Najam jedrilica Slovenija

Pogledajte dostupne jahte ( Jedrilice )
Koliki je broj jedrilica za iznajmljivanje u destinaciji Slovenija u 2023?

Postoji 40 jedrilica za najam u destinaciji Slovenija u 2023 u našoj ponudi.

Ažurirano: 06.06.2023

    
 
Kabine: 2345-6 510152025Broj jedrilica#'; 7 25 7 1

Kolika je prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Slovenija u 2023?

Prosječna cijena najma jedrilica u destinaciji Slovenija u 2023 je 2.102€ tjedno na temelju 40 jedrilica iz naše ponude. Najviša (prosječna!)cijena je u tjednu od 29.07.2023 (3.021€), a najniža je u tjednu od 18.03.2023 (1.629€). Cijena čartera u najnižoj sezoni pada i do 46% u odnosu na cijenu u najvišoj sezoni.

Ažurirano: 06.06.2023

Prosječne cijene najma jedrilica u destinaciji Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
2
7 Plovila
2.110€
(29.07.2023)
1.447€1.144€
(09.12.2023)
↓46%
3
25 Plovila
2.883€
(22.07.2023)
2.008€1.574€
(18.03.2023)
↓45%
4
7 Plovila
4.380€
(29.07.2023)
2.926€2.137€
(18.03.2023)
↓51%
5-6
1 Plovila
4.250€
(19.08.2023)
3.277€2.830€
(09.12.2023)
↓33%
Plovila:40


    
 
1234567891011122023 Kabine: 2345-6 10002000300040005000Cijena€/tjedan'; 1.144€07.01.20231.144€14.01.20231.144€21.01.20231.144€28.01.20231.144€04.02.20231.144€11.02.20231.144€18.02.20231.144€25.02.20231.144€04.03.20231.144€11.03.20231.144€18.03.20231.187€25.03.20231.376€01.04.20231.376€08.04.20231.376€15.04.20231.376€22.04.20231.593€29.04.20231.593€06.05.20231.650€13.05.20231.650€20.05.20231.701€27.05.20231.650€03.06.20231.744€10.06.20231.864€17.06.20231.816€24.06.20231.927€01.07.20231.981€08.07.20231.961€15.07.20232.066€22.07.20232.110€29.07.20231.910€05.08.20231.884€12.08.20231.833€19.08.20231.751€26.08.20231.696€02.09.20231.694€09.09.20231.593€16.09.20231.459€23.09.20231.301€30.09.20231.301€07.10.20231.187€14.10.20231.187€21.10.20231.187€28.10.20231.144€04.11.20231.144€11.11.20231.144€18.11.20231.144€25.11.20231.144€02.12.20231.144€09.12.20231.190€16.12.20231.190€23.12.2023 1.574€07.01.20231.574€14.01.20231.574€21.01.20231.574€28.01.20231.574€04.02.20231.574€11.02.20231.574€18.02.20231.574€25.02.20231.574€04.03.20231.574€11.03.20231.574€18.03.20231.626€25.03.20231.963€01.04.20231.963€08.04.20231.963€15.04.20231.963€22.04.20232.219€29.04.20232.219€06.05.20232.275€13.05.20232.275€20.05.20232.321€27.05.20232.298€03.06.20232.313€10.06.20232.418€17.06.20232.443€24.06.20232.598€01.07.20232.563€08.07.20232.800€15.07.20232.883€22.07.20232.857€29.07.20232.694€05.08.20232.587€12.08.20232.565€19.08.20232.366€26.08.20232.391€02.09.20232.321€09.09.20232.324€16.09.20232.153€23.09.20231.844€30.09.20231.830€07.10.20231.641€14.10.20231.656€21.10.20231.641€28.10.20231.604€04.11.20231.604€11.11.20231.604€18.11.20231.604€25.11.20231.604€02.12.20231.604€09.12.20231.753€16.12.20231.753€23.12.2023 2.137€07.01.20232.137€14.01.20232.137€21.01.20232.137€28.01.20232.137€04.02.20232.137€11.02.20232.137€18.02.20232.137€25.02.20232.137€04.03.20232.137€11.03.20232.137€18.03.20232.349€25.03.20232.806€01.04.20232.806€08.04.20232.806€15.04.20232.806€22.04.20233.110€29.04.20233.110€06.05.20233.307€13.05.20233.321€20.05.20233.400€27.05.20233.400€03.06.20233.543€10.06.20233.671€17.06.20233.549€24.06.20233.994€01.07.20234.007€08.07.20234.316€15.07.20234.206€22.07.20234.380€29.07.20234.314€05.08.20234.055€12.08.20233.861€19.08.20233.807€26.08.20233.807€02.09.20233.586€09.09.20233.515€16.09.20233.154€23.09.20232.769€30.09.20232.831€07.10.20232.412€14.10.20232.466€21.10.20232.412€28.10.20232.183€04.11.20232.183€11.11.20232.183€18.11.20232.183€25.11.20232.183€02.12.20232.183€09.12.20232.384€16.12.20232.384€23.12.2023 2.830€07.01.20232.830€14.01.20232.830€21.01.20232.830€28.01.20232.830€04.02.20232.830€11.02.20232.830€18.02.20232.830€25.02.20232.830€04.03.20232.830€11.03.20232.830€18.03.20232.830€25.03.20233.360€01.04.20233.360€08.04.20233.360€15.04.20233.360€22.04.20233.850€29.04.20233.850€06.05.20233.850€13.05.20233.850€20.05.20233.850€27.05.20233.850€03.06.20233.015€10.06.20233.015€17.06.20233.015€24.06.20233.216€01.07.20233.400€08.07.20233.613€15.07.20233.740€22.07.20233.960€29.07.20234.250€05.08.20234.038€12.08.20234.250€19.08.20233.850€26.08.20233.850€02.09.20233.850€09.09.20233.850€16.09.20233.850€23.09.20232.830€30.09.20232.830€07.10.20232.830€14.10.20232.830€21.10.20232.830€28.10.20232.830€04.11.20232.830€11.11.20232.830€18.11.20232.830€25.11.20232.830€02.12.20232.830€09.12.20233.360€16.12.20233.360€23.12.2023

Koliko košta najam jedrilica po osobi u destinaciji Slovenija u 2023?

Prosječna cijena najma jedrilica po osobi u destinaciji Slovenija u 2023 je 258€ tjedno. Cijena po osobi izračunata je na osnovi 40 jedrilica iz naše ponude, na način da se prosječna cijena najma cijelog plovila podijeli s maksimalnim dopuštenim brojem osoba na istome. Najviša (prosječna!)cijena po osobi je u tjednu od 29.07.2023 (372€), a najniža u tjednu od 18.03.2023 (201€). Razlika u cijeni najma od najviše sezone do najniže je i do 46%.

Ažurirano: 06.06.2023

Prosječne cijene najma jedrilica po osobi u: Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaNi/Vi
2
7 Plovila
352€
(29.07.2023)
241€191€
(09.12.2023)
↓46%
3
25 Plovila
361€
(22.07.2023)
251€197€
(18.03.2023)
↓45%
4
7 Plovila
443€
(29.07.2023)
296€216€
(18.03.2023)
↓51%
5-6
1 Plovila
386€
(19.08.2023)
298€257€
(09.12.2023)
↓33%
Plovila:40


    
 
1234567891011122023 Kabine: 2345-6 100200300400500Cijena po osobi€/tjedan'; 191€07.01.2023191€14.01.2023191€21.01.2023191€28.01.2023191€04.02.2023191€11.02.2023191€18.02.2023191€25.02.2023191€04.03.2023191€11.03.2023191€18.03.2023198€25.03.2023229€01.04.2023229€08.04.2023229€15.04.2023229€22.04.2023265€29.04.2023265€06.05.2023275€13.05.2023275€20.05.2023284€27.05.2023275€03.06.2023291€10.06.2023311€17.06.2023303€24.06.2023321€01.07.2023330€08.07.2023327€15.07.2023344€22.07.2023352€29.07.2023318€05.08.2023314€12.08.2023306€19.08.2023292€26.08.2023283€02.09.2023282€09.09.2023266€16.09.2023243€23.09.2023217€30.09.2023217€07.10.2023198€14.10.2023198€21.10.2023198€28.10.2023191€04.11.2023191€11.11.2023191€18.11.2023191€25.11.2023191€02.12.2023191€09.12.2023198€16.12.2023198€23.12.2023 197€07.01.2023197€14.01.2023197€21.01.2023197€28.01.2023197€04.02.2023197€11.02.2023197€18.02.2023197€25.02.2023197€04.03.2023197€11.03.2023197€18.03.2023203€25.03.2023245€01.04.2023245€08.04.2023245€15.04.2023245€22.04.2023277€29.04.2023277€06.05.2023284€13.05.2023284€20.05.2023290€27.05.2023287€03.06.2023290€10.06.2023302€17.06.2023306€24.06.2023325€01.07.2023321€08.07.2023351€15.07.2023361€22.07.2023358€29.07.2023337€05.08.2023323€12.08.2023321€19.08.2023296€26.08.2023299€02.09.2023290€09.09.2023291€16.09.2023269€23.09.2023231€30.09.2023229€07.10.2023205€14.10.2023207€21.10.2023205€28.10.2023200€04.11.2023200€11.11.2023200€18.11.2023200€25.11.2023200€02.12.2023200€09.12.2023219€16.12.2023219€23.12.2023 216€07.01.2023216€14.01.2023216€21.01.2023216€28.01.2023216€04.02.2023216€11.02.2023216€18.02.2023216€25.02.2023216€04.03.2023216€11.03.2023216€18.03.2023238€25.03.2023284€01.04.2023284€08.04.2023284€15.04.2023284€22.04.2023314€29.04.2023314€06.05.2023335€13.05.2023336€20.05.2023344€27.05.2023344€03.06.2023359€10.06.2023370€17.06.2023358€24.06.2023404€01.07.2023406€08.07.2023437€15.07.2023426€22.07.2023443€29.07.2023437€05.08.2023410€12.08.2023391€19.08.2023385€26.08.2023385€02.09.2023363€09.09.2023355€16.09.2023318€23.09.2023280€30.09.2023287€07.10.2023244€14.10.2023250€21.10.2023244€28.10.2023221€04.11.2023221€11.11.2023221€18.11.2023221€25.11.2023221€02.12.2023221€09.12.2023241€16.12.2023241€23.12.2023 257€07.01.2023257€14.01.2023257€21.01.2023257€28.01.2023257€04.02.2023257€11.02.2023257€18.02.2023257€25.02.2023257€04.03.2023257€11.03.2023257€18.03.2023257€25.03.2023305€01.04.2023305€08.04.2023305€15.04.2023305€22.04.2023350€29.04.2023350€06.05.2023350€13.05.2023350€20.05.2023350€27.05.2023350€03.06.2023274€10.06.2023274€17.06.2023274€24.06.2023292€01.07.2023309€08.07.2023328€15.07.2023340€22.07.2023360€29.07.2023386€05.08.2023367€12.08.2023386€19.08.2023350€26.08.2023350€02.09.2023350€09.09.2023350€16.09.2023350€23.09.2023257€30.09.2023257€07.10.2023257€14.10.2023257€21.10.2023257€28.10.2023257€04.11.2023257€11.11.2023257€18.11.2023257€25.11.2023257€02.12.2023257€09.12.2023305€16.12.2023305€23.12.2023

Kolika je prosječna stopa rezervacija jedrilica za najam u destinaciji Slovenija u 2023?

Prosječna stopa rezervacija jedrilica (popunjenost - postotni odnos između broja rezerviranih i broja svih jedrilica) za najam u destinaciji Slovenija u 2023 je 24.76% tjedana godišnje (13 tjedana) na temelju 26 jedrilica iz naše ponude za koje su naše liste rezervacija ažurirane u zadnjih 7 dana. Najveća stopa rezervacija (popunjenost) je u tjednu od 07.10.2023 (65.38%), a najniža u tjednu od 23.12.2023 (0%). Manje nedosljednosti u grafikonima mogu se pojaviti na kraju sezone tijekom održavanja plovila, jer neki vlasnici plovila označavaju te periode kao rezervirane od strane gostiju, čime povećavaju stopu rezervacija.

Ažurirano: 06.06.2023

Prosječna stopa rezervacija jedrilica u: Slovenija

KabineNajvišaProsječnaNajnižaTjedana
2
5 Plovila
60%
(07.10.2023)
26.8%0%
(23.12.2023)
14
3
14 Plovila
71.43%
(07.10.2023)
24.88%0%
(23.12.2023)
13
4
6 Plovila
50%
(07.10.2023)
20.85%0%
(23.12.2023)
11
5-6
1 Plovila
100%
(07.10.2023)
35.29%0%
(23.12.2023)
18
Plovila:26


    
 
1234567891011122023 Kabine: 2345-6 50100Popunjenost%'; 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.202333.33%28.01.202333.33%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.202360%25.03.202360%01.04.202340%08.04.202320%15.04.202320%22.04.202320%29.04.20230%06.05.202360%13.05.202320%20.05.202360%27.05.202360%03.06.202360%10.06.202360%17.06.202360%24.06.202360%01.07.202360%08.07.202340%15.07.202320%22.07.202340%29.07.202360%05.08.202360%12.08.202340%19.08.202340%26.08.202340%02.09.202360%09.09.202340%16.09.20230%23.09.202360%30.09.202360%07.10.202320%14.10.20230%21.10.20230%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.202333.33%11.02.202311.11%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.202342.86%18.03.202350%25.03.202364.29%01.04.202335.71%08.04.202335.71%15.04.202350%22.04.202350%29.04.202314.29%06.05.202350%13.05.202350%20.05.202371.43%27.05.202371.43%03.06.202342.86%10.06.202328.57%17.06.202335.71%24.06.202350%01.07.202321.43%08.07.202342.86%15.07.202335.71%22.07.202328.57%29.07.202321.43%05.08.202314.29%12.08.202314.29%19.08.202328.57%26.08.202335.71%02.09.202328.57%09.09.20230%16.09.202321.43%23.09.202371.43%30.09.202371.43%07.10.202314.29%14.10.202314.29%21.10.20237.14%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.202310%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.202333.33%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.202316.67%11.03.202316.67%18.03.202320%25.03.202340%01.04.202320%08.04.202333.33%15.04.202350%22.04.202350%29.04.202316.67%06.05.202350%13.05.202333.33%20.05.202350%27.05.202350%03.06.202350%10.06.202350%17.06.202333.33%24.06.202350%01.07.202333.33%08.07.202350%15.07.20230%22.07.202316.67%29.07.202333.33%05.08.20230%12.08.202333.33%19.08.202333.33%26.08.202316.67%02.09.20230%09.09.20230%16.09.202316.67%23.09.202350%30.09.202350%07.10.202316.67%14.10.202333.33%21.10.20230%28.10.202316.67%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023 0%07.01.20230%14.01.20230%21.01.20230%28.01.20230%04.02.20230%11.02.20230%18.02.20230%25.02.20230%04.03.20230%11.03.20230%18.03.20230%25.03.2023100%01.04.2023100%08.04.2023100%15.04.2023100%22.04.2023100%29.04.2023100%06.05.2023100%13.05.20230%20.05.2023100%27.05.2023100%03.06.20230%10.06.20230%17.06.20230%24.06.20230%01.07.20230%08.07.20230%15.07.20230%22.07.20230%29.07.2023100%05.08.20230%12.08.2023100%19.08.2023100%26.08.2023100%02.09.2023100%09.09.2023100%16.09.2023100%23.09.2023100%30.09.2023100%07.10.20230%14.10.20230%21.10.20230%28.10.20230%04.11.20230%11.11.20230%18.11.20230%25.11.20230%02.12.20230%09.12.20230%16.12.20230%23.12.2023

Blog   Zadnje vijesti

21.03.2023
Prvo što trebate odlučiti jest trebate li doista angažirati tvrtku za prijevoz. Možda samo želite premjestiti svoju jahtu na kratku udaljenost, možda u susjednu zemlju.
27.09.2022
Salona 46 osvojila je nagradu za najbolji Green Boat na Međunarodnom sajmu nautike u Newportu između najvećeg broja sudionika ikada za tu kategoriju
04.07.2022
Sanjali ste o kupnji jahte, ali ne možete si priuštiti kupnju pogrešne? Postoji uzbudljiva nova mogućnost - možete unajmiti Pegasus ...
“Lijepo proveden tjedan!”
person Damir Brkić
Oceanis 34
2022-09-10
Mjesto: Pirovac
“Vaša usluga za rezervacijo jadrnice je bila odlična. Še bi rezervirali pri vas ..”
person Irena Dreu
Bavaria 30 Cruiser
2022-07-16
Mjesto: Sukošan
“Svima preporučamo odmor na brodu!”
person Dani P.
Bavaria 34 Cruiser
2021-07-17
Mjesto: KRK
“Iskustvo jedrenja je bilo prekrasno i definitivno bismo ga svima preporucili! Nasa jedrilica nam je pruzila iznimni uzitak zbog svoje prostranosti i brzine jedrenja koju smo postigli.”
person M.D.
First 35
2021-07-10
Mjesto: Kaštela
“Katamaran je bio super, udoban, ljepo očuvan, komfortan i imali smo svu opremu koju smo trebali.”
person Prva Hiša d.o.o. Team building
Lagoon 50
2021-05-25
Mjesto: Split
“Tjedan dana jedreći po Jadranu imali smo priliku vidjeti i osjetiti sve čari Jadranske obale. Zasigurno će nam u sjećanju ostati otok Jabuka ...”
person Damir Cazin
Oceanis 50 Family
2021-05-01
Mjesto: Sukošan
jedrilica Dufour 44 Izola Slovenija
25%
Dufour 44 2004
24.06.2023 - 01.07.2023
Ležaji: 8+2
2.650€ 1.988€/ tjedan
per person 199€/ tjedan
Kabine: 4 / WC: 2
Mjesto: Izola