20244.461€09.03.20244.446€16.03.20244.448€23.03.20244.530€30.03.20244.654€06.04.20244.726€13.04.20245.197€20.04.20245.327€27.04.20245.429€04.05.20245.540€11.05.20245.580€18.05.20245.685€25.05.20245.944€01.06.20245.971€08.06.20246.125€15.06.20246.129€22.06.20246.288€29.06.20246.364€06.07.20246.400€13.07.20246.441€20.07.20246.504€27.07.20246.545€03.08.20246.559€10.08.20246.562€17.08.20246.534€24.08.20246.397€31.08.20246.417€07.09.20246.380€14.09.20246.340€21.09.20246.090€28.09.20245.858€05.10.20245.759€12.10.20245.507€19.10.20245.357€26.10.20245.053€02.11.20244.763€09.11.20244.433€16.11.20244.405€23.11.20244.384€30.11.20244.400€07.12.20244.400€14.12.20244.402€21.12.2024 3.359€06.01.20243.351€13.01.20243.351€20.01.20243.351€27.01.20243.480€03.02.20243.485€10.02.20243.485€17.02.20243.485€24.02.20243.278€02.03.20243.286€09.03.20243.273€16.03.20243.273€23.03.20243.304€30.03.20243.370€06.04.20243.487€13.04.20243.556€20.04.20243.776€27.04.20244.169€04.05.20243.910€11.05.20244.182€18.05.20244.198€25.05.20244.498€01.06.20244.567€08.06.20244.576€15.06.20244.954€22.06.20245.153€29.06.20245.644€06.07.20245.877€13.07.20246.170€20.07.20246.436€27.07.20246.796€03.08.20246.810€10.08.20246.117€17.08.20245.400€24.08.20245.088€31.08.20244.828€07.09.20244.736€14.09.20244.601€21.09.20244.130€28.09.20243.868€05.10.20243.618€12.10.20243.571€19.10.20243.436€26.10.20243.268€02.11.20243.282€09.11.20243.287€16.11.20243.287€23.11.20243.295€30.11.20243.372€07.12.20242.920€14.12.20243.042€21.12.2024 9.916€06.01.20249.928€13.01.202410.053€20.01.202410.004€27.01.202410.558€03.02.202410.533€10.02.202410.779€17.02.202410.691€24.02.202410.456€02.03.202410.674€09.03.202410.516€16.03.202410.895€23.03.202410.931€30.03.202410.504€06.04.202410.355€13.04.202410.336€20.04.202410.038€27.04.20249.403€04.05.20249.232€11.05.20249.286€18.05.20249.057€25.05.20248.723€01.06.20248.586€08.06.20248.607€15.06.20248.627€22.06.20248.601€29.06.20248.607€06.07.20248.624€13.07.20248.612€20.07.20248.349€27.07.20247.989€03.08.20247.738€10.08.20247.550€17.08.20247.377€24.08.20247.770€31.08.20247.759€07.09.20247.744€14.09.20247.765€21.09.20247.811€28.09.20248.026€05.10.20248.150€12.10.20248.279€19.10.20248.510€26.10.20248.812€02.11.20249.237€09.11.20249.627€16.11.20249.903€23.11.20249.628€30.11.20249.386€07.12.20249.972€14.12.202412.867€21.12.2024 4.530€06.01.20244.494€13.01.20244.493€20.01.20244.494€27.01.20244.493€03.02.20244.494€10.02.20244.501€17.02.20244.501€24.02.20244.454€02.03.20244.396€09.03.20244.447€16.03.20244.508€23.03.20244.522€30.03.20244.529€06.04.20244.518€13.04.20244.676€20.04.20244.840€27.04.20245.127€04.05.20245.218€11.05.20245.608€18.05.20245.919€25.05.20246.171€01.06.20246.316€08.06.20246.617€15.06.20246.870€22.06.20247.183€29.06.20247.366€06.07.20247.563€13.07.20247.854€20.07.20248.155€27.07.20248.337€03.08.20248.246€10.08.20247.930€17.08.20247.160€24.08.20246.926€31.08.20246.798€07.09.20246.405€14.09.20246.134€21.09.20245.633€28.09.20245.342€05.10.20245.000€12.10.20244.799€19.10.20244.657€26.10.20244.633€02.11.20244.657€09.11.20244.653€16.11.20244.596€23.11.20244.648€30.11.20244.681€07.12.20244.859€14.12.20244.925€21.12.2024

Koliko košta najam plovila po osobi u 2024?

Prosječna cijena najma plovila po osobi u 2024 je 567€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 10001 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 03.08.2024 (784€), a najniža u tjednu od 26.10.2024 (473€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 40%.

Ažurirano: 13.06.2024


Prosječne cijene najma plovila po osobi

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
Hrv
4006 Plovila
749€
(03.08.2024)
506€387€
(19.10.2024)
↓48%
Grč
2592 Plovila
801€
(03.08.2024)
542€427€
(06.04.2024)
↓47%
Ita
959 Plovila
900€
(10.08.2024)
508€397€
(26.10.2024)
↓56%
Tur
629 Plovila
749€
(17.08.2024)
615€504€
(30.11.2024)
↓33%
Fra
207 Plovila
694€
(10.08.2024)
417€293€
(14.12.2024)
↓58%
Kar
768 Plovila
1.329€
(21.12.2024)
977€797€
(24.08.2024)
↓40%
Špa
338 Plovila
881€
(03.08.2024)
599€475€
(09.03.2024)
↓46%
Plovila:10001


       
 
1234567891011122024 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 50010001500Cijena po osobi€/tjedan'; 408€06.01.2024408€13.01.2024408€20.01.2024407€27.01.2024407€03.02.2024407€10.02.2024407€17.02.2024407€24.02.2024407€02.03.2024406€09.03.2024407€16.03.2024406€23.03.2024409€30.03.2024412€06.04.2024416€13.04.2024432€20.04.2024452€27.04.2024464€04.05.2024494€11.05.2024539€18.05.2024584€25.05.2024627€01.06.2024649€08.06.2024648€15.06.2024685€22.06.2024715€29.06.2024726€06.07.2024737€13.07.2024748€20.07.2024746€27.07.2024749€03.08.2024733€10.08.2024701€17.08.2024672€24.08.2024642€31.08.2024614€07.09.2024569€14.09.2024506€21.09.2024442€28.09.2024408€05.10.2024392€12.10.2024387€19.10.2024388€26.10.2024395€02.11.2024395€09.11.2024398€16.11.2024402€23.11.2024405€30.11.2024406€07.12.2024406€14.12.2024405€21.12.2024 433€06.01.2024434€13.01.2024434€20.01.2024434€27.01.2024433€03.02.2024433€10.02.2024433€17.02.2024433€24.02.2024432€02.03.2024430€09.03.2024430€16.03.2024430€23.03.2024429€30.03.2024427€06.04.2024430€13.04.2024465€20.04.2024519€27.04.2024523€04.05.2024527€11.05.2024572€18.05.2024621€25.05.2024634€01.06.2024630€08.06.2024674€15.06.2024696€22.06.2024710€29.06.2024713€06.07.2024716€13.07.2024720€20.07.2024781€27.07.2024801€03.08.2024800€10.08.2024746€17.08.2024705€24.08.2024691€31.08.2024690€07.09.2024648€14.09.2024633€21.09.2024540€28.09.2024505€05.10.2024471€12.10.2024442€19.10.2024437€26.10.2024435€02.11.2024438€09.11.2024440€16.11.2024442€23.11.2024445€30.11.2024449€07.12.2024449€14.12.2024450€21.12.2024 417€06.01.2024418€13.01.2024420€20.01.2024421€27.01.2024424€03.02.2024424€10.02.2024425€17.02.2024428€24.02.2024424€02.03.2024425€09.03.2024427€16.03.2024428€23.03.2024431€30.03.2024436€06.04.2024439€13.04.2024443€20.04.2024445€27.04.2024454€04.05.2024458€11.05.2024479€18.05.2024515€25.05.2024548€01.06.2024547€08.06.2024581€15.06.2024630€22.06.2024645€29.06.2024678€06.07.2024712€13.07.2024736€20.07.2024786€27.07.2024895€03.08.2024900€10.08.2024782€17.08.2024678€24.08.2024645€31.08.2024584€07.09.2024555€14.09.2024500€21.09.2024453€28.09.2024427€05.10.2024406€12.10.2024398€19.10.2024397€26.10.2024405€02.11.2024403€09.11.2024401€16.11.2024401€23.11.2024406€30.11.2024406€07.12.2024406€14.12.2024412€21.12.2024 518€06.01.2024518€13.01.2024518€20.01.2024517€27.01.2024517€03.02.2024517€10.02.2024517€17.02.2024515€24.02.2024515€02.03.2024515€09.03.2024512€16.03.2024513€23.03.2024523€30.03.2024537€06.04.2024545€13.04.2024599€20.04.2024614€27.04.2024625€04.05.2024639€11.05.2024644€18.05.2024654€25.05.2024682€01.06.2024685€08.06.2024702€15.06.2024701€22.06.2024718€29.06.2024726€06.07.2024730€13.07.2024735€20.07.2024742€27.07.2024747€03.08.2024748€10.08.2024749€17.08.2024747€24.08.2024734€31.08.2024737€07.09.2024732€14.09.2024727€21.09.2024701€28.09.2024675€05.10.2024663€12.10.2024633€19.10.2024616€26.10.2024581€02.11.2024547€09.11.2024510€16.11.2024507€23.11.2024504€30.11.2024506€07.12.2024506€14.12.2024506€21.12.2024 336€06.01.2024335€13.01.2024335€20.01.2024335€27.01.2024345€03.02.2024345€10.02.2024345€17.02.2024345€24.02.2024326€02.03.2024327€09.03.2024326€16.03.2024326€23.03.2024330€30.03.2024340€06.04.2024354€13.04.2024359€20.04.2024383€27.04.2024425€04.05.2024398€11.05.2024423€18.05.2024422€25.05.2024455€01.06.2024461€08.06.2024461€15.06.2024501€22.06.2024522€29.06.2024571€06.07.2024596€13.07.2024628€20.07.2024654€27.07.2024692€03.08.2024694€10.08.2024623€17.08.2024548€24.08.2024518€31.08.2024488€07.09.2024478€14.09.2024466€21.09.2024417€28.09.2024392€05.10.2024364€12.10.2024359€19.10.2024346€26.10.2024323€02.11.2024324€09.11.2024325€16.11.2024325€23.11.2024326€30.11.2024334€07.12.2024293€14.12.2024304€21.12.2024 1.037€06.01.20241.038€13.01.20241.051€20.01.20241.046€27.01.20241.098€03.02.20241.097€10.02.20241.120€17.02.20241.112€24.02.20241.090€02.03.20241.112€09.03.20241.097€16.03.20241.135€23.03.20241.134€30.03.20241.093€06.04.20241.081€13.04.20241.080€20.04.20241.049€27.04.2024990€04.05.2024973€11.05.2024977€18.05.2024955€25.05.2024926€01.06.2024913€08.06.2024915€15.06.2024917€22.06.2024915€29.06.2024913€06.07.2024912€13.07.2024912€20.07.2024887€27.07.2024855€03.08.2024831€10.08.2024812€17.08.2024797€24.08.2024830€31.08.2024829€07.09.2024828€14.09.2024830€21.09.2024832€28.09.2024854€05.10.2024866€12.10.2024878€19.10.2024899€26.10.2024929€02.11.2024970€09.11.20241.005€16.11.20241.031€23.11.20241.006€30.11.2024983€07.12.20241.041€14.12.20241.329€21.12.2024 489€06.01.2024485€13.01.2024485€20.01.2024485€27.01.2024485€03.02.2024485€10.02.2024486€17.02.2024486€24.02.2024482€02.03.2024475€09.03.2024480€16.03.2024487€23.03.2024489€30.03.2024491€06.04.2024492€13.04.2024508€20.04.2024524€27.04.2024553€04.05.2024563€11.05.2024603€18.05.2024631€25.05.2024660€01.06.2024678€08.06.2024709€15.06.2024733€22.06.2024764€29.06.2024784€06.07.2024804€13.07.2024832€20.07.2024863€27.07.2024881€03.08.2024871€10.08.2024842€17.08.2024762€24.08.2024737€31.08.2024723€07.09.2024685€14.09.2024657€21.09.2024606€28.09.2024576€05.10.2024542€12.10.2024524€19.10.2024509€26.10.2024508€02.11.2024510€09.11.2024509€16.11.2024502€23.11.2024509€30.11.2024512€07.12.2024532€14.12.2024538€21.12.2024

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u 2024?

Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u 2024 je 46.98% tjedana godišnje (24 tjedana) na temelju 3834 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 22.06.2024 (71.95%), a najniža u tjednu od 16.11.2024 (9.39%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 13.06.2024


Prosječna stopa rezervacija plovila

DržavaNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
Hrv
1560 Plovila
79.55%
(14.09.2024)
39.96%1.36%
(09.11.2024)
20
Grč
992 Plovila
82.76%
(14.09.2024)
49.38%2.38%
(09.11.2024)
25
Ita
257 Plovila
75.2%
(29.06.2024)
40.4%0.9%
(02.11.2024)
21
Tur
131 Plovila
82.54%
(15.06.2024)
29.83%0.94%
(21.12.2024)
15
Fra
99 Plovila
74.16%
(04.05.2024)
52.31%58.33%
(21.12.2024)
27
Kar
482 Plovila
81.25%
(30.03.2024)
46.95%3.16%
(07.09.2024)
24
Špa
130 Plovila
84.31%
(25.05.2024)
47.6%0%
(21.12.2024)
24
Plovila:3834


       
 
1234567891011122024 HrvGrčItaTurFraKarŠpa 20406080100Popunjenost%'; 27.86%06.01.202428.13%13.01.202428.69%20.01.202428.98%27.01.202429.55%03.02.202429.94%10.02.202429.21%17.02.202429.81%24.02.202415.51%02.03.202412.11%09.03.202412.69%16.03.202419.5%23.03.202418.06%30.03.202418.09%06.04.202425.31%13.04.202427.41%20.04.202461.89%27.04.202446.57%04.05.202445.06%11.05.202461.26%18.05.202476.22%25.05.202464.41%01.06.202467.2%08.06.202472.44%15.06.202477.76%22.06.202471.6%29.06.202466.75%06.07.202467.1%13.07.202467.4%20.07.202464.99%27.07.202470.36%03.08.202466.56%10.08.202464.78%17.08.202465.26%24.08.202463.41%31.08.202472.32%07.09.202479.55%14.09.202473.38%21.09.202462.21%28.09.202443.53%05.10.202420.05%12.10.202411.07%19.10.20248.81%26.10.20241.78%02.11.20241.36%09.11.20241.65%16.11.20242.24%23.11.20249.49%30.11.20249.7%07.12.20249.7%14.12.20249.49%21.12.2024 66.29%06.01.202466.29%13.01.202466.29%20.01.202466.43%27.01.202466.67%03.02.202466.57%10.02.202466.67%17.02.202467.13%24.02.202430.01%02.03.202430.01%09.03.202414.97%16.03.202418.68%23.03.202417.9%30.03.202419.98%06.04.202424.19%13.04.202431.73%20.04.202439.92%27.04.202441.38%04.05.202439.77%11.05.202456.24%18.05.202460.62%25.05.202469.82%01.06.202473.22%08.06.202470.56%15.06.202473.95%22.06.202469.46%29.06.202468.67%06.07.202467.61%13.07.202468.49%20.07.202462.75%27.07.202470.43%03.08.202471.59%10.08.202470.4%17.08.202467.88%24.08.202465.29%31.08.202473.46%07.09.202482.76%14.09.202474.4%21.09.202477.7%28.09.202456.71%05.10.202440.87%12.10.202425.03%19.10.202421.5%26.10.20244.95%02.11.20242.38%09.11.20242.54%16.11.20246.35%23.11.202428.5%30.11.202430.69%07.12.202430.49%14.12.202432.32%21.12.2024 34.39%06.01.202434.39%13.01.202434.39%20.01.202435.67%27.01.202435.44%03.02.202435.03%10.02.202435.03%17.02.202437.58%24.02.202427.64%02.03.202428.64%09.03.202431.16%16.03.202434.5%23.03.202435.19%30.03.202412.9%06.04.202415.14%13.04.202423.98%20.04.202432.77%27.04.202435.59%04.05.202433.33%11.05.202455.7%18.05.202459.75%25.05.202454.85%01.06.202460.33%08.06.202465.59%15.06.202472.98%22.06.202475.2%29.06.202473.31%06.07.202466.53%13.07.202466.01%20.07.202462.2%27.07.202455.69%03.08.202460%10.08.202469.8%17.08.202454.12%24.08.202455.86%31.08.202457.03%07.09.202462.5%14.09.202461.48%21.09.202452.73%28.09.202434.77%05.10.202424.61%12.10.202413.33%19.10.20247.06%26.10.20240.9%02.11.20241.46%09.11.20240.98%16.11.20240.98%23.11.202435.48%30.11.202435.48%07.12.202435.48%14.12.202435.48%21.12.2024 2.74%06.01.20240%13.01.20240%20.01.20240%27.01.20241.64%03.02.20241.64%10.02.20241.64%17.02.20244.92%24.02.20242.78%02.03.20248.22%09.03.20248.42%16.03.202410.53%23.03.20247.21%30.03.202427.97%06.04.202414.75%13.04.202424.59%20.04.202455%27.04.202454.31%04.05.202437.4%11.05.202437.6%18.05.202451.2%25.05.202461.9%01.06.202461.6%08.06.202482.54%15.06.202464.29%22.06.202454.33%29.06.202447.66%06.07.202443.75%13.07.202447.24%20.07.202441.09%27.07.202446.51%03.08.202451.56%10.08.202453.13%17.08.202437.98%24.08.202433.33%31.08.202444.96%07.09.202449.61%14.09.202460.77%21.09.202458.46%28.09.202462.31%05.10.202453.08%12.10.202446.15%19.10.202428.46%26.10.202420.61%02.11.20247.63%09.11.20244.62%16.11.20240%23.11.20241.54%30.11.20241.89%07.12.20240.94%14.12.20240.94%21.12.2024 41.18%06.01.202435.29%13.01.202435.29%20.01.202441.18%27.01.202456.52%03.02.202456.52%10.02.202456.52%17.02.202460.87%24.02.202446.67%02.03.202452.56%09.03.202441.86%16.03.202444.05%23.03.202448.84%30.03.202444.44%06.04.202457.95%13.04.202460.23%20.04.202459.55%27.04.202474.16%04.05.202455.06%11.05.202461.36%18.05.202473.86%25.05.202469.32%01.06.202473.86%08.06.202471.74%15.06.202464.52%22.06.202463.27%29.06.202459.6%06.07.202463.64%13.07.202461.62%20.07.202459.6%27.07.202471.72%03.08.202470.71%10.08.202469.7%17.08.202468.69%24.08.202464.65%31.08.202465.66%07.09.202463.27%14.09.202455.1%21.09.202457.61%28.09.202438.04%05.10.202426.37%12.10.202431.11%19.10.202414.63%26.10.202424.32%02.11.202421.92%09.11.20240%16.11.20240%23.11.202458.33%30.11.202458.33%07.12.202458.33%14.12.202458.33%21.12.2024 62.2%06.01.202470.04%13.01.202474.39%20.01.202473.86%27.01.202468.24%03.02.202470.09%10.02.202474.84%17.02.202468.5%24.02.202467.02%02.03.202468.14%09.03.202466.24%16.03.202480.08%23.03.202481.25%30.03.202469.92%06.04.202465.83%13.04.202467.15%20.04.202467.46%27.04.202468.48%04.05.202463.97%11.05.202466.16%18.05.202461.74%25.05.202458.95%01.06.202459.91%08.06.202461.44%15.06.202457.83%22.06.202451.99%29.06.202452.64%06.07.202458.15%13.07.202459.91%20.07.202442.42%27.07.202431.56%03.08.202425.07%10.08.202420.87%17.08.20249.69%24.08.20243.86%31.08.20243.16%07.09.20245.24%14.09.20245.24%21.09.20243.5%28.09.20248.53%05.10.202412.07%12.10.202417.88%19.10.202420.34%26.10.202434.46%02.11.202440.44%09.11.202435.54%16.11.202438.19%23.11.202441.63%30.11.202433.78%07.12.202420.84%14.12.202423.84%21.12.2024 12%06.01.202419.23%13.01.202414.81%20.01.202414.81%27.01.202434.62%03.02.202434.62%10.02.202432%17.02.202432.14%24.02.202418.18%02.03.202430%09.03.202438.71%16.03.202454.17%23.03.202435.16%30.03.202437.63%06.04.202445.74%13.04.202458.51%20.04.202476.6%27.04.202482.98%04.05.202455.1%11.05.202457.14%18.05.202484.31%25.05.202474.31%01.06.202480.73%08.06.202472.07%15.06.202480.87%22.06.202479.83%29.06.202466.94%06.07.202466.67%13.07.202468.75%20.07.202466.67%27.07.202475.38%03.08.202472.09%10.08.202473.64%17.08.202455.81%24.08.202457.36%31.08.202474.42%07.09.202468.99%14.09.202469.77%21.09.202472.09%28.09.202463.49%05.10.202463.06%12.10.202449.09%19.10.202447.22%26.10.202416.84%02.11.202416.46%09.11.20248.86%16.11.20248.86%23.11.20248.82%30.11.20240%07.12.20240%14.12.20240%21.12.2024