Najam plovila Slovenija


Slovenija


Pogledajte dostupne jahte ( Slovenija )




Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Slovenija u 2023?

Postoji 42 plovila za najam u destinaciji Slovenija u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 05.09.2023

    
 
Kabine: 2345-6 510152025Broj plovila#'; 8 25 7 2

Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Slovenija u 2023?

Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Slovenija u 2023 je 2.208€ tjedno na temelju 42 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 22.07.2023 (3.235€), a najniža je u tjednu od 18.11.2023 (1.675€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 48% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 05.09.2023

Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
2
8 Plovila
2.600€
(22.07.2023)
1.906€1.587€
(18.11.2023)
↓39%
3
25 Plovila
2.980€
(22.07.2023)
2.019€1.526€
(18.11.2023)
↓49%
4
7 Plovila
4.500€
(29.07.2023)
2.937€2.094€
(18.11.2023)
↓53%
5-6
2 Plovila
4.675€
(29.07.2023)
3.224€2.287€
(21.10.2023)
↓51%
Plovila:42


    
 
1234567891011122023 Kabine: 2345-6 10002000300040005000Cijena€/tjedan'; 1.626€07.01.20231.626€14.01.20231.626€21.01.20231.626€28.01.20231.626€04.02.20231.626€11.02.20231.626€18.02.20231.626€25.02.20231.626€04.03.20231.626€11.03.20231.626€18.03.20231.664€25.03.20231.829€01.04.20231.829€08.04.20231.829€15.04.20231.829€22.04.20232.019€29.04.20232.019€06.05.20232.069€13.05.20232.069€20.05.20232.114€27.05.20232.114€03.06.20232.200€10.06.20232.256€17.06.20232.274€24.06.20232.405€01.07.20232.453€08.07.20232.521€15.07.20232.600€22.07.20232.588€29.07.20232.446€05.08.20232.421€12.08.20232.290€19.08.20232.158€26.08.20232.108€02.09.20232.108€09.09.20231.962€16.09.20231.870€23.09.20231.745€30.09.20231.712€07.10.20231.627€14.10.20231.627€21.10.20231.595€28.10.20231.587€04.11.20231.587€11.11.20231.587€18.11.20231.626€25.11.20231.626€02.12.20231.626€09.12.20231.666€16.12.20231.666€23.12.2023 1.574€07.01.20231.574€14.01.20231.574€21.01.20231.574€28.01.20231.574€04.02.20231.574€11.02.20231.574€18.02.20231.574€25.02.20231.574€04.03.20231.574€11.03.20231.574€18.03.20231.626€25.03.20231.963€01.04.20231.963€08.04.20231.963€15.04.20231.963€22.04.20232.219€29.04.20232.219€06.05.20232.275€13.05.20232.275€20.05.20232.321€27.05.20232.321€03.06.20232.419€10.06.20232.611€17.06.20232.637€24.06.20232.663€01.07.20232.750€08.07.20232.868€15.07.20232.980€22.07.20232.972€29.07.20232.774€05.08.20232.738€12.08.20232.712€19.08.20232.362€26.08.20232.277€02.09.20232.292€09.09.20232.156€16.09.20232.086€23.09.20231.844€30.09.20231.778€07.10.20231.571€14.10.20231.588€21.10.20231.584€28.10.20231.526€04.11.20231.542€11.11.20231.526€18.11.20231.604€25.11.20231.604€02.12.20231.604€09.12.20231.753€16.12.20231.753€23.12.2023 2.137€07.01.20232.137€14.01.20232.137€21.01.20232.137€28.01.20232.137€04.02.20232.137€11.02.20232.137€18.02.20232.137€25.02.20232.137€04.03.20232.137€11.03.20232.137€18.03.20232.349€25.03.20232.806€01.04.20232.806€08.04.20232.806€15.04.20232.806€22.04.20233.110€29.04.20233.110€06.05.20233.307€13.05.20233.321€20.05.20233.400€27.05.20233.400€03.06.20233.677€10.06.20233.763€17.06.20233.877€24.06.20233.994€01.07.20234.116€08.07.20234.316€15.07.20234.457€22.07.20234.500€29.07.20234.373€05.08.20234.273€12.08.20234.156€19.08.20233.807€26.08.20233.698€02.09.20233.417€09.09.20233.232€16.09.20233.163€23.09.20232.769€30.09.20232.723€07.10.20232.369€14.10.20232.430€21.10.20232.323€28.10.20232.118€04.11.20232.094€11.11.20232.094€18.11.20232.183€25.11.20232.183€02.12.20232.183€09.12.20232.384€16.12.20232.384€23.12.2023 2.690€07.01.20232.690€14.01.20232.690€21.01.20232.690€28.01.20232.690€04.02.20232.690€11.02.20232.690€18.02.20232.690€25.02.20232.690€04.03.20232.690€11.03.20232.690€18.03.20232.690€25.03.20233.130€01.04.20233.130€08.04.20233.130€15.04.20233.130€22.04.20233.725€29.04.20233.725€06.05.20233.725€13.05.20233.725€20.05.20233.725€27.05.20233.725€03.06.20234.135€10.06.20234.135€17.06.20234.135€24.06.20234.135€01.07.20234.425€08.07.20234.425€15.07.20234.675€22.07.20234.675€29.07.20234.425€05.08.20234.425€12.08.20234.425€19.08.20233.185€26.08.20233.185€02.09.20232.980€09.09.20232.980€16.09.20232.980€23.09.20232.690€30.09.20232.690€07.10.20232.287€14.10.20232.287€21.10.20232.421€28.10.20232.421€04.11.20232.421€11.11.20232.421€18.11.20232.690€25.11.20232.690€02.12.20232.690€09.12.20233.130€16.12.20233.130€23.12.2023

Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Slovenija u 2023?

Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Slovenija u 2023 je 285€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 42 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 22.07.2023 (412€), a najniža u tjednu od 18.11.2023 (220€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 47%.

Ažurirano: 05.09.2023

Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
2
8 Plovila
493€
(22.07.2023)
371€317€
(18.11.2023)
↓36%
3
25 Plovila
373€
(22.07.2023)
253€191€
(18.11.2023)
↓49%
4
7 Plovila
455€
(29.07.2023)
297€212€
(18.11.2023)
↓53%
5-6
2 Plovila
448€
(29.07.2023)
307€218€
(21.10.2023)
↓51%
Plovila:42


    
 
1234567891011122023 Kabine: 2345-6 100200300400500Cijena po osobi€/tjedan'; 323€07.01.2023323€14.01.2023323€21.01.2023323€28.01.2023323€04.02.2023323€11.02.2023323€18.02.2023323€25.02.2023323€04.03.2023323€11.03.2023323€18.03.2023329€25.03.2023357€01.04.2023357€08.04.2023357€15.04.2023357€22.04.2023389€29.04.2023389€06.05.2023397€13.05.2023397€20.05.2023404€27.05.2023404€03.06.2023419€10.06.2023428€17.06.2023431€24.06.2023461€01.07.2023469€08.07.2023480€15.07.2023493€22.07.2023491€29.07.2023468€05.08.2023463€12.08.2023434€19.08.2023412€26.08.2023403€02.09.2023403€09.09.2023379€16.09.2023364€23.09.2023343€30.09.2023337€07.10.2023323€14.10.2023323€21.10.2023318€28.10.2023317€04.11.2023317€11.11.2023317€18.11.2023323€25.11.2023323€02.12.2023323€09.12.2023330€16.12.2023330€23.12.2023 197€07.01.2023197€14.01.2023197€21.01.2023197€28.01.2023197€04.02.2023197€11.02.2023197€18.02.2023197€25.02.2023197€04.03.2023197€11.03.2023197€18.03.2023203€25.03.2023245€01.04.2023245€08.04.2023245€15.04.2023245€22.04.2023277€29.04.2023277€06.05.2023284€13.05.2023284€20.05.2023290€27.05.2023290€03.06.2023303€10.06.2023327€17.06.2023330€24.06.2023333€01.07.2023344€08.07.2023359€15.07.2023373€22.07.2023372€29.07.2023347€05.08.2023343€12.08.2023339€19.08.2023296€26.08.2023285€02.09.2023287€09.09.2023270€16.09.2023261€23.09.2023231€30.09.2023222€07.10.2023197€14.10.2023199€21.10.2023198€28.10.2023191€04.11.2023193€11.11.2023191€18.11.2023200€25.11.2023200€02.12.2023200€09.12.2023219€16.12.2023219€23.12.2023 216€07.01.2023216€14.01.2023216€21.01.2023216€28.01.2023216€04.02.2023216€11.02.2023216€18.02.2023216€25.02.2023216€04.03.2023216€11.03.2023216€18.03.2023238€25.03.2023284€01.04.2023284€08.04.2023284€15.04.2023284€22.04.2023314€29.04.2023314€06.05.2023335€13.05.2023336€20.05.2023344€27.05.2023344€03.06.2023372€10.06.2023381€17.06.2023392€24.06.2023404€01.07.2023416€08.07.2023437€15.07.2023451€22.07.2023455€29.07.2023443€05.08.2023432€12.08.2023420€19.08.2023385€26.08.2023374€02.09.2023346€09.09.2023326€16.09.2023319€23.09.2023280€30.09.2023276€07.10.2023240€14.10.2023246€21.10.2023235€28.10.2023214€04.11.2023212€11.11.2023212€18.11.2023221€25.11.2023221€02.12.2023221€09.12.2023241€16.12.2023241€23.12.2023 256€07.01.2023256€14.01.2023256€21.01.2023256€28.01.2023256€04.02.2023256€11.02.2023256€18.02.2023256€25.02.2023256€04.03.2023256€11.03.2023256€18.03.2023256€25.03.2023298€01.04.2023298€08.04.2023298€15.04.2023298€22.04.2023355€29.04.2023355€06.05.2023355€13.05.2023355€20.05.2023355€27.05.2023355€03.06.2023395€10.06.2023395€17.06.2023395€24.06.2023395€01.07.2023423€08.07.2023423€15.07.2023448€22.07.2023448€29.07.2023423€05.08.2023423€12.08.2023423€19.08.2023301€26.08.2023301€02.09.2023284€09.09.2023284€16.09.2023284€23.09.2023256€30.09.2023256€07.10.2023218€14.10.2023218€21.10.2023231€28.10.2023231€04.11.2023231€11.11.2023231€18.11.2023256€25.11.2023256€02.12.2023256€09.12.2023298€16.12.2023298€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Slovenija u 2023?

Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Slovenija u 2023 je 30.44% tjedana godišnje (16 tjedana) na temelju 27 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 03.06.2023 (66.67%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 05.09.2023

Prosječna stopa rezervacija plovila u: Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
2
5 Plovila
60%
(07.10.2023)
29.54%0%
(23.12.2023)
15
3
14 Plovila
71.43%
(30.09.2023)
33.7%0%
(23.12.2023)
17
4
6 Plovila
50%
(07.10.2023)
23.79%0%
(23.12.2023)
12
5-6
2 Plovila
100%
(07.10.2023)
29.41%0%
(23.12.2023)
15
Plovila:27


    
 
1234567891011122023 Kabine: 2345-6 50100Popunjenost%'; 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.202333.33%28.01.202333.33%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.202360%25.03.202360%01.04.202340%08.04.202320%15.04.202320%22.04.202320%29.04.20230%06.05.202360%13.05.202320%20.05.202360%27.05.202360%03.06.202360%10.06.202340%17.06.202360%24.06.202360%01.07.202360%08.07.202360%15.07.202360%22.07.202360%29.07.202360%05.08.202360%12.08.202360%19.08.202360%26.08.202360%02.09.202360%09.09.202340%16.09.20230%23.09.202340%30.09.202360%07.10.202320%14.10.202320%21.10.202320%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.202333.33%11.02.202311.11%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.202342.86%18.03.202350%25.03.202364.29%01.04.202335.71%08.04.202335.71%15.04.202350%22.04.202350%29.04.202314.29%06.05.202350%13.05.202350%20.05.202371.43%27.05.202371.43%03.06.202357.14%10.06.202350%17.06.202364.29%24.06.202364.29%01.07.202335.71%08.07.202364.29%15.07.202357.14%22.07.202364.29%29.07.202364.29%05.08.202371.43%12.08.202350%19.08.202357.14%26.08.202357.14%02.09.202357.14%09.09.202328.57%16.09.202350%23.09.202371.43%30.09.202364.29%07.10.202321.43%14.10.202321.43%21.10.20237.14%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.202310%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.202333.33%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.202316.67%11.03.202316.67%18.03.202320%25.03.202340%01.04.202320%08.04.202333.33%15.04.202350%22.04.202350%29.04.202316.67%06.05.202350%13.05.202333.33%20.05.202350%27.05.202350%03.06.202350%10.06.202350%17.06.202333.33%24.06.202350%01.07.202333.33%08.07.202350%15.07.20230%22.07.202316.67%29.07.202350%05.08.202333.33%12.08.202350%19.08.202350%26.08.202333.33%02.09.202316.67%09.09.202316.67%16.09.202333.33%23.09.202350%30.09.202350%07.10.202316.67%14.10.202333.33%21.10.20230%28.10.202316.67%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.20230%25.03.2023100%01.04.2023100%08.04.202350%15.04.202350%22.04.202350%29.04.202350%06.05.202350%13.05.20230%20.05.2023100%27.05.2023100%03.06.202350%10.06.2023100%17.06.202350%24.06.202350%01.07.20230%08.07.202350%15.07.20230%22.07.20230%29.07.2023100%05.08.202350%12.08.2023100%19.08.2023100%26.08.20230%02.09.20230%09.09.20230%16.09.20230%23.09.2023100%30.09.2023100%07.10.20230%14.10.20230%21.10.20230%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023

Blog   Zadnje vijesti

21.03.2023
Prvo što trebate odlučiti jest trebate li doista angažirati tvrtku za prijevoz. Možda samo želite premjestiti svoju jahtu na kratku udaljenost, možda u susjednu zemlju.
29.12.2022
Možda razmišljate o kupnji ili najmu čamca kako biste otkrili skrivene destinacije duž obale. Možda želite krstariti s prijateljima ...
24.10.2022
Zeleni čarter - 100% električni model Q30 govori sam za sebe, ili bismo trebali reći njihovim riječima, "Neka voda govori", jer je tako tih da ćete uživati u krstarenju kao nikada prije.
“Evo samo da se javim jucer smo preuzeli brod i sve je super ...”
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Mjesto: Pula
“Vaša usluga za rezervacijo jadrnice je bila odlična. Še bi rezervirali pri vas ..”
person Irena Dreu
Bavaria 30 Cruiser
2022-07-16
Mjesto: Sukošan
“Katamaran je bio super, udoban, ljepo očuvan, komfortan i imali smo svu opremu koju smo trebali.”
person Prva Hiša d.o.o. Team building
Lagoon 50
2021-05-25
Mjesto: Split
“Jedrenje je bilo užitak, vrijeme nas je jako dobro posluzilo. Vec smo koristili vase usluge i sigurni smo da cemo se opet vratiti. ”
person N.J.
Bavaria 42 Match
2018-08-04
Mjesto: Biograd na moru
“Sve je bilo super i nadam se da ćemo ponoviti. Kolege koje su nas dočekali su bili vrlo ljubazni i pristupačni, o barci sve super. ”
person Mirna Vicic
Damor 900
2017-08-19
Mjesto: Zadar
“Sve je bilo perfektno! Nazalost majice koje smo dobili od vas nisu svima odgovarale u velicini, predlazemo i XXXL velicine.”
person Marko Oreb
Dufour 335
2017-07-29
Mjesto: Šibenik
jedrilica Bavaria 38 Cruiser Portorož Slovenija
30%
Bavaria 38 Cruiser 2007
14.10.2023 - 04.11.2023
Ležaji: 6+2
1.490€ 1.043€/ tjedan
per person 130€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Portorož
jedrilica Bavaria 38 Portorož Slovenija
30%
Bavaria 38 2004
14.10.2023 - 04.11.2023
Ležaji: 6+1
1.390€ 973€/ tjedan
per person 139€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 1
Mjesto: Portorož
jedrilica Elan Impression 45.1 Portorož Slovenija
30%
Elan Impression 45.1 2019
14.10.2023 - 04.11.2023
Ležaji: 6+2
2.550€ 1.785€/ tjedan
per person 223€/ tjedan
Kabine: 3 / WC: 2
Mjesto: Portorož