Najam plovila Slovenija


Slovenija


Dijagrami (grafovi):


Pogledajte dostupne jahte ( Slovenija )
Koliki je broj plovila za iznajmljivanje u destinaciji Slovenija u 2024?

Postoji 50 plovila za najam u destinaciji Slovenija u 2024 u našoj ponudi.

Ažurirano: 29.02.2024


     
 
Kabine: 0-12345-6 51015202530Broj plovila#'; 1 9 27 11 2

Kolika je prosječna cijena najma plovila u destinaciji Slovenija u 2024?

Prosječna cijena najma plovila u destinaciji Slovenija u 2024 je 2.106€ tjedno na temelju 50 plovila iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 27.07.2024 (3.063€), a najniža je u tjednu od 09.03.2024 (1.609€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 47% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 29.02.2024


Prosječne cijene najma plovila u destinaciji Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
0-1
1 Plovila
2.940€
(17.08.2024)
2.246€1.750€
(21.12.2024)
↓40%
2
9 Plovila
2.415€
(27.07.2024)
1.719€1.437€
(02.03.2024)
↓41%
3
27 Plovila
2.763€
(27.07.2024)
1.928€1.478€
(09.03.2024)
↓47%
4
11 Plovila
4.160€
(20.07.2024)
2.703€1.930€
(09.11.2024)
↓54%
5-6
2 Plovila
4.140€
(27.07.2024)
2.904€2.152€
(23.03.2024)
↓48%
Plovila:50


     
 
1234567891011122024 Kabine: 0-12345-6 10002000300040005000Cijena€/tjedan'; 2.500€06.01.20242.500€13.01.20242.500€20.01.20242.500€27.01.20242.500€03.02.20241.750€10.02.20241.750€17.02.20241.750€24.02.20241.750€02.03.20241.750€09.03.20241.750€16.03.20241.750€23.03.20242.030€30.03.20242.030€06.04.20242.030€13.04.20242.030€20.04.20242.450€27.04.20242.450€04.05.20242.450€11.05.20242.450€18.05.20242.450€25.05.20242.450€01.06.20242.450€08.06.20242.940€15.06.20242.940€22.06.20242.940€29.06.20242.940€06.07.20242.940€13.07.20242.940€20.07.20242.940€27.07.20242.940€03.08.20242.940€10.08.20242.940€17.08.20242.450€24.08.20242.450€31.08.20242.450€07.09.20242.450€14.09.20242.030€21.09.20242.030€28.09.20242.030€05.10.20241.750€12.10.20241.750€19.10.20241.750€26.10.20241.750€02.11.20241.750€09.11.20241.750€16.11.20241.750€23.11.20241.750€30.11.20241.750€07.12.20241.750€14.12.20241.750€21.12.2024 1.515€06.01.20241.515€13.01.20241.515€20.01.20241.515€27.01.20241.515€03.02.20241.471€10.02.20241.471€17.02.20241.460€24.02.20241.437€02.03.20241.450€09.03.20241.462€16.03.20241.489€23.03.20241.603€30.03.20241.591€06.04.20241.596€13.04.20241.597€20.04.20241.753€27.04.20241.798€04.05.20241.789€11.05.20241.863€18.05.20241.841€25.05.20241.886€01.06.20241.938€08.06.20242.100€15.06.20242.127€22.06.20242.127€29.06.20242.208€06.07.20242.266€13.07.20242.350€20.07.20242.415€27.07.20242.196€03.08.20242.165€10.08.20242.031€17.08.20241.884€24.08.20241.846€31.08.20241.846€07.09.20241.812€14.09.20241.696€21.09.20241.589€28.09.20241.573€05.10.20241.545€12.10.20241.474€19.10.20241.446€26.10.20241.446€02.11.20241.446€09.11.20241.495€16.11.20241.495€23.11.20241.495€30.11.20241.495€07.12.20241.495€14.12.20241.527€21.12.2024 1.615€06.01.20241.615€13.01.20241.615€20.01.20241.615€27.01.20241.615€03.02.20241.486€10.02.20241.486€17.02.20241.481€24.02.20241.489€02.03.20241.478€09.03.20241.544€16.03.20241.610€23.03.20241.747€30.03.20241.756€06.04.20241.833€13.04.20241.823€20.04.20242.125€27.04.20242.135€04.05.20242.128€11.05.20242.216€18.05.20242.230€25.05.20242.177€01.06.20242.254€08.06.20242.493€15.06.20242.452€22.06.20242.466€29.06.20242.558€06.07.20242.650€13.07.20242.760€20.07.20242.763€27.07.20242.546€03.08.20242.551€10.08.20242.549€17.08.20242.191€24.08.20242.203€31.08.20242.173€07.09.20242.158€14.09.20242.032€21.09.20241.710€28.09.20241.792€05.10.20241.643€12.10.20241.557€19.10.20241.528€26.10.20241.528€02.11.20241.528€09.11.20241.547€16.11.20241.547€23.11.20241.547€30.11.20241.547€07.12.20241.547€14.12.20241.683€21.12.2024 2.083€06.01.20242.083€13.01.20242.083€20.01.20242.083€27.01.20242.083€03.02.20242.035€10.02.20241.973€17.02.20241.973€24.02.20241.950€02.03.20241.950€09.03.20242.179€16.03.20242.406€23.03.20242.562€30.03.20242.501€06.04.20242.478€13.04.20242.488€20.04.20242.824€27.04.20242.870€04.05.20242.942€11.05.20242.988€18.05.20243.154€25.05.20243.233€01.06.20243.327€08.06.20243.656€15.06.20243.722€22.06.20243.771€29.06.20243.971€06.07.20244.015€13.07.20244.160€20.07.20244.144€27.07.20243.714€03.08.20243.654€10.08.20243.535€17.08.20243.310€24.08.20243.191€31.08.20243.197€07.09.20243.033€14.09.20242.978€21.09.20242.458€28.09.20242.338€05.10.20242.174€12.10.20242.089€19.10.20241.930€26.10.20241.977€02.11.20241.930€09.11.20242.082€16.11.20242.082€23.11.20242.082€30.11.20242.082€07.12.20242.082€14.12.20242.263€21.12.2024 2.280€06.01.20242.280€13.01.20242.280€20.01.20242.280€27.01.20242.280€03.02.20242.280€10.02.20242.280€17.02.20242.280€24.02.20242.152€02.03.20242.152€09.03.20242.152€16.03.20242.152€23.03.20242.504€30.03.20242.733€06.04.20242.661€13.04.20242.661€20.04.20243.263€27.04.20243.263€04.05.20243.166€11.05.20243.166€18.05.20243.263€25.05.20243.353€01.06.20243.654€08.06.20243.654€15.06.20243.654€22.06.20243.654€29.06.20243.938€06.07.20243.938€13.07.20244.140€20.07.20244.140€27.07.20243.938€03.08.20243.938€10.08.20243.938€17.08.20243.353€24.08.20243.353€31.08.20243.353€07.09.20243.353€14.09.20243.353€21.09.20242.421€28.09.20242.421€05.10.20242.421€12.10.20242.421€19.10.20242.421€26.10.20242.421€02.11.20242.421€09.11.20242.421€16.11.20242.421€23.11.20242.421€30.11.20242.421€07.12.20242.421€14.12.20242.817€21.12.2024

Koliko košta najam plovila po osobi u destinaciji Slovenija u 2024?

Prosječna cijena najma plovila po osobi u destinaciji Slovenija u 2024 je 282€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 50 plovila iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 27.07.2024 (404€), a najniža u tjednu od 09.03.2024 (219€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 46%.

Ažurirano: 29.02.2024


Prosječne cijene najma plovila po osobi u: Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
0-1
1 Plovila
980€
(17.08.2024)
749€583€
(21.12.2024)
↓40%
2
9 Plovila
458€
(27.07.2024)
334€286€
(02.03.2024)
↓38%
3
27 Plovila
360€
(27.07.2024)
252€194€
(09.03.2024)
↓46%
4
11 Plovila
416€
(20.07.2024)
270€193€
(09.11.2024)
↓54%
5-6
2 Plovila
396€
(27.07.2024)
277€205€
(23.03.2024)
↓48%
Plovila:50


     
 
1234567891011122024 Kabine: 0-12345-6 2505007501000Cijena po osobi€/tjedan'; 833€06.01.2024833€13.01.2024833€20.01.2024833€27.01.2024833€03.02.2024583€10.02.2024583€17.02.2024583€24.02.2024583€02.03.2024583€09.03.2024583€16.03.2024583€23.03.2024677€30.03.2024677€06.04.2024677€13.04.2024677€20.04.2024817€27.04.2024817€04.05.2024817€11.05.2024817€18.05.2024817€25.05.2024817€01.06.2024817€08.06.2024980€15.06.2024980€22.06.2024980€29.06.2024980€06.07.2024980€13.07.2024980€20.07.2024980€27.07.2024980€03.08.2024980€10.08.2024980€17.08.2024817€24.08.2024817€31.08.2024817€07.09.2024817€14.09.2024677€21.09.2024677€28.09.2024677€05.10.2024583€12.10.2024583€19.10.2024583€26.10.2024583€02.11.2024583€09.11.2024583€16.11.2024583€23.11.2024583€30.11.2024583€07.12.2024583€14.12.2024583€21.12.2024 299€06.01.2024299€13.01.2024299€20.01.2024299€27.01.2024299€03.02.2024292€10.02.2024292€17.02.2024290€24.02.2024286€02.03.2024288€09.03.2024290€16.03.2024295€23.03.2024314€30.03.2024311€06.04.2024312€13.04.2024312€20.04.2024339€27.04.2024346€04.05.2024345€11.05.2024357€18.05.2024353€25.05.2024361€01.06.2024369€08.06.2024406€15.06.2024410€22.06.2024410€29.06.2024424€06.07.2024433€13.07.2024447€20.07.2024458€27.07.2024422€03.08.2024416€10.08.2024385€17.08.2024360€24.08.2024354€31.08.2024354€07.09.2024348€14.09.2024329€21.09.2024311€28.09.2024308€05.10.2024304€12.10.2024292€19.10.2024287€26.10.2024287€02.11.2024287€09.11.2024296€16.11.2024296€23.11.2024296€30.11.2024296€07.12.2024296€14.12.2024301€21.12.2024 212€06.01.2024212€13.01.2024212€20.01.2024212€27.01.2024212€03.02.2024195€10.02.2024195€17.02.2024194€24.02.2024195€02.03.2024194€09.03.2024202€16.03.2024210€23.03.2024229€30.03.2024230€06.04.2024239€13.04.2024238€20.04.2024278€27.04.2024280€04.05.2024279€11.05.2024290€18.05.2024292€25.05.2024285€01.06.2024295€08.06.2024326€15.06.2024320€22.06.2024322€29.06.2024334€06.07.2024346€13.07.2024360€20.07.2024360€27.07.2024332€03.08.2024333€10.08.2024332€17.08.2024286€24.08.2024288€31.08.2024284€07.09.2024282€14.09.2024264€21.09.2024225€28.09.2024235€05.10.2024214€12.10.2024203€19.10.2024200€26.10.2024200€02.11.2024200€09.11.2024202€16.11.2024202€23.11.2024202€30.11.2024202€07.12.2024202€14.12.2024219€21.12.2024 208€06.01.2024208€13.01.2024208€20.01.2024208€27.01.2024208€03.02.2024204€10.02.2024197€17.02.2024197€24.02.2024195€02.03.2024195€09.03.2024218€16.03.2024241€23.03.2024256€30.03.2024250€06.04.2024248€13.04.2024249€20.04.2024282€27.04.2024287€04.05.2024294€11.05.2024299€18.05.2024315€25.05.2024323€01.06.2024333€08.06.2024366€15.06.2024372€22.06.2024377€29.06.2024397€06.07.2024402€13.07.2024416€20.07.2024414€27.07.2024371€03.08.2024365€10.08.2024354€17.08.2024331€24.08.2024319€31.08.2024320€07.09.2024303€14.09.2024298€21.09.2024246€28.09.2024234€05.10.2024217€12.10.2024209€19.10.2024193€26.10.2024198€02.11.2024193€09.11.2024208€16.11.2024208€23.11.2024208€30.11.2024208€07.12.2024208€14.12.2024226€21.12.2024 218€06.01.2024218€13.01.2024218€20.01.2024218€27.01.2024218€03.02.2024218€10.02.2024218€17.02.2024218€24.02.2024205€02.03.2024205€09.03.2024205€16.03.2024205€23.03.2024238€30.03.2024260€06.04.2024253€13.04.2024253€20.04.2024311€27.04.2024311€04.05.2024302€11.05.2024302€18.05.2024311€25.05.2024320€01.06.2024349€08.06.2024349€15.06.2024349€22.06.2024349€29.06.2024376€06.07.2024376€13.07.2024396€20.07.2024396€27.07.2024376€03.08.2024376€10.08.2024376€17.08.2024320€24.08.2024320€31.08.2024320€07.09.2024320€14.09.2024320€21.09.2024231€28.09.2024231€05.10.2024231€12.10.2024231€19.10.2024231€26.10.2024231€02.11.2024231€09.11.2024231€16.11.2024231€23.11.2024231€30.11.2024231€07.12.2024231€14.12.2024268€21.12.2024

Kolika je prosječna stopa rezervacija plovila za najam u destinaciji Slovenija u 2024?

Prosječna stopa rezervacija plovila (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih plovila) za najam u destinaciji Slovenija u 2024 je 10.57% tjedana godišnje (5 tjedana) na temelju 8 plovila iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 30.03.2024 (57.14%), a najniža u tjednu od 21.12.2024 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 29.02.2024


Prosječna stopa rezervacija plovila u: Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
2
2 Plovila
100%
(27.07.2024)
8.82%0%
(21.12.2024)
4
3
2 Plovila
100%
(25.05.2024)
8.82%0%
(21.12.2024)
4
4
4 Plovila
100%
(30.03.2024)
12.58%0%
(21.12.2024)
6
Plovila:8


   
 
1234567891011122024 Kabine: 234 50100Popunjenost%'; 0%06.01.20240%13.01.20240%20.01.20240%27.01.20240%03.02.20240%10.02.20240%17.02.20240%24.02.20240%02.03.20240%09.03.20240%16.03.202450%23.03.202450%30.03.20240%06.04.20240%13.04.20240%20.04.20240%27.04.20240%04.05.20240%11.05.20240%18.05.20240%25.05.20240%01.06.20240%08.06.20240%15.06.20240%22.06.20240%29.06.20240%06.07.20240%13.07.202450%20.07.2024100%27.07.202450%03.08.202450%10.08.202450%17.08.20240%24.08.20240%31.08.20240%07.09.20240%14.09.20240%21.09.20240%28.09.20240%05.10.202450%12.10.20240%19.10.20240%26.10.20240%02.11.20240%09.11.20240%16.11.20240%23.11.20240%30.11.20240%07.12.20240%14.12.20240%21.12.2024 0%06.01.20240%13.01.20240%20.01.20240%27.01.20240%03.02.20240%10.02.20240%17.02.20240%24.02.20240%02.03.20240%09.03.20240%16.03.202450%23.03.20240%30.03.20240%06.04.20240%13.04.20240%20.04.202450%27.04.20240%04.05.20240%11.05.2024100%18.05.2024100%25.05.20240%01.06.202450%08.06.20240%15.06.20240%22.06.20240%29.06.20240%06.07.20240%13.07.20240%20.07.202450%27.07.20240%03.08.20240%10.08.20240%17.08.20240%24.08.20240%31.08.20240%07.09.20240%14.09.202450%21.09.20240%28.09.20240%05.10.20240%12.10.20240%19.10.20240%26.10.20240%02.11.20240%09.11.20240%16.11.20240%23.11.20240%30.11.20240%07.12.20240%14.12.20240%21.12.2024 0%06.01.20240%13.01.20240%20.01.20240%27.01.20240%03.02.20240%10.02.20240%17.02.20240%24.02.20240%02.03.20240%09.03.20240%16.03.202466.67%23.03.2024100%30.03.202425%06.04.20240%13.04.202425%20.04.202425%27.04.20240%04.05.20240%11.05.202425%18.05.202425%25.05.20240%01.06.20240%08.06.202425%15.06.202425%22.06.202425%29.06.202425%06.07.202450%13.07.202425%20.07.202425%27.07.20240%03.08.20240%10.08.20240%17.08.202425%24.08.202425%31.08.202450%07.09.20240%14.09.202425%21.09.20240%28.09.20240%05.10.202425%12.10.20240%19.10.20240%26.10.20240%02.11.20240%09.11.20240%16.11.20240%23.11.20240%30.11.20240%07.12.20240%14.12.20240%21.12.2024

Povijesni trend prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Slovenija

Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Slovenija prikazuje trend kretanja cijena kroz povijest od 2018.

Ažurirano: 29.02.2024


Arhiva prosječnih cijena najma plovila u destinaciji Slovenija

GodinaNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
2018
36 Plovila
2.738€
(04.08.2018)
1.948€1.559€
(24.03.2018)
↓43%
2019
16 Plovila
2.834€
(10.08.2019)
2.090€1.672€
(21.12.2019)
↓41%
2021
25 Plovila
2.579€
(31.07.2021)
1.786€1.339€
(11.12.2021)
↓48%
2022
42 Plovila
2.864€
(30.07.2022)
1.981€1.555€
(10.12.2022)
↓46%
2023
42 Plovila
3.235€
(22.07.2023)
2.232€1.731€
(18.03.2023)
↓46%
2024
50 Plovila
3.063€
(27.07.2024)
2.106€1.609€
(09.03.2024)
↓47%
Plovila:50


      
 
123456789101112 Godina: 201820192021202220232024 1000200030004000Cijena€/tjedan'; 1.559€06.01.20181.559€13.01.20181.559€20.01.20181.559€27.01.20181.559€03.02.20181.559€10.02.20181.559€17.02.20181.559€24.02.20181.559€03.03.20181.559€10.03.20181.559€17.03.20181.559€24.03.20181.688€31.03.20181.841€07.04.20181.841€14.04.20181.841€21.04.20181.841€28.04.20182.171€05.05.20182.171€12.05.20182.171€19.05.20182.171€26.05.20182.171€02.06.20182.309€09.06.20182.442€16.06.20182.442€23.06.20182.442€30.06.20182.442€07.07.20182.583€14.07.20182.583€21.07.20182.738€28.07.20182.738€04.08.20182.583€11.08.20182.439€18.08.20182.439€25.08.20182.307€01.09.20182.307€08.09.20182.171€15.09.20182.171€22.09.20182.171€29.09.20181.859€06.10.20181.667€13.10.20181.667€20.10.20181.563€27.10.20181.563€03.11.20181.563€10.11.20181.563€17.11.20181.563€24.11.20181.563€01.12.20181.563€08.12.20181.563€15.12.20181.708€22.12.2018 1.672€05.01.20191.672€12.01.20191.672€19.01.20191.672€26.01.20191.672€02.02.20191.672€09.02.20191.672€16.02.20191.672€23.02.20191.672€02.03.20191.672€09.03.20191.672€16.03.20191.672€23.03.20191.966€30.03.20191.966€06.04.20191.966€13.04.20191.966€20.04.20191.966€27.04.20192.278€04.05.20192.278€11.05.20192.278€18.05.20192.278€25.05.20192.278€01.06.20192.562€08.06.20192.562€15.06.20192.562€22.06.20192.562€29.06.20192.562€06.07.20192.834€13.07.20192.834€20.07.20192.834€27.07.20192.834€03.08.20192.834€10.08.20192.556€17.08.20192.556€24.08.20192.556€31.08.20192.556€07.09.20192.278€14.09.20192.278€21.09.20192.278€28.09.20192.278€05.10.20191.966€12.10.20191.966€19.10.20191.672€26.10.20191.672€02.11.20191.672€09.11.20191.672€16.11.20191.672€23.11.20191.672€30.11.20191.672€07.12.20191.672€14.12.20191.672€21.12.2019 1.450€02.01.20211.450€09.01.20211.450€16.01.20211.450€23.01.20211.450€30.01.20211.450€06.02.20211.450€13.02.20211.450€20.02.20211.450€27.02.20211.450€06.03.20211.450€13.03.20211.450€20.03.20211.450€27.03.20211.592€03.04.20211.592€10.04.20211.582€17.04.20211.582€24.04.20212.070€01.05.20212.070€08.05.20212.070€15.05.20212.070€22.05.20212.044€29.05.20212.070€05.06.20212.248€12.06.20212.220€19.06.20212.220€26.06.20212.248€03.07.20212.424€10.07.20212.424€17.07.20212.579€24.07.20212.579€31.07.20212.344€07.08.20212.344€14.08.20212.344€21.08.20212.096€28.08.20212.096€04.09.20212.096€11.09.20211.919€18.09.20211.919€25.09.20211.575€02.10.20211.575€09.10.20211.425€16.10.20211.425€23.10.20211.425€30.10.20211.450€06.11.20211.450€13.11.20211.450€20.11.20211.450€27.11.20211.339€04.12.20211.339€11.12.20211.505€18.12.2021 1.555€01.01.20221.555€08.01.20221.555€15.01.20221.555€22.01.20221.555€29.01.20221.555€05.02.20221.555€12.02.20221.555€19.02.20221.555€26.02.20221.555€05.03.20221.555€12.03.20221.555€19.03.20221.618€26.03.20221.870€02.04.20221.937€09.04.20221.937€16.04.20221.937€23.04.20222.189€30.04.20222.189€07.05.20222.251€14.05.20222.251€21.05.20222.286€28.05.20222.286€04.06.20222.537€11.06.20222.537€18.06.20222.570€25.06.20222.605€02.07.20222.757€09.07.20222.790€16.07.20222.864€23.07.20222.864€30.07.20222.660€06.08.20222.627€13.08.20222.593€20.08.20222.333€27.08.20222.310€03.09.20222.266€10.09.20222.143€17.09.20222.055€24.09.20221.798€01.10.20221.768€08.10.20221.611€15.10.20221.618€22.10.20221.611€29.10.20221.555€05.11.20221.555€12.11.20221.555€19.11.20221.555€26.11.20221.555€03.12.20221.555€10.12.20221.686€17.12.20221.686€24.12.2022 1.731€07.01.20231.731€14.01.20231.731€21.01.20231.731€28.01.20231.731€04.02.20231.731€11.02.20231.731€18.02.20231.731€25.02.20231.731€04.03.20231.731€11.03.20231.731€18.03.20231.804€25.03.20232.133€01.04.20232.133€08.04.20232.133€15.04.20232.133€22.04.20232.401€29.04.20232.401€06.05.20232.477€13.05.20232.479€20.05.20232.528€27.05.20232.528€03.06.20232.669€10.06.20232.808€17.06.20232.846€24.06.20232.906€01.07.20233.001€08.07.20233.118€15.07.20233.235€22.07.20233.235€29.07.20233.057€05.08.20233.014€12.08.20232.954€19.08.20232.646€26.08.20232.646€02.09.20232.571€09.09.20232.571€16.09.20232.445€23.09.20232.033€30.09.20232.033€07.10.20231.842€14.10.20231.842€21.10.20231.842€28.10.20231.756€04.11.20231.756€11.11.20231.756€18.11.20231.756€25.11.20231.756€02.12.20231.756€09.12.20231.907€16.12.20231.907€23.12.2023 1.744€06.01.20241.744€13.01.20241.744€20.01.20241.744€27.01.20241.744€03.02.20241.641€10.02.20241.627€17.02.20241.623€24.02.20241.613€02.03.20241.609€09.03.20241.697€16.03.20241.788€23.03.20241.937€30.03.20241.934€06.04.20241.969€13.04.20241.966€20.04.20242.264€27.04.20242.288€04.05.20242.294€11.05.20242.365€18.05.20242.409€25.05.20242.409€01.06.20242.493€08.06.20242.734€15.06.20242.731€22.06.20242.749€29.06.20242.869€06.07.20242.938€13.07.20243.053€20.07.20243.063€27.07.20242.803€03.08.20242.787€10.08.20242.736€17.08.20242.433€24.08.20242.407€31.08.20242.392€07.09.20242.342€14.09.20242.233€21.09.20241.888€28.09.20241.903€05.10.20241.776€12.10.20241.698€19.10.20241.642€26.10.20241.652€02.11.20241.642€09.11.20241.694€16.11.20241.694€23.11.20241.694€30.11.20241.694€07.12.20241.694€14.12.20241.829€21.12.2024

Blog   Zadnje vijesti

14.12.2023
Yacht Rent nositelj je Yacht Pool certifikata što predstavlja jamstvo dobrih poslovnih rezultata. Nositelji ovog certifikata, kao preduv ...
21.03.2023
Prvo što trebate odlučiti jest trebate li doista angažirati tvrtku za prijevoz. Možda samo želite premjestiti svoju jahtu na kratku udaljenost, možda u susjednu zemlju.
29.12.2022
Možda razmišljate o kupnji ili najmu čamca kako biste otkrili skrivene destinacije duž obale. Možda želite krstariti s prijateljima ...
“Evo samo da se javim jucer smo preuzeli brod i sve je super ...”
person Zoran Jelenovic
Lagoon 400 S2
2023-08-19
Mjesto: Pula
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
2022-09-10
Mjesto: Pirovac
“Vaša usluga za rezervacijo jadrnice je bila odlična. Še bi rezervirali pri vas ..”
person Irena Dreu
Bavaria 30 Cruiser
2022-07-16
Mjesto: Sukošan
“Svima preporučamo odmor na brodu!”
person Dani P.
Bavaria 34 Cruiser
2021-07-17
Mjesto: KRK
“Iskustvo jedrenja je bilo prekrasno i definitivno bismo ga svima preporucili! Nasa jedrilica nam je pruzila iznimni uzitak zbog svoje prostranosti i brzine jedrenja koju smo postigli.”
person M.D.
First 35
2021-07-10
Mjesto: Kaštela
“Katamaran je bio super, udoban, ljepo očuvan, komfortan i imali smo svu opremu koju smo trebali.”
person Prva Hiša d.o.o. Team building
Lagoon 50
2021-05-25
Mjesto: Split
motorni brod Merry Fisher 755 Izola Slovenija
30%
Merry Fisher 755 2015
06.07.2024 - 24.08.2024
Ležaji: 3
4.200€ 2.940€/ tjedan
per person 980€/ tjedan
Kabine: 1 / WC: 1
Mjesto: Izola
motorni brod Merry Fisher 755 Izola Slovenija
30%
Merry Fisher 755 2015
04.05.2024 - 15.06.2024
Ležaji: 3
3.500€ 2.450€/ tjedan
per person 817€/ tjedan
Kabine: 1 / WC: 1
Mjesto: Izola
motorni brod Merry Fisher 755 Izola Slovenija
30%
Merry Fisher 755 2015
02.11.2024 - 28.12.2024
Ležaji: 3
2.500€ 1.750€/ tjedan
per person 583€/ tjedan
Kabine: 1 / WC: 1
Mjesto: Izola